PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 315--329
Tytuł artykułu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Social Responsibility in Business as a Source of Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie poprawy konkurencyjności przez wdrażanie innowacji nabiera ogólnego znaczenia. W erze niepewności i braku stabilności koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może stać się cennym atutem przedsiębiorstwa, przewagą konkurencyjną i źródłem tworzenia innowacji, jeżeli jest odpowiednio wykorzystana do wzmocnienia jego potencjału i zasobów. Podkreślić można, że CSR i innowacyjność ściśle się ze sobą wiążą, jak również innowacyjność sprzyja CSR i wzajemnie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych na temat stanu i potencjału innowacyjności w powiązaniu ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność wymaga większej kreatywności, poszukiwania nowych źródeł wzrostu, lepszego zarządzania zasobami, ryzykiem, środowiskiem, a społeczna odpowiedzialność w biznesie daje ku temu impulsy i podstawy.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of improving competitiveness by implementing innovation becomes general meaning. However, in an era of uncertainty and lack of stability of the concept of corporate social responsibility can become a precious asset of the company, competitive advantage and a source of innovation if it is properly utilized to strengthen its capacity and resources. You can emphasize that CSR and innovation are closely associated as well as innovation promotes CSR and vice versa. The purpose of this article is to present data on the status and potential of innovation in conjunction with social responsibility and sustainable development. Innovation requires more creativity, the search for new sources of growth, improved resource management, risk, environment and social responsibility in business gives for doing impulses and base.(original abstract)
Rocznik
Strony
315--329
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu. w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
 • Bartkowiak, R. (2008). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 • Eurostat Statistics Database [inn_cis6_type].
 • Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
 • Wołoszyn, J., Stawicka, E., Ratajczak, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój. W: W. Gasparski (red.), Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, s. 474-488. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 • Ćwik, N. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Nowa polityka społeczna. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, s. 232-259.Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 • Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. (2012). The Global Innovation 1000: Making Ideas Work. Startegy+ Business, 69.
 • Porter, M.E. , Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska.
 • Rok, B. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu. W: W. Gasparski (red.) Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, s. 423-433. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 • Raport FOB (2012). Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Millward Brown dla FOB.
 • Raport GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013.Warszawa: GUS.
 • Raport PARP (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 • Raport PARP (2012). Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Pobrano z: http://csr.parp.gov.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.