PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 8, cz. 1 Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania | 185--196
Tytuł artykułu

Niewypłacalność przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym i ekonomicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Entrepreneurs' Insolvency in Legal and Economic Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępowanie upadłościowe jest prawnie uregulowanym procesem zakończenia bytu niewydolnego ekonomicznie przedsiębiorstwa. Ogłoszenie upadłości leży w interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Bankructwo przedsiębiorstwa generuje daleko idące szkody społeczne i ekonomiczne, które można minimalizować poprzez odpowiednio wcześnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe, dlatego ustawodawca narzuca ostry rygor terminowego złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego na majątku dłużnika. Nadrzędnym celem uregulowań prawnych w tym zakresie jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli upadłego oraz tam, gdzie to jest możliwe, utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika poprzez jego zbycie w ramach postępowania upadłościowego. Realizacja tego celu jest możliwa tylko poprzez odpowiednio wczesne wszczęcie postępowania upadłościowego. Zbyt późno składane wnioski o upadłość wyrządzają szkodę wierzycielom, a dłużnika przedsiębiorcę narażają na odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Kierując się tym tokiem myślenia ustawodawca rozdzielił procedurę upadłościową na postępowanie upadłościowe, którego celem jest likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika i postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu dłużnika możliwości realizowania założonych celów ekonomicznych, przy czym szczególny nacisk położono na postępowanie sanacyjne, uprzywilejowując go wobec postępowania upadłościowego. (fragment tekstu)
EN
This article presents legal and economic premises for declaring bankruptcy. Currently the debtor shall, no later than within 30 days of the date on which the basis for declaring bankruptcy occurred, file with the court a petition to declare bankruptcy. The general ground for declaring bankruptcy is being insolvent. A debtor shall be deemed insolvent if he fails to perform his due financial obligations. A debtor who is a legal person or an unincorporated organisational unit granted legal capacity by a separate law shall also be deemed insolvent when the sum of his obligations exceeds the value of his assets and the state is maintained for a period exceeding twenty-four months. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Gurgul S. (2013), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gurgul S. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kalina-Prasznic U. (2005), Mała Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Lichtarski J. (1997), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ryś M. (2003), Strategie płynności finansowej, a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", nr 11-12.
 • Wawrzyniak B. (red.) (1985), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa.
 • Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa.
 • Zimmerman P. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Druk Sejmu VII Kadencji nr 2824 [online], http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824.
 • Ustawa z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.).
 • Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1855 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.