PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 161--171
Tytuł artykułu

Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Structure of Consumer Spending by Rural and Urban Population in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zbadanie zmian struktury wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym wiejskim i miejskim w Polsce oraz sprawdzenie, czy struktura wydatków konsumpcyjnych wiejskich gospodarstw domowych upodabnia się do struktury wydatków konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych. Artykuł ma charakter badawczy. W opracowaniu przeanalizowano zmiany struktury wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym wiejskim i miejskim w latach 2006-2013 na podstawie danych z Budżetów gospodarstw domowych GUS. Do określenia podobieństwa struktury wykorzystano miary Braya-Curtisa oraz Canberra. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że wartość wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym rosła szybciej w gospodarstwach domowych wiejskich niż miejskich. Pozytywnym zjawiskiem jest szybszy wzrost wydatków na rekreację i kulturę oraz na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych wiejskich niż w miejskich. Struktura wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym wiejskim i miejskim jest bardzo zbliżona. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to survey the changes of the structure of consumer per capita spending in the rural and urban household in Poland and to check whether the structure of consumer spending by rural households assimilates with the structure of consumer spending in case of urban households. The article is of the research nature. In her study, the author analysed the changes in the structure of consumer per capita spending in the rural and urban household in 2006-2013 based on the data of CSO's Households' Budgets. To determine the similarity of the structures, there were used the Bray-Curtis dissimilarity and Canberra measures. The carried out computations showed that the value of per capita consumer spending in the household was growing faster in rural households than in urban ones. A positive phenomenon is the faster growth of spending on recreation and culture as well as on restaurants and hotels in rural households than in urban ones. The structure of per capita consumer spending in the rural and urban household is very similar. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
161--171
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Borowska A. (2013), Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, "Handel Wewnętrzny", nr 6A.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chmielewska B. (2013), Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 2(28).
 • Ciura G. (2010), Warunki życia ludności wiejskiej, "Studia BAS", nr 4(24).
 • Gałązka M. (2013), Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 100, z. 1.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2012), Sytuacja ekonomiczna a oczekiwania ludności wiejskiej i rolników w Polsce w 2010 roku, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 2(24).
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2014), Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 1(31).
 • Heffner K., Klemens B. (2012), Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), "Barometr Regionalny", nr 4(30).
 • Kwasek M. (2010), Wyznaczanie wzorców konsumpcji żywności metodą Warda, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Malina A. (2006), Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726.
 • Turczak A., Zwiech P. (2013), Czynniki wpływające na strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, "Studia i Prace WNEiZ", nr 33, t. 2.
 • Utzig M. (2014), Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", T. 101, z. 4.
 • Zalega T. (2012), Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(3).
 • Budżety gospodarstw domowych w ... (2007-2014), GUS, Warszawa.
 • Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013 (2014), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-iuslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnychw-latach-1950-2013/ [dostęp: 10.11.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437638

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.