PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 304--316
Tytuł artykułu

The Hope for Economic Success Among the Youth

Warianty tytułu
Nadzieja na sukces gospodarczy wśród młodzieży
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Opracowanie ma na celu, po pierwsze, określenie poziomu nadziei na sukces u studentów reprezentujących różne kierunki studiów oraz, po drugie, ocenę różnic w nadziei na sukces między studentami gospodarczo aktywnymi i gospodarczo nieaktywnymi. To badanie przekrojowe objęło 375 uczestników (studentów psychologii, zarządzania, finansów i bankowości, nauk politycznych i informatyki) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zastosowano dwie miary: skala nadziel na sukces Snydera i autorski kwestionariusz Postawy przedsiębiorcze młodzieży. Generalnie studenci deklarowali wysokie zintensyfikowanie nadziei na sukces. Studenci kierunku Zarządzanie zgłaszali najwyższe zintensyfikowanie nadziei na sukces w porównaniu ze studentami reprezentującymi inne kierunki studiów. W sensie prawnym gospodarczo aktywni studenci wskazywali na wyższe poziomy nadziei na sukces i wyższe średnie oceny na podskalach Agencja i Ścieżki w porównaniu ze studentami gospodarczo nieaktywnymi. Podobnie studenci, którzy planują rozpocząć swój własny biznes, wykazywali wyższe średnie oceny nadziei na sukces na podskalach Agencja i Ścieżki w porównaniu ze studentami, którzy nie chcą rozpocząć działalności gospodarczej. Wyniki tego badania potwierdzają wniosek, że przekonanie jednostki co do możliwości realizacji celu można uważać za jedną ze zmiennych, które kształtują zamiar przedsiębiorczy. Wniosek ten powinien być wykorzystywany przez system edukacji z punktu widzenia umacniania przekonań jednostek co do ich skuteczności w realizacji celów. (abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to 1) determine the level of hope for success in students representing various courses of study and 2) assess differences in hope for success between business-active and business-inactive students. This cross-sectional study consisted of 375 participants (students of Psychology, Management, Finance and banking, Political sciences and Informatics) at the University of Finance and Management in Warsaw (Poland). Two measures were used: Snyder's Hope Scale and the author's questionnaire "Youth attitudes to entrepreneurship". Generally, students declared a high intensification of hope for success. Management students reported the highest intensification of hope for success compared to students representing the other courses of studies. Legally business-active students reported higher levels of hope for success and higher mean scores on the Agency and Pathways subscales compared to business-inactive students. Similarly, students who plan to commence their own businesses revealed higher mean scores of hope for success on the Agency and Pathways subscales compared to students who do not want to start a business. The results of this study support the conclusion that an individual's conviction about the possibility of accomplishing a target might be considered one of the variables that shape entrepreneurial intent. This conclusion ought to be used by the educational system in terms of strengthening individuals' beliefs about their effectiveness in the achievement of goals. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
304--316
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", No. 50(2).
 • Baron R.A. (2000), Psychological Perspectives on Entrepreneurship: Cognitive and Social Factors in Entrepreneurs' Success, "Current Directions in Psychological Science", No. 9.
 • Baron R.A. (2004), Opportunity recognition: A cognitive perspective, "Academy of Management Best Conference Paper".
 • Brandstőtter H. (1997), Becoming an entrepreneur - a question of personality structure?, "Journal of Economic Psychology", No. 18(2-3 April).
 • Collins C.J., Hanges P.J., Locke E.A. (2004), The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis, "Human Performance", No. 17.
 • Davidsson P. (1995), Determinants of entrepreneurial intentions, Paper prepared for the RENT IX Workshop. Piacenza, Italy, Nov. 23-24.
 • Dunn T.A., Holtz-Eakin D. (2000), Financial capital, human capital, and the transition to self-employment: Evidence from intergenerational links, "Journal of Labor Economics", No. 18(2).
 • Erikson T. (1998), A study of entrepreneurial intentions among a cohort of MBAs, Proceedings of Conference, Singapore.
