PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 427 Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 131--142
Tytuł artykułu

Problem ustalania współrzędnych obiektów modelowych w metodach porządkowania liniowego obiektów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problem of Determining The Coordinates of Model Objects in Object Linear Ordering Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza porównawcza wyników porządkowania liniowego obiektów i identyfikacji typów rozwojowych zjawisk złożonych przy zastosowaniu metody TOPSIS i trzech podejść do ustalania współrzędnych obiektów modelowych, tj. klasycznego, pozycyjnego z wykorzystaniem mediany przestrzennej Webera oraz proponowanego w artykule podejścia kwartylowego, polegającego na korygowaniu współrzędnych obiektów modelowych w odniesieniu do cech mających wartości odstające poprzez ich identyfikację i przypisanie im wartości modelowych. Zastosowanie podejścia kwartylowego lub pozycyjnego umożliwia bardziej jednoznaczną identyfikację typów rozwojowych w przypadkach, gdy w zbiorze rozpatrywanych cech występują takie, które charakteryzują się silną asymetrią lub obserwacjami odstającymi. Proponowane podejście zostało przedstawione na przykładzie dotyczącym budowy miernika syntetycznego i identyfikacji typów poziomu samodzielności finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w 2013 r(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is a comparative analysis of the results of linear ordering of objects and identification of developmental types of complex phenomena based on the TOPSIS method and three approaches to determination of the coordinates of model objects, i.e. the classic approach, the positional approach based on Weber's spatial median, and the quartile approach which is suggested in this article. The article presents the suggested approach with the case study concerning the construction of a synthetic measure and identification of the types of financial self-sufficiency in rural communes of Wielkopolska province in 2013(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • GUS, 2013, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (12.03.2015).
 • Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple attribute decision-making: Methods and applications, Springer, Berlin.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F., 2002, Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 87-99.
 • Łuczak A., Wysocki F., 2013, Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 278, Taksonomia 20: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, s. 63-73.
 • Majka A., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wiadomości Statystyczne, nr 5, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2013, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, www.finanse.mf.gov.pl (12.03.2015).
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Młodak A., 2009, Historia problemu Webera, Matematyka Stosowana, t. 10/51: Matematyka dla społeczeństwa, s. 3-21.
 • Trzęsiok M., 2014, Wybrane metody identyfikacji obserwacji oddalonych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, Taksonomia 22: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, s. 157-166.
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.