PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 1 Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania | 99--110
Tytuł artykułu

Zarządzanie podatkiem od wartości dodanej w Unii Europejskiej - wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of the Value Added Tax in the European Union - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację nadużyć w VAT, w szczególności wynikających z przestępstw podatkowych, możliwości kwantyfikowania tego rodzaju nadużyć oraz wskazanie propozycji nakierowanych na polepszenie funkcjonowania tego podatku zarówno w wymiarze unijnym, jaki i krajowym. W opracowaniu zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizy aktów prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych ich stosowania). W formułowaniu części ocen i wniosków zostały wykorzystane dane empiryczne Ministerstwa Finansów oraz opracowania Komisji Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
VAT represents an important and still increasing source of revenue in member states of the European Union. The significance of the tax causes that the frauds in the VAT area are particularly acute. The expanding scale of VAT frauds over recent years, particularly resulting from the offences such as missing trader, has become a major problem both at the UE and national level. Tax administrations of the European Union and European Commission have been challenged to identify steps forward, formulate and implement legislative and organisational amendments which will make it possible to eliminate the greatest shortcomings of the current VAT system and ensure its effective management both from the perspective of achieving fiscal goals and strengthening the potential of the single market. The objective of this Article is to identify VAT frauds, mostly resulting from tax offences, ways of quantifying this type of frauds as well as indicate proposals aiming at improving the functioning of the value added tax at EU and national level. (original abstract)
Twórcy
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Finansów
Bibliografia
 • Bat na oszustów. Prezydent podpisał ustawę [online], http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/prezydent-podpisal-ustawe-przeciw-oszustwom-podatkowym,648363.html,dostęp: 31 maja 2016.
 • Brederode R.F. van, Pfeiffer S. (2015), Combating Carousel Fraud: The General Reverse Charge VAT, "International VAT Monitor", Vol. 26, no. 3, IBFD.
 • Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu zniesienia granic fiskalnych (91/680/EWG).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.).
 • https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2311,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-inn.html.
 • http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7687-2016-INIT/pl/pdf.
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf.
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf.
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282103.
 • http://zipsee.pl/doc/ZIPSEE_Raport_Wyludzenia_VAT_HDDSSDprocesory_2016.pdf.
 • Implementing the 'Destination Principle' to intra-EU B2B Supplies of Goods, Feasibility and Economic Evaluation Study (2015), Final Report, TAXUD/2013/DE/319.
 • Kogels H. (2016), The Destination Principle Lost and Double Taxation Justified in the Battle against VAT Fraud, "International VAT Monitor", Vol. 27, no. 3, IBFD.
 • Komisja Europejska (2016), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT, W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT - czas na decyzje, COM 148 final.
 • Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości podatku VAT, W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, COM 851 wersja ostateczna.
 • Lipniewicz R. (2010), Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • List ostrzegawczy w sprawie wyłudzania VAT w obrocie olejem rzepakowym [online], http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów (2016), Informacja o wynikach kontroli NIK, Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.
 • Pasławski K. (2014), Komórki ze znikającym VAT-em [online], http://tech.money.pl/biznes-it/artykul/komorki-ze-znikajacym-vat-em,248,0,1548792.html.
 • Raczkowski K. (2016), Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. L, 1.
 • Raport CASE (2015), Ocena czy poprzez wprowadzenie od dnia 1 października 2013 r. odwróconego obciążenia VAT na niektóre wyroby stalowe ograniczono nadużycia w rozliczaniu podatku VAT w obrocie tymi towarami oraz czy warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w branży objętej zmianami uległy poprawie.
 • Rogowska-Rajda B. (2016), Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Vol. L, 1.
 • Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States (2015), Report, TAXUD/ 2013DE/321.
 • The Concept of Tax Gaps. Report on VAT Gap Estimations by FISCALIS Tax Gap Project Group (FPG/041) (2016), Brussels.
 • Tratkiewicz T. (2014), Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004- 2013, Finanse-Problemy-Decyzje 2014, cz. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów [online], http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/tgpg_report_en.pdf.
 • Zwalczanie wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT: wymagane dalsze działania (2015), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne nr 24, Luksemburg.
 • Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (2016), Raport uzasadniający konieczność wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu VAT w handlu dyskami twardymi oraz procesorami, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.