PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 317--333
Tytuł artykułu

Typology of Logistics Service Providers According to the Level of Innovativeness

Warianty tytułu
Typologia usługodawców logistycznych na podstawie kryterium innowacyjności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background: this research aims to present a typology of logistics service providers (LSPs) based on the level of their innovativeness. It also attempts to examine whether particular generations of LSPs significantly differ from one another in terms of the undertaken innovative activities.
Methods: the data were collected through interviews of 55 managers in the logistics service sector. In the statistical analysis, the Kruskal-Wallis test was used. The level of innovation activity was measured by the number of implementations, taking into account a division between product, process, marketing, and organisational innovations. To assess the innovativeness, there was applied a summary scale, which was analysed in terms of homogeneity (Cronbach's alpha indicator) and standardisation (sten scores).
Results: based upon this, five types of LSPs were defined, i.e. entities with a very high level of innovativeness, high level of innovativeness, average level, low level, and very low level of innovative activity. Simultaneously, LSPs were also divided into three groups in terms of their competences relating to the logistics services and level of outsourcing (i.e. 2PL, 3PL, and 4PL). The group with the highest level of innovativeness is made up of foreign and mostly large-sized companies. The other distinguishing characteristics of this group are: global coverage, annual revenue above PLN 500 million, and the ability to provide a rich palette of developed logistics services.
Conclusions: the survey results show an immense diversity of the research sample in terms of innovative activities. One can assume that the leading LSPs are currently developing their offers and market competition methods. Logistics services' managers can use the typology in order to build the competitive advantage in the market. It also provides practical insights for supply chain managers by showing them the key role of innovation for selection of logistics service providers. (original abstract)
Wstęp: w artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było dokonanie gradacyjnego pogrupowania usługodawców logistycznych według poziomu innowacyjności. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytania, czy poszczególne generacje usługodawców (tj. 2PL, 3PL oraz 4PL) istotnie różnią się od siebie aktywnością innowacyjną oraz jakiego rodzaju innowacje są przez nich najczęściej podejmowane.
Metody: dane do badania zebrano za pomocą wywiadów bezpośrednich na próbie liczącej 55 usługodawców logistycznych. Pomiaru innowacyjności dokonano na podstawie liczby podjętych innowacji, z podziałem na innowacje: produktowe, procesowe, marketingowe oraz organizacyjne. W standaryzacji wyników wykorzystano skalę stenową. Analizę rzetelności skali przeprowadzono za pomocą współczynnika α-Cronbacha. W analizie statystycznej wykorzystano test Kruskala- -Wallisa.
Wyniki: w badaniu zidentyfikowano pięć typów usługodawców logistycznych, tj. podmioty o: bardzo wysokim poziomie innowacyjności, wysokim, przeciętnym, niskim oraz bardzo niskim poziomie aktywności innowacyjnej. Wyróżniono także trzy klasy usługodawców różniących się poziomem zaawansowania w obsłudze logistycznej. Usługodawcami o bardzo wysokim poziomie innowacyjności okazały się być duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Grupę tę tworzą wyłącznie firmy działające globalnie, generujące wysokie przychody oraz dysponujące najbardziej rozbudowanym wachlarzem usług logistycznych.
Wnioski: wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie badanej próby pod względem aktywności innowacyjnej. Jako zdecydowanych liderów innowacji można uznać usługodawców typu 4PL. Można także przyjąć, że czołowi usługodawcy logistyczni weszli obecnie w fazę doskonalenia oferty i sposobu konkurowania na rynku. Wyniki przeprowadzonej typologii posłużyć mogą do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej usługodawców logistycznych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
317--333
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Bijam J., Omta S.W.F., Trienekens J.H., Wijnands J.H.M., Wubben E.F.M. (2006), International agri-food chains and networks: management and organization, Wageningen Academic Publishers, Wageningen.
 • Boyle J., Fisher S. (2007), Educational testing: a competence-based approach, BPS Blackwell, Oxford.
 • Brzeziński J. (2003), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Busse Ch., Wallenburg C. M., (2011), Innovation management of logistics service providers. Foundations, review, research agenda, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", No. 41(2).
