PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 2. Problemy współczesnej ekonomii | 385--397
Tytuł artykułu

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek - analiza porównawcza

Warianty tytułu
Human Resources for Science and Technology as the Innovation Potential Economies - Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zaprezentowanie zróżnicowania potencjału innowacyjnego gospodarek w zakresie posiadanych zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej i dotyczy lat 2008-2014. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część porusza zagadnienia związane z populacją zasobów ludzkich dla nauki i techniki oraz wyróżnianymi w ramach tej grupy kategoriami. Część druga obejmuje analizę danych statystycznych z zakresu zasobów ludzkich dla nauki i techniki w krajach Unii Europejskiej. Część trzecia opisuje poziom innowacyjności gospodarek na podstawie danych zawartych w unijnej tablicy wyników innowacyjności (IUS). Gospodarki o ponadprzeciętnym poziomie udziału zasobów ludzkich dla nauki i techniki w aktywnych zawodowo wykazują zdecydowanie lepsze wskaźniki w zakresie innowacyjności. Kraje o niskim poziomie innowacyjności, w tym również Polska, muszą podjąć działania, które zdynamizują budowę potencjału innowacyjnego w postaci zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Bez odpowiedniej ilości i jakości zasobów ludzkich dla nauki i techniki nie da się budować innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the diversity of innovative potential of economies in the scope of its human resources in science and technology. The analysis includes the countries of the European Union and covers the years 2008-2014. The paper consists of three parts. The fi rst part deals with issues related to the population of human resources for science and technology and distinguished within this group category. The second part includes the analysis of statistical data on human resources for science and technology in the European Union. The third part describes the level of innovation economies on the basis of the data contained in the Innovation Union Scoreboard (IUS). Economy with above-average level of participation of human resources for science and technology in the active population show a much better indicators for innovation. Countries with low levels of innovation, including Poland, must take action to build a dynamization of innovative potential in the form of human resources for science and technology. Without a suffi cient quantity and quality of human resources for science and technology it is impossible to build an innovative, modern economy.(original abstract)
Rocznik
Strony
385--397
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Driouchi, A. (2014). Knowledge-Based Economic Policy Development in the Arab World. Hershey: IGI Global.
  • Hollanders, H., Tarantola, S. (2011). Innovation Union Scoreboard 2010 - Methodology report Innovation Union Scoreboard 2010. Draft report.
  • Innovation Union Scoreboard 2015. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/ facts-figures/scoreboards/fi les/ius-2015_en.pdf (22.01.2016).
  • Łobejko, S. (2013). Mierzenie efektów polityki innowacyjnej. Wybrane rankingi i wskaźniki innowacyjności oraz trendy na przyszłość. W: P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa: PARP.
  • Nauka i technika w 2014 r. (2015), Warszawa: GUS.
  • Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
  • Nowak, B. (2010). Rola państwa w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. W: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Warszawa: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu.
  • Nowakowska, A. (2009). Regionalny kontekst procesów innowacji. W: A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Węgrzyn, G. (2008). Zatrudnieni w nauce i technice a innowacyjność gospodarki. W: S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.