PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(41) | 37--54
Tytuł artykułu

Ochrona środowiska w gminach o szczególnych walorach przyrodniczych. Przykład gmin powiatu wieluńskiego posiadających park krajobrazowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Protection in Communes of Specific Natural Values. The Example of the Wieluński County Communes Owing a Landscape Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach dynamicznych procesów społeczno-gospodarczych wyzwaniem dla jednostek terytorialnych (gmin) jest ochrona przestrzeni cennej przyrodniczo. Bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego oraz kulturowego terytorium stanowi specyficzny zasób endogeniczny, który jest wartością, ale wymaga intensyfikacji działań na rzecz ich ochrony. Przedmiotem artykułu jest problematyka ochrony środowiska, podmiotem badań - gminy powiatu wieluńskiego o wybitnych walorach przyrodniczych będące atrakcją turystyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego, śląskiego i opolskiego. W artykule przedstawiono główne obszary aktywności władz lokalnych w zakresie ochrony środowiska oraz dokonano identyfikacji głównych problemów. Szczególną uwagę zwrócono na gminy, na których terenie znajduje się park krajobrazowy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the dynamic social-economic processes the environmental protection of the areas of great natural interest is a challenge for territorial units (communes). The multiplicity and diversity of natural environment and cultural territory is a specific endogenous resource, which is a value but it requires the intensification of the activities for the sake of their protection. The subject of the article is the issue of environmental protection, the subject of the research are Wieluński County communes which have outstanding natural values that are a tourist attraction for the inhabitants of łodzkie, śląskie and opolskie voivodeship. In the article, the main fields of local government activity in the scope of environmental protection are presented and the identification of the main problems has been carried out. A particular attention was paid to the communities which have a landscape park within their area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, 2009, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf.
 • Costanza R. et al., The value of the world's ecosystem services and natural capital, Nature 1997, 387(6630).
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000.
 • Mokras-Grabowska J., Rzeńca P., Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny, Regionalna Organizacja Turystyki Województwa Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2001.
 • Olaczek R., Parki krajobrazowe w systemie ochrony przyrody w Polsce, [w:] J.K. Kurowski, P. Witosławski, Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Parysek J.J., Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne gospodarki przestrzennej, [w:] Parysek J.J. (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PAN KPZK, Studia, t. CIV, PWN, Warszawa 1995.
 • Przyroda województwa sieradzkiego, praca zbiorowa, Urząd Wojewódzki w Sieradzu, Wydawnictwo Terra Sana.
 • Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2003 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2004.
 • Rzeńca A., Planowanie przestrzenne w gminach województwa łódzkiego. Studium przypadku gmin posiadających park krajobrazowy, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011.
 • Wojciechowska J., Walory przyrodnicze regionu łódzkiego (łódzkie, piotrkowskie, sieradzkie), [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim, praca zbiorowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1995.
 • www.lodz.rdos.gov.pl
 • http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_powiatow/powiat_WIELUNSKI.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438082

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.