PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(41) | 5--19
Tytuł artykułu

Prosument na rynku energii w Polsce - próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prosumer on the Energy Market in Poland - an Attempt of Assessment in the Light of the Transaction Costs Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prosumpcja na rynku energii jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale o dużym potencjale rozwojowym. Świadczą o tym doświadczenia wielu krajów europejskich. Rozwój tego typu produkcji jest jednak silnie zdeterminowany przez otoczenie prawno-ekonomiczne sektora energetyki odnawialnej. Celem artykułu jest przedstawienie idei prosumenckiego wytwarzania energii i prawno - ekonomicznych uwarunkowań takiej działalności w Polsce a następnie ocena doświadczeń w świetle teorii kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Prosumption on the energy market is a relatively new phenomenon, but with high development potential. This is evidenced by the experience of many European countries. The development of this type of production, however, is strongly determined by the legal and economic milieu of renewable energy sector. The aim of the article is to present the idea of prosumtion on the energy market with legal - economic determinants of such activities in Poland, and then assessment of experiences in the light of the theory of transaction costs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Commons J.R., Institutional Economics, The Maksymilian Company, New York, 1934.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U. UE L 140/16, 5.6.2009.
 • Giza W., Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 182 (177-186).
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 158-159.
 • McLuhan M., Nevitt B., Take today; the executive as dropout, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 • North D.C., Transaction Costs Through Time, Working Paper, Washington University Press, Washington 1994.
 • Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku, Studium RWE 2014, RWE Polska S.A. http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/114_Scenarusze_rozwoju_technologii_na_polskim_rynku_energii_do_2050_roku.pdf (dostęp, 20.12.2015).
 • Staniek Z., Koszty transakcyjne jako przedmiot analizy ekonomii instytucjonalnej, [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 13-44.
 • Szymusiak T., Prosument-Prosumpcja-Prosumeryzm. Ekonomiczne oraz społeczne korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe), Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2015.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne, Dz.U. 2015 r., poz. 2365.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 r., poz. 478.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 15.
 • Yergin D., The Quest. W poszukiwaniu energii, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.
 • Zbroińska B., Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 26.
 • http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/publikacje/opracowania-tematyczne/.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,19405148,sejm-przyjal-poprawki-senatu-do-nowelizacji-ustawy-o-oze.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.