PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 6--20
Tytuł artykułu

Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sketches of Heritage Values Produced for Tourism. Study on the Example of American Roadside Attractions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor podejmuje próbę pokazania procesu tworzenia atrakcji dla turystów i gospodarki turystycznej, zaliczanych w klasyfikacji Swarbrooke'a do trzeciej grupy tj. dla obiektów tworzonych specjalnie dla turystów w celach komercyjnych. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne wartości tego dziedzictwa i formowanie na ich bazie pseudoatrakcji, nazwanych pułapkami turystycznymi. Proces ten ilustrowany jest przykładami ze świata i Polski. Jako studium przypadku wybrano przydrożne atrakcje turystyczne, które powstały w USA. Praca ma charakter przeglądowy i oparta jest na analizie literatury przedmiotu, treści stron internetowych oraz obserwacji tego zjawiska w czasie licznych podróży autora po świecie, w tym Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author attempts to show the process of creating attractions dedicated to tourists and the tourism industry, counted among the classification Swarbrooke'a to the third group. Drew attention to the controversial value of this heritage and forming the basis of pseudo attraction, called tourist traps. This process is illustrated with numerous examples from the world and Polish. As a case study of selected roadside attractions that originated in the United States. The work is a review and is based on the analysis of the views contained in the literature and observation of this phenomenon during the many travels around the world, including the United States. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Banaszkiewicz M., Owsianowska S., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka kulturowa, Nr 11/2015 (listopad 2015)
 • Borstin D.J., The Image: A Guide to Pseudo-Events In America. Harper & Row, New York 1961
 • Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 408
 • Doroz-Tomasik H., Jankowski G., 2016, Parki tematyczne w Polsce - typologia i analiza globalnego sukcesu komercyjnego, Geography and Tourism, vol. 4, nr 1(2016), s. 23-31
 • Edelheim J.R., Tourist Attractions. From Object to Narrative. Channel View Publications 2015
 • Guinness Book of World Records, (https://www.guinnessworldrecords.com/2015/preview)
 • Helmhausem O., USA. Baedeker., 2008, Wersja Polska, Pascal Bielsko-Biała
 • Heritage: a Gift from the Past to the Future, mission statement, Paris 2000
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i praktyka. Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, praca zbiorowa pod red. A. Stasiaka, Wydawnictwo WSTH, Łódź
 • Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z., 2012, Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Stan i kierunki rozwoju. "Turystyka kulturowa , Nr 3, s. 29-40
 • Kruczek Z., 2014, Nowe trendy i innowacje w sektorze atrakcji turystycznych. [w:] Dynamika przemian runku turystycznego. Monografia nr1. red. Z. Kruczek, Banasik. SET & WSTiJO, Warszawa
 • Kruczek Z., 2014, Od egipskich piramid po disneylandy. Szkice o ewolucji atrakcji turystycznych. Folia Turistica, s. 9-30
 • Kruczek Z., Kruczek M., 2016, Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 25, No.2(2016), p 895-902, DOI: 10.15244/pjoes/61241
 • McCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002
 • Łysiak W., 1986, Asfaltowy saloon, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1986
 • Middleton V. T. C., 1988, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford
 • Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, "Folia Turistica", Nr 23 (2010), Kraków
 • Simpson B., 1993, Tourism and tradition from healing to heritage, Annales of Tourism Research, 20 (1), s. 164-181
 • Smoleńska I.E., Opuszczone miasta jako destynacja turystyczna. Turystyka Kulturowa nr 12/2012. Ss.5 -21.
 • Stevens T., 2000, The Future of Visitor Attractions, Travel and Tourism Analyst, Vol. 1, s. 61
 • Stewart S., 1993, On Longin: Narrative of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir the Collection. Durham, NC, Duke University Press
 • Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitor attractions, 2nd edn., Butterworth Heinemann, Oxford s. 18
 • Tomaszewski A., Europa: wartość i świadomość dziedzictwa. [w:] Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999
 • Twain M., Prostaczkowie za granicą, przekład A Keyha, Akapit Katowice1992
 • W jakim kierunku zmierza rozwój nowych atrakcji, jakie czynniki determinować będą ich treść I formę? red. Z. Kruczek, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2011 (listopad 2011)
 • Wałkuski M., 2014, Ameryka po kawałku. Wydawnictwo ZNAK, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437846

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.