PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 1 Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania | 173--183
Tytuł artykułu

Makroekonomiczne uwarunkowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Macroeconomic Conditions of Financial Threat of Enterprises from TSL Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest zbadanie statystycznej istotności wpływu wybranych zmiennych makroekonomicznych na poziom zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Podjęte badania zmierzają do wypełnienia luki badawczej, istniejącej w studiach teoretycznych i empirycznych, poświęconych zdolności przedsiębiorstw z sektora TSL w Polsce do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynuacji i rozwoju działalności gospodarczej. Zaprezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu modele zagrożenia finansowego inspirują do kontynuowania badań teoretyczno-empirycznych, pozwalających na pełniejsze wyjaśnienie wpływu zmiennych makroekonomicznych na poziom badanego w niniejszym opracowaniu zjawiska. (fragment tekstu)
EN
The issue of bankruptcy and prior to the bankruptcy - financial threat of enterprises seem to be important and still valid both in economic theory and business practice. The intensity of the bankruptcy of enterprises depends on many factors, and among these macroeconomic it can be distinguished: the business cycle, the level of the exchange rate, inflation and interest rates. Existing models of financial threat inspire to further theoretical and empirical research allowing for a fuller explanation of the impact of macroeconomic variables on the level of the phenomenon analysed in this paper. The empirical research initiated by the author allowed to estimate models in which the level of financial threat of enterprises from TSL sector in Poland, in addition to microeconomic variables, was determined in a statistically significant way by the macroeconomic variables. The impact of these variables was in line with expectations: positive for inflation and the general business climate indicator for the "Transport and warehouse management", and negative - in the case of the real effective exchange rate and interest rate. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Appenzeller D. (1998), Mikro i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LX, z. 3-4.
 • Appenzeller D. (2004), Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce [w:] D. Appenzeller (red.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 49, Poznań.
 • Baranowski P. (2008), Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. (2014), Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 4 (34).
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2006 r. (2007), Główny Urząd Statystyczny - Departament Analiz i Statystyki Regionalnej, Warszawa.
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2012 r. (2013), Główny Urząd Statystyczny - Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu, Warszawa.
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r. (2014), Główny Urząd Statystyczny - Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu, Warszawa.
 • Doryń W. (2011), Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Karbownik L. (2014), Koniunktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce [w:] S. Wojciechowska-Filipek, Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 5, cz. II, Łódź - Warszawa.
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korol T. (2008), Prognozowanie upadłości firm z wykorzystaniem zmiennych makroekonomicznych [w:] S. Wrzosek (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 9 (1209), Wrocław.
 • Korol T. (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Platt H.D., Platt M.B. (2002), Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias, "Journal of Economics and Finance", vol. 26, nr 2.
 • Pociecha J., Pawełek B. (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza [w:] Metody analizy danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, Kraków.
 • Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Rosiek J., Zyguła A. (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce - tendencje i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), t. 2.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Twardochleb B. (2007), Mierniki bankructwa przedsiębiorstw i ich związek ze wzrostem gospodarczym w Polsce [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 50, t. 2, Szczecin.
 • http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/2002-01-01,2015-12-31,WIBOR1M,strona,1.html, dostęp: 5 lutego 2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipser10&language=en, dostęp: 5 lutego 2016 r.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/m-uslugi.pdf, dostęp: 24 maja 2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437974

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.