PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | nr 155 Badania socjologiczne nad czasem wolnym | 37--72
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne czynniki uczestnictwa robotników przemysłowych w turystycznych formach wypoczynku i rekreacji

Warianty tytułu
Sozial-okonomische Faktoren des Anteils der Industriearbeiter an touristischen Erholungsformen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach nad wymienionym tematem nasuwa się stwierdzenie, że w rozwiniętym współczesnym społeczeństwie, niezależnie od warunków ustrojowych, zagadnienie czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji pracowników zakładu pracy wysuwa się na naczelne miejsce w hierarchii wartości społeczno-ekonomicznych i kulturowych i że udział robotników w turystycznych formach rekreacji zdeterminowany jest nie tyle ilością wolnego czasu, dochodami czy stanem majątkowym ile aspiracjami, nawykami, modelem spędzania czasu wolnego oraz kulturą przemysłową robotników. Wskazuje się ponadto w studiach i w źródłach literaturowych, że u podstaw funkcjonującego modelu kultury fizycznej leżą zróżnicowane i odmienne jakościowo formy rekreacji, w których uczestniczą przedstawiciele poszczególnych kategorii społecznych w ramach określonych grup i kręgów. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Warszawa 1965.
 • A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1964.
 • A. Nałęcz-Jawecki: Wypoczynkowy skurcz, w: Veto, nr 1/83.
 • A. Radzimski, Społeczno-ekonomiczna efektywność działalności socjalnej w Kombinacie Budowlanym "Poznań-Północ", praca magisterska wykonana w AE Poznań, 1984 r. pod kier. Fl. Wiśniewskiego.
 • A. Toffler, Future Shock, tł. niem. Der Zukunftsschock. Bern-Munchen, Wien 1970.
 • B. Buchert, Poznański Ośrodek Spotu i Rekreacji w zakresie kształtowania wypoczynku, turystyki i rekreacji w Poznaniu, praca magisterska AE w Poznaniu 1983 r.
 • B. Buchert, Rola POSIR w kształtowaniu wypoczynku, turystyki i rekreacji w Poznaniu, praca magisterska SUM w AE Poznań, 1983.
 • B. Ćwik, Wykorzystanie czasu wolnego wybranych kategorii pracowników zatrudnionych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "Pezetel" w Krośnie, praca magisterska UAM Poznań 83.
 • B. Suchodolski, Idea wczasów na tle społeczno-gospodarczego rozwoju Europy, Warszawa 1945.
 • C. Cwynar, H. Osiński, Dodatnie i ujemne wartości czasu wolnego w świetle higieny psychicznej, w: Zdrowie psychiczne, 1969, nr 1.
 • D. Dmochowska, Wykorzystanie czasu wolnego pracowników Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu, praca magisterska AE Poznań, 1984.
 • D. Guettler, Wypadkowość przy pracy a jej społeczne Skutki na przykładzie Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar-Wiepofama" w Poznaniu, praca magisterska AE Poznań 1984.
 • E. Marek, Zakładowa działalność socjalna. Organizacja, planowanie, finansowanie, Warszawa 1980.
 • E. Niemiec, Wykorzystanie czasu wolnego wybranych kategorii pracowników w Zakładach Koksowniczych "Wałbrzych" w Wałbrzychu, praca magisterska UAM Poznań 1983.
 • E. Wnuk-Lipiński, Praca i wypoczynek w budżecie czasu Ossolineum 1972.
 • E.K. Scheuch, Auf dem Wege zur Freizeitgesellschaft, in Freizeit 70, Verhandlungen des 1. Deutschem Freizetkongresses, Essen 1970.
 • Głos rozmawia z prof. dr hab. Jerzym Bogusławskim - Dziekanem Wydz. TiR AWF w Poznaniu. "Sposób na ciekawe życie" Głos Wlkp. z dnia 20 IV.1983 r.
 • Grundlagen, der marxisisch-leninistischen Soziologie, Herg, Georg Assmann i Rudhard Stollberg, Dietz Verlag Berlin 1977.
 • H. Januszek, J. Sikora. Wypoczynek pracowników w świetle badania sondażowego. Polityka społeczna nr 8.