 • Fini R., Grimaldi R., Marzocchi G.L., Sobrero M. (2009), The foundation of entrepreneurial intention, Paper presented at the Summer Conference 2009 on CBS- Copenhagen Business School, Denmark, June 17-19.
 • Gaglio C.M., Katz J.A. (2001), The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness, "Small Business Economics", No. 16.
 • Gilad B., Kaish S., Ronen J. (1989), The Entrepreneurial Way with Information, (in:) Maital S. (Eds.), Applied Behavioral Economics, Wheatsheaf Books, Brighton.
 • Gőrling S., Rehn A. (2008), Accidental ventures - a materialist Reading of opportunity and entrepreneurial potential, "Scandinavian Journal of Management", No. 24(2).
 • Greve A., Salaff J.W. (2003), Social Networks and Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, No. 28(1).
 • Hisrich R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. (2005), Entrepreneurship (6th ed.), McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Hostager T.J., Neil T.C., Decker R.L., Lorentz R.D. (1998), Seeing Environmental Opportunities: Effects of Intrapreneurial Ability, Efficacy, Motivation and Desirability, "Journal of Organizational Change Management", No. 11.
 • Janasz W. (2004), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji [Innovations in the Development of Entrepreneurship in the Process of Transformation, in Polish], Difin, Warszawa.
 • Knaup A.E., Piazza M.C. (2007), Survival and Longevity, "Monthly Labor Review", September.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2013), Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy [Hope for success as the entrepreneur's attribute], "Zarządzanie i Finanse", No. 11(4), part 1.
 • Krueger N.F., Carsrud A.L. (1993), Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behavior, "Entrepreneurship & Regional Development", No. 5.
 • Liñán F., Chen Y.-W. (2009), Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions, "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 33(3).
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba, M. (2005), Kwestionariusz Nadziei na Sukces [Hope for success questionnaire], Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Matczak A., Salata E. (2010), Inteligencja emocjonalna a nadzieja [Emotional intelligence and hope], "Kwartalnik naukowy", nr 2(2).
 • McClelland D.C. (1961), The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton, NJ.
 • McClelland D.C. (1987), Characteristics of Successful Entrepreneurs, "Journal of Creative Behavior", No. 21.
 • Miao Q., Liu L. (2010), A psychological model of entrepreneurial decision making, "Social Behavior and Personality", No. 38(3).
 • Mitchel J. (1981), The effect of intentions, tenure, personal, and organizational variables on managerial turnover, "Academy of Management Journal", No. 24(4).
 • Porzak R., Sagan M. (2013), Nadzieja i przedsiębiorczość - psychologiczne aspekty zarządzania [Hope and entrepreneurship - psychological aspects of management], "Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA", nr 6.
 • Rasli A.M., Khan S.R., Malekifar S., Jabeen S. (2013), Factors Affecting Entrepreneurial Intention Among Graduate Students of Universiti Teknologi Malaysia, "International Journal of Business and Social Science", No. 4.
 • Remeikiene R., Dumciuviene D., Startiene G. (2013, June), Explaining Entrepreneurial Intention of University Students: The Role of Entrepreneurial Education, Paper presented at International Conference 2013, Zadar, Croatia, Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning.
 • Snyder C.R., Harris C., Anderson J.R., Holleran S.A., Irving L.M., Sigmon S.T., et al. (1991), The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 60.
 • Snyder C.R. (1995), Conceptualizing, measuring, and nurturing hope, "Journal of Counseling and Development", No. 73.
 • Snyder C.R., Shorey H.S., Cheavens J., Pulvers K.M., Adams III V.H., Wiklund C., (2002), Hope and Academic Success in College, "Journal of Educational Psychology", No. 94.
 • Thompson E.R., (2009), Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationality Reliable Metric, "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 33(3).
 • Zhao H., Seibert S.E., Hills G.E. (2005), The Mediating Role of Self-Efficacy in the Development of Entrepreneurial Intentions, "Journal of Applied Psychology", No. 90.
 • Zhang Z., Arvey R.D. (2009), Rule Breaking in Adolescence and Entrepreneurial Status: An Empirical Investigation, "Journal of Business Venturing", No. 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437900

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.