PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 167 Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej (2) | 86--105
Tytuł artykułu

Problemy integracji jednostek socjalno-kulturalnych w gminach oraz w miastach i gminach

Autorzy
Warianty tytułu
The Problems of Integration of Social-Cultural Units in Rural Districts and in Small Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Twórcy
autor
Bibliografia
 • B. Niedźwiecki: Zarządzanie oświatą na szczeblu pierwszej instancji. Nowa Szkoła 1981 nr 3.
 • Cz. Surowik: Wielofunkcyjne ośrodki infrastruktury społecznej. Polityka Społeczna 1978 nr 3/4.
 • E. Denek, Warunki rozwoju działalności koordynacyjnej organów terenowych. W: Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej. Red. J. Wierzbicki. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 1985. Seria I z. 130.
 • E. Denek: Organizacyjne warunki kierowania gospodarką terenową. W: Instrumenty polityki finansowej wobec jednostek gospodarczych. Red. S. Ochociński: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 1983. Seria I z. 108.
 • E. Denek: Rola organów terenowych gmin oraz miast i gmin w działalności socjalno-kulturalnej po reformie z lat 1973-1975 (studium ekonomiczno-finansowe). Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu 1985. Seria II z. 83.
 • E. Jagiełło-Łysiowa: Przemiany kulturalne wsi. Wieś i Rolnictwo 1976 nr 3.
 • E. Ruśkowski: W sprawie reformy finansów terenowych. Finanse 1981 nr 5.
 • H. Sochacka-Krysiak: Źródła finansowania działalności rad narodowych. Finanse 1982 nr 6.
 • Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy. Red. K. Podoski. Warszawa: PWE 1978.
 • J. Kuberski: Aktualne problemy polityki oświatowej. Warszawa 1973.
 • J. Łopato: Wpływ władz lokalnych na funkcjonowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wieś Współczesna 1986 nr 1.
 • J. Niemiec: Kompetencje administracji oświatowej pierwszego stopnia. W: Teoretyczne podstawy systemu zarządzania oświatą. Red. W. Goriszowski i K. Podoski. Katowice: Uniwersytet Śląski 1980.
 • J. Wołczyk: Zbiorcza szkoła gminna. Warszawa 1974.
 • K. Podoski: Przekształcenia infrastruktury oświaty w Polsce. Nauczyciel i Wychowanie 1975 nr 6.
 • K. Podoski: Zbiorcza szkoła gminna podstawowym czynnikiem przekształcenia układu sieci szkolnej na wsi. Zbiorcza Szkoła Gminna 1974 nr 1.
 • K. Podoski: Zróżnicowanie przestrzenne województw w zaspokojeniu potrzeb społecznych w 1975 i 1980 r. Wiadomości Statystyczne 1983 nr 10.
 • M. Elżanowski: Kompetencje rad narodowych i terenowych organów administracji. W: Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie. Red. J. Służewski. Warszawa 1977.
 • M. Renke: System rozwoju kultury fizycznej. Rada Narodowa-Gospodarka-Administracja 1979 nr 2.
 • M. Stahl: Koordynacja i współdziałanie w gminie. Problemy Rad Narodowych 1980 nr 49.
 • M. Strąk: Infrastruktura kulturalna na wsi polskiej. Propozycje organizacyjne. Wieś i Rolnictwo 1976 nr 3.
 • M. Szymański: Modernizacja systemu szkolnego na wsi. Warszawa: PWN 1978.
 • P. Walczuk: Koordynacyjna rola rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej. Studia Juridica 1982 nr 11.
 • P. Zaborny: Formy uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze. Wieś Współczesna 1979 nr 4.
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 19.5.1982 w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 15 poz.121, zm. 1984 nr 60 poz. 312.
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.2.1973 w sprawie opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 7 poz. 52.
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.6.1975 w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 25 poz. 134.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Min. z 15.8.1977 w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, Dz. U. nr 27 poz. 115.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 13.12.1972 w sprawie zadań, praw obowiązków gminnego dyrektora szkół. Dz. U. nr 54 poz. 354.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 13.4.1984 w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, zakładów i innych jednostek państwowych, podporządkowanych radom poszczególnych stopni, Dz. U. nr 25 poz. 127.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 13.4.1984 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej, Dz. U. nr 25, poz. 124.
 • Rozporządzenie Rady Min. z 30.11.1972 w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych, Dz. U. nr 49 poz. 315.
 • S. Golinowska, W. Rutkowski, K. Tymowska: Planowanie usług społecznych w gospodarce terenowej i w jednostkach podstawowych. Gospodarka Planowa 1983 nr 3.
 • S. Rola-Kunach, J. Wojtan: Zastosowanie metody dystansów do mierzenia poziomu rozwoju województw w latach 1975-1980. Wiadomości Statystyczne 1983 nr 6.
 • Ustawa z 20.7.1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz. U. nr 41 poz. 185 z późn. zmianami.
 • Ustawa z 25.1.1958 o radach narodowych, jedn. tekst Dz. U. 1972 nr 49 poz. 314.
 • Ustawa z 26.2.1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz. U. nr 7 poz. 51 z późn. zmianami.
 • Z. Szeloch, Kierowanie gminnym systemem oświatowo-wychowawczym (aspekty teoretyczne). W: Kierowanie oświatą i szkołą. Red. K. Podoski, Studia Pedagogiczne 1980 T. 42.
 • Zarządzenie Min. Oświaty i Wychowania z 17.1.1973 w sprawie szczegółowego zakresu czynności gminnego dyrektora szkół, Dz. Urzędowy Min. Oświaty i Wychowania nr 1 poz. 2.
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 10.3.1973 w sprawie organizacji i wzorcowych statutów zespołów opieki zdrowotnej, Dz. Urzędowy Min. Zdrowia i Opieki Społecznej nr 6 poz. 28.
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 4.7.1975 w sprawie organizacji i wzorcowych statutów zespołów opieki zdrowotnej, Dz. Urzędowy Min. Zdrowia i Opieki Społecznej nr 12 poz. 38.
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania nr KO-014-46-1/73 z 17.3.1973 w sprawie organizacji zbiorczej szkoły gminnej, Dz. Urzędowy Min. Oświaty nr 5 poz. 28.
 • Zarządzenie nr 40 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z 12.6.1975 w sprawie ośrodków sportu i rekreacji podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej (nie publikowane).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.