PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | nr 121 Prace z zakresu gospodarki przestrzennej | 100--108
Tytuł artykułu

Kierunek, wielkość zmian zatrudnienia i powiązania międzygałęziowe w Konińskim Regionie Uprzemysławianym

Warianty tytułu
Direction, the Volume of Changes of Employment and Interbranch Connections in the Konin Region under Industrialization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie zmian zatrudnienia w Konińskim Regionie Uprzemysławianym. Badany region należy do grupy obszarów wyróżniających się silną dynamikę zjawisk gospodarczych tam zachodzących. Do takich należę również procesy zmian zatrudnienia. Przyczynę w tym wypadku mogę być między innymi zmiany wielkości i siły powiązań pomiędzy poszczególnymi działami gospodarki narodowej. Prezentacja i analiza uzyskanych wyników przeprowadzona została również w celu określenia ich zbieżności z wynikami przedstawionymi w pracy dotyczącej zmienności siły powiązań międzygałęziowych w regionie konińskim. Kierunki zmian tych powiązań określono stosując układ równań współzależnych. Wielkość zmian zatrudnienia oszacowana została na podstawie analizy przesunięć. Stopień zgodności uzyskanych wyników jest istotny również ze względu na fakt, że przy estymacji parametrów układu równań współzależnych konieczne było przyjęcie pewnych uproszczeń. Opracowanie metody służącej analizie odchyleń w dynamice zmian zachodzących w jednostkach przestrzennych w różnych okresach czasu oparto na następującym rozważaniu. Jeżeli w danym regionie w okresie wyjściowym uzyskaną wielkość, np. zatrudnienia zwiększymy w takim stopniu jakim wielkość ta w badanym okresie wzrastała przeciętnie w jednostce przestrzennej hierarchicznie wyższej, to otrzymamy hipotetyczną wielkość dla danego regionu w roku końcowym. Różnica między wielkością hipotetyczną a wielkością faktycznie uzyskaną w końcowym okresie wskaże nam odchylenie jakie wystąpiło w danym regionie w stosunku do wielkości przeciętnej w jednostce porównywanej. Jeżeli w obliczeniach uwzględnimy obok wartości zatrudnienia ogółem wartość zatrudnienia w poszczególnych działach (gałęziach) gospodarki narodowej, możemy dodatkowo ustalić wpływ struktury grupowej oraz dynamiki tej struktury na uzyskiwany wynik ogólny. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is the application of the shift technique for the study of dynamics of economic phenomena, both in their spatial and time aspects. This method enables us to grasp the deviations in the dynamics of changes of particular spatial units in different periods of time. S. Dunn's models of shifts embrace the following shifts: general differential shift, sectoral differential shifts, global shifts and proportional shifts. Using the shift technique the shift of employment in the Konin region in the periods 1961-1965 and 1973-1978 was studied and the area of the whole country was taken as a point of reference. Comparison of the values of shifts of both periods allows us to point the direction of changes of employment in the studies region in comparison with the country. Since big industrial enterprise plays a leading role in the regions under industrialization, calculations which included the volume of employment in industry were presented in two versions ie. In versions including and excluding enterprises of leading and complementary industry. This in the second version theoretical dynamics of changes is considering ie in case when big industrial enterprise was not introduced to the studied region. Sectoral differential shifts the following sectors of national economy: industry, construction, transport and communication, trade and nonmaterial services. The obtained results showed that employment in the Konin region "shifts" in the direction of nonmaterial services and the remaining industry at the cost of leading industry. After the period during which the structure of employment of the Konin region differed considerably from the average in the country, a tendency of assimilation of both structures appears. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Małuszyńska E.: Zmienność powiązań międzygałęziowych w procesie uprzemysłowienia regionu konińskiego. Akademia Ekonomiczna Poznań 1981 (maszynopis).
  • Morawski W.: Zagadnienia metodyki badań międzyregionalnych przepływów towarowych (kolejami) w Polsce. W: B.K. Prandecka, W. Morawski: Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski. Biuletyn KPZK PAN, zesz. 36. Warszawa 1966.
  • Parysek J.J., Wojtasiewicz L.: Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, T. 69, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.