 • I. Sobkowiak, Wykorzystanie czasu wolnego pracowników zatrudnionych w ZPC "Goplana" w Lesznie, praca magisterska AE w Poznaniu 1983 r.
 • J. Danecki, Czas wolny, mity i potrzeby. KiW Warszawa 1967.
 • J. Danecki, Jedność podzielonego czasu. KiW Warszawa 1974.
 • J. Fritsch, Problemy rynku pracy, w: Profil 10/19'83.
 • J. Ossowski, Preferencje pracowników rejonu konińskiego, praca magisterska AE Poznań, 1984.
 • J. Pajdziewicz, Uwarunkowania ekonomiczno-socjalnej efektywności działania zakładowych ośrodków wczasowych. Praca doktorska, AE Poznań 1983.
 • J. Rosner, Czas pracy i czas poza pracą, w: Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysłowego. Praca zbiorowa pod red. A. Sarapaty. PWE Warszawa 1965.
 • K. Krupa, J. Mikulski, A. Wiktorew, Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy oraz jej efektywność, IPiSS Warszawa 1979.
 • K. Łapińska, Wieś uprzemysłowiona a problem wolnego czasu. IFiS - PAN Warszawa 1972.
 • L. Gracz, Mały sport na co dzień, w: Głos Wlkp. z 18.XI.82 r.
 • M. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1974.
 • M. Jacoszek, Wykorzystanie czasu wolnego i rekreacji wybranych rodzin oficerów i chorążych zawodowych, praca magisterska AE w Poznaniu 1983 r.
 • P. Gaworzewski, Potrzeby i możliwości korzystania z różnych form rekreacji i wypoczynku pracowników ma przykładzie wybranych zakłady pracy miasta Poznania, praca magisterska AE Poznań 1984.
 • R. Gałecki, F. Gołembski, Ekonomika turystyki, Poznań 1980.
 • R. Gałecki, Rozwój ruchu turystycznego w PRL. AE Poznań 1976, Zesz. Nauk. 65.
 • R. Gałecki, Udział zakładów pracy i związków zawodowych w organizowaniu wypoczynku i rekreacji, w: Uwarunkowania i organizacja wypoczynku i rekreacji pracowników (Red. H. Januszek, J. Sikora), Poznań 1984.
 • R. Stollberg, Arbeitssoziologie, Verlag Die Wirtschaft Berlin 1978.
 • R. Wrończyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1982.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1983.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2.XI.73 r. sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz.U. nr 43, poz. 260).
 • S. Czajka, Z problemów czasu wolnego. IW. CRZZ Warszawa 1974, Materiały II Konferencji Naukowej nt. Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce. AWF Poznań 1978.
 • S. Ostrowski, Ruch turystyczny w Polsce, Zaoczne Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki, Wrocław 1965.
 • St. Czajka, Z problemów czasu wolnego. IW CRZZ. Warszawa 1974.
 • T. Szczurkiewicz, Studia Socjologiczne, PWN Warszawa 1969.
 • Uwarunkowania i organizacja wypoczynku i rekreacji pracowników. Materiały i referaty konferencji zorganizowanej w kwietniu 1984 r. przez Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu oraz Zakład Socjologii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • V.G. Blucher, Theoretische und emprische Befunde zur Entwicklung der wachsenden Freizeit, w: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 26 Jg. 1974.
 • W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1971.
 • W. Lipiński, Ucieczka ze stadionu, Warszawa 1972.
 • W. Zawadzka, czas pracy i czas wolny w: Polityka społeczna, praca zbiorowa pod red. A. Rajkiewicza, PWE Warszawa 1973.
 • W.K. Kościański, Czy będziemy masowo uprawiać turystykę? Gazeta Zachodnia z dnia 7.IV.1981 r.
 • Z. Czyżewska, Problemy polityki społecznej, KiW Warszawa 1978.
 • Z. Krawczyk, Filozofia i socjologia kultury fizycznej (wybór tekstów) Warszawa 1974.
 • Z. Krawczyk, kultura, sport - kontrowersje teoretyczne w Polsce, Warszawa 1970.
 • Z. Warzecha, Urlopy wypoczynkowe - założenia modelowe a ich realizacja w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych Wielkopolski. Praca doktorska UAM Poznań INP Poznań 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438114

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.