 • Cui L., Shong-Lee I.S., Hertz S. (2009), How do regional third-party logistics firms innovate? A cross-regional study, "Transport Journal", No. 48(3).
 • Fabbe-Costes N., Roussat Ch. (2011), Supply chain integration: views from a logistics service provider, "Supply Chain Forum: An International Journal", No. 12(2).
 • Fechner I., Szyszka G. (2014), Logistyka w Polsce - raport 2013, ILiM, Poznań.
 • Flint D.J., Larsson E., Gammerlaard B., Mentzer J.T. (2005), Logistics innovation:a customer valueoriented social process, "Journal of Business Logistics", No. 26(1).
 • Fulconis F., Saglietto L., Pache G. (2006), Exploring new competences in the logistics industry: the intermediation role of 4PL, "Supply Chain Forum: An International Journal", No. 7(2).
 • Hertz S., Alfredsson M. (2003), Strategic development of third party logistics providers, "Industrial Marketing Management", No. 32(2).
 • Kempny D. (2012), Operatorzy logistyczni w sieci dostaw synchronicznych, (in:) Kauf S. (Ed.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, UE, Opole.
 • Kersten W., Becker T., Flamig H. (Eds.) (2008), Global logistics management: sustainability, quality, risks, ESV, Berlin.
 • Kraśnicka T., Głód G. (2014), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego, (in:) Kos B. (Ed.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, "Studia Ekonomiczne", nr 187.
 • Lai K-H. (2004), Service capability and performance of logistics service providers, "Transportation Research Part E: Logistics and transportation Review", No. 40(5).
 • Lin C-Y., (2006), Influencing factors on the innovation in logistics technologies for logistics service providers in Taiwan, "Journal of American Academy of Business", No. 9(2).
 • Lin C-Y. (2007), Factors affecting innovation in logistics technologies for logistics service providers in China, "Journal of Technology Management in China", No. 2(1).
 • Lin C-Y. (2008), Determinants of the adoption of technological innovations by logistics service providers in China, "International Journal of Technology Management & Sustainable Development", No. 7(1).
 • Lukassen P.J.H., Wallenburg C.M. (2010), Pricing third-party logistics services: integrating insights from the logistics and industrial services literature, "Transportation Journal", No. 49.
 • Lun Y.H.V., Lai K.-H, Cheng, T.C.E. (2010), Shipping and logistics management, Springer.
 • Mohsen T., Reg D. (2011), Making sense of cronbach's alpha, "International Journal of Medical Education", No. 2.
 • Niestrój K., Świtała M. (2015), The impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8.
 • Oslo Manual (2005), The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, 3rd Edition, OECD/European Communities.
 • Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, UE, Katowice.
 • Sagan A. (2004), Badania marketingowe - podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Saglietto L. (2013), Towards a classification of fourth party logistics (4PL), "Universal Journal of Industrial and Business Management", No. 1(3).
 • Salavou H. (2004), The concept of innovativeness: should we need to focus?, "European Journal of Innovation Management", No. 7(1).
 • Świtała M. (2013), Marketing in the business activity of logistics service providers, LogForum, 9(3), http://www.logforum.net/pdf/9_3_3_13.pdf [access: 05.09.2015].
 • Świtała M. (2012), TSL sector companies and their offer of logistics services, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Świtała M. (2013), Marketing in the activities of logistics service providers - selected direct survey results, "Journal of Economics & Management", No. 12.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności, Warszawa, http://www.optel.pl/ranking-kamertony_innowacyjnosci_2008.pdf [access: 08.08.2015].
 • Wagner S.M. (2008), Innovation management in the German transportation industry, "Journal of Business Logistics", No. 29(2).
 • Wagner S. M., Sutter R. (2012), A qualitative investigation of innovation between third-party logistics providers and customers, "International Journal of Production Economics", No. 140(2).
 • Wallenburg C. M., Lukassen P. (2011), Proactive improvement of logistics service providers as driver of customer loyalty, "European Journal Marketing", No. 45(3).
 • Wspólny Raport badawczy Manifest Logistyki 2020 (2012), http://logistyka2020.pl/ [access: 01.02.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.