PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 122--132
Tytuł artykułu

Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Slow Food in Catering in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka podjęta w artykule dotyczy jednej z form realizacji idei zrównoważonego rozwoju, jaką jest Ruch Slow Food. W artykule szczegółowo przedstawiono wielowymiarowość inicjatywy Slow Food oraz jej wdrożenie na rynku usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w Polsce. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy porównawczej lokali gastronomicznych posiadających rekomendację spod znaku Czerwonego Ślimaka na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych restauracji. W ocenie lokali uwzględniono następujące kryteria: misja i wizja, oferta kulinarna, ceny dań, dostawcy i surowce. Wszystkie polskie restauracje rekomendowane przez Slow Food można zaliczyć do sektora restauracji premium. Dominującym rodzajem oferty kulinarnej jest kuchnia polska, międzynarodowa, a także fusion z akcentem na kuchnię Polską, a wspólnym elementem jest powoływanie się na wykorzystanie lokalnych produktów. Idea Slow Food wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju, jednak specyfika lokali rekomendowanych przez Ruch w Polsce ma przede wszystkim charakter marketingowy, nie zaś ideologiczny. Jednocześnie należy podkreślić, iż pośród zaledwie ośmiu lokali z logo Slow Food, dwa realizują w pełni agendę Ruchu podkreślając suwerenny regionalnie i tradycyjny charakter oferty kulinarnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems undertaken in the article concern one of the forms of implementation of the idea of sustainable development, which is the movement named Slow Food. In her article, the author presented in details the many-sidedness of the Slow Food initiative as well as its implementation in the market for catering services, with a particular consideration of the activities carried out in Poland. For the purposes of this article, the author carried out a comparative analysis of eating places with the recommendation of the Red Snail sign on the grounds of information available on the restaurants' Internet sites. In the evaluation of premises, there were taken into account the following criteria: mission and vision, culinary offer, prices of dishes, suppliers and raw materials. All Polish restaurants recommended by Slow Food can be included in the premium restaurant sector. The dominating type of culinary offer is Polish, international cuisine as well as fusion with an emphasis on the Polish cuisine, and the common element is reference to the use of local products. The Slow Food idea is a part of the stream of sustainable development; however, the specificity of the premises recommended by the movement in Poland is primarily of the marketing and not ideological nature. At the same toe, it is proper to emphasise that among merely eight premises with the Slow Food logo, two fully implement the movement's agenda, emphasising its regionally sovereign and traditional character of the culinary offer. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
122--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Augustyn A. (2011), Idea cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", t. 25.
 • Gralak K. (2012), Slow tourism-nowy trend w rozwoju współczesnej turystyki, (w:) Ozimek I., Współczesna turystyka i rekreacja - nowe wyzwania i trendy, SGGW, Warszawa.
 • Jaros B. (2012), Zrównoważona konsumpcja w świetle wyzwań XXI wieku, "Handel Wewnętrzny", t. 2, nr 4.
 • Jones P. i in. (2003), Return to traditional values. A case study of Slow Food, "British Food Journal", Vol. 105, No. 4/5.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Lotti A. (2010), The commodization of products and taste: Slow Food and the conservation of agrobiodiversity, "Agric. Hum. Values", No. 27.
 • Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R. (2010), Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju, "Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrony przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych", nr 42.
 • Plebańczyk K. (2013), Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze - Perspektywa dla Polski, "Turystyka Kulturowa", nr 10.
 • Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Naukowo-Metodyczny", nr 4.
 • Schneider S. (2008), Good, Clean, Fair: The Rhetoric of the Slow Food Movemnet, "College English", Vol. 70, No. 4, Special Focus: Food.
 • Siniscalchi V. (2013), Environment, regulation and the moral economy of food in the Slow Food Movement, "Journal of Political Ecology", Vol. 20
 • Wiśniewska M. (2012), Żywność, życie i turystyka w stylu "slow", "Zarządzanie i Finanse", nr 3/2.
 • http://cittaslowpolska.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.whitehouse.com.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.atelieramaro.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.drirenaerisspa.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.gleboczek.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.gothic.com.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.hugorestaurant.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.pah.org.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.parkhotel.szczecin.pl [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.restaurant99.com [dostęp: 23.11.2014].
 • http://www.slowfood.pl [dostęp: 23.11.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437614

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.