PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 343--356
Tytuł artykułu

Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Warianty tytułu
Public Debt in Sub-Saharan Africa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej, w szczególności zmian w wysokości i strukturze zadłużenia zagranicznego. Metoda badawcza to analiza danych ze statystyk regionalnych, ocen wiarygodności kredytowej i wybranych publikacji. Tezą jest stwierdzenie, że w latach 2006-2014 zaszły zmiany w poziomie i strukturze długów zagranicznych krajów regionu w kierunku częściowego ich urynkowienia. Wiążą się z tym zarówno korzyści, jak i ryzyka dla emitentów oraz inwestorów. Dynamiczny rozwój gospodarek wschodzących w minionym ćwierćwieczu wiąże się ze wzrostem wydatków państwa na rozbudowę infrastruktury i usługi publiczne, przy czym potrzeby wymienionych krajów są tu szczególnie duże. Popyt na surowce mineralne i produkty rolne pochodzące z tego regionu spowodował szybki wzrost PKB i eksportu, za którym powinny nadążać pozytywne zmiany w zarządzaniu sektorem publicznym, w tym zadłużeniem państwowym. Po anulowaniu długów, kraje te zaciągają nowe pożyczki, a część z nich emituje obligacje, co wcześniej nie było możliwe.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is intended to analyze the Sub-Saharan Africa's public debt, with strong focus on changes in it's structure. The method is the data analysis of the regional statistics, creditworthiness valuation and chosen publications. The thesis is the statement, that in 2006-2014, changes in level and structure of foreign debts of this region has come in the direction of their marketization. They are related to both benefi ts and the risk for issuers and investors. Dynamic growth of emerging markets in the past quarter of century is associated with the growth of state expenditures on infrastructure and public services, wherein needs of African countries are here particularly large. The demand for mineral resources and agricultural products coming from this region caused rapid growth of GNP and exportation, after which positive changes in public sector management, including the national debt, should have come. After cancelling the debts of African countries, they are taking new loans and some of them are issuing the debentures, what previously was impossible.(original abstract)
Rocznik
Strony
343--356
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Adams, P. (2015). Africa debt rising. Counterpoints series. Africa Research Institute.
 • African Statistic Yearbook (2009, 2014).
 • Blommestein, H., Horman, G. (2007). Government Debt Management and Bond Markets in Africa. OECD Financial Market Trends, 92 (1).
 • Clark, G. (2014). Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Conzato, F. (2002). The burden of debt in Sub-Saharan Africa: are we up to the challenge? The Courier ACP-EU, March-April, 34-36.
 • Siwińska-Gorzelak, J. (2015). Dług publiczny a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lagarde, Ch. (2014). Africa Rising - Building to the Future. Przemówienie w Maputo 29 maja 2014 r. Pobrano z: www.inf.org/external/np/speeches/20-14/052914.htm (29.01. 2016).
 • Marchewka-Bartkowiak, K. (2008). Zarządzanie długiem publicznym teoria i praktyka państw Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tafirenyika, M. (2015). How healthy is Africa's sovereign bond debt? Africa Renewal, April.
 • The Gambia's financial woes do not portend an African public-debt crisis. 31 January 2015. Pobrano z: http://www.economist.com/news/fi nance-and-economics/21641261-gambias- financial-woes-do-not-portend-african-public-debt-crisis-not (6.01. 2016).
 • Walker, R. (2014). A worrying Build-up of borrowing. The coming African debt crisis. The Economist, November.
 • Ward, G.F. (2015). Sovereign debt - a threat to the African growth story? Africa Watch, 9.
 • Zawiślińska, I. (red.) (2014). Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.