PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 11, cz. 2 Zarządzanie - nowe perspektywy : heurystyczne podejście do innowacyjności | 279--293
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora naftowo-gazowniczego jako przesłanka twórczego rozwiązywania problemów zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility the Oil and Gas Industry as Evidence of Creative Problem Solving Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu za główny cel przyjęto analizę problematyki społecznej odpowiedzialności, która obejmuje swoim zakresem bardzo szerokie spektrum zagadnień. W przedmiotową analizę wpisują się także przedsiębiorstwa, które w gospodarce narodowej zaliczane są do sektora strategicznego i odgrywają rolę monopolistów naturalnych. Taką grupę stanowią niewątpliwie podmioty z sektora naftowo-gazowniczego. Szczegółowym obszarem zainteresowania autorów jest próba klasyfikacji najważniejszych płaszczyzn, w których spółki z tego sektora są aktywnymi uczestnikami i propagatorami społecznej odpowiedzialności. (fragment tekstu)
EN
In preparation for the main objective we adopted the analysis of issues of social responsibility, which covers a very broad spectrum of issues. This analysis also form parts of the company, which in the national economy are classified as a strategic sector and act as natural monopolies. Such a group are undoubtedly entities from the oil and gas sector. The specific area of interest of the authors is an attempt classification of the most important planes in which the companies in this sector are active participants and promoters of social responsibility. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Exalo Drilling S.A.
Bibliografia
 • Bartkowiak P., Woźniak-Hoffmann M. (2014), Corporate social responsibility in oil and gas sector companies, [in:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing organizations in changing environment. Models - Concepts - Mechanisms, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Budnikowski A. (2004), Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji, [w:] Globalizacja od A do Z, Wyd. NBP, Warszawa.
 • Ćwik N. (2015), CSR w polskim sektorze energetycznym, <www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/bazawiedzy/publikacje/artykuly/csr-w-polskim-sektorze-energetycznym,2748.html> 3.03.2015 r.
 • Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Wyd. Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w spawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE L. 175 z 05.07.1985 ze zmianami).
 • GDF Prospectus établi a l'occasion de l'émission et de l'admission des actions GDF Suez résultant de la fusion par absorption de Suez par Gaz de France, a annexer aux rapports des conseils d'administration de Gaz de France et Suez, présentés a leurs Assemblée Générales du 16 juillet 2008.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Heinrich A., Lis A., Pleines H. (2005), Corporate Governance in the Oil and Gas Industry. Cases from Poland, Hungary, Russia and Ukraine in a Comparative Perspective, "KICE Working Papers", No. 3, Koszalin.
 • Hopkins M., The Planetary Bargain: Corporate Social Responsability Comes of Age, [in:] A. Dahlsrud, How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, publikacja online in Wiley InterScience <www.interscience.wiley.com> DOI: 10.1002/ csr. 132.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011- -2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela, 25.10.2011 r., KOM(2011) 681 wersja ostateczna.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mitchell J., Marcel V., Mitchell B. (2012), What Next for the Oil and Gas Industry?, Chatham House, Londyn, biuletyn The Royal Institute of International Affairs.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Petrobas AT a glance (2013), <www.investidorpetrobras.com.br/en/presentations/petrobras-at-a-glance.htm> 25.01.2015 r.
 • Przytula S. (2011), Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, "Problemy Zarządzania", t. 9, nr 4 (34).
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa, [w:] Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności CSR, "Zarządzanie i Finanse", Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4/4/.
 • Stęperski P., Konieczny B. (2010), Wprowadzenie i rozwój systemu HSE w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem otworów wiertniczych na przykładzie PNIG Jasło sp. z o.o., "Wiertnictwo Nafta Gaz", t. 27, z. 1-2.
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
 • <www.gdfsuez.com/activites> 17.02.2015 r.
 • <www.globalreporting.org> 24.02.2015 r.
 • <www.interscience.wiley.com> 24.02.2015 r.
 • <www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20130612/zurawlow-chcemy-zeby-chevron-sobie-stad-poszedl> 15.04.2015 r.
 • <www.lupkipolskie.pl> 15.04.2015 r.
 • <www.mg.gov.pl/node/10892> 21.12.2013 r.
 • <www.odpowiedzialna-energia.pl/oenergia/konferencja/9530> 24.02.2015 r.
 • <www.odpowiedzialnybiznes.pl//pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html> 3.03.2015 r., wytyczne Komisji Europejskiej na podstawie KOM(2011).
 • <www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Zarzadzanie_ryzyskiem_a_CSR_ Deloitte_2011.pdf> 3.03.2015 r.
 • <www.pgnig.pl/pgnig/sd/wip> 7.04.2015 r.
 • <www.raportroczny.lotos.pl/uzyteczne-informacje/slownik-terminow-spolecznych> 3.03.2015 r.
 • Zarządzanie ryzykiem. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, <www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Zarzadzanie_ryzyskiem_a_CSR_Deloitte_2011.pdf> 4.02.2015 r.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.