PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 5 | 103--113
Tytuł artykułu

Współpraca między gminami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation Between Communities and Other Units of Local Government in the Area of Infrastructural Investments Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza i ocena współpracy między gminami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną. Opracowanie rozpoczynają teoretyczne rozważania na temat obszarów i korzyści płynących z podjęcia współdziałania w procesie inwestycyjnym. W dalszej części artykułu przedstawione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych metodą wywiadu standaryzowanego. Obszar badawczy niniejszego opracowania obejmuje 57 gmin, należących przed reformą administracyjną z 1999 roku do województwa częstochowskiego. Wyniki badań wskazują, że mimo korzyści płynących z nawiązywania współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego władze samorządów gminnych w niewielkim zakresie podejmują taką współpracę w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyze and evaluate the cooperation between communities and other local government units in terms of investment in technical infrastructure. Begin to develop a theoretical discussion of the areas and take the benefits of cooperation in the investment process. The remainder of this article presents results of empirical studies carried out by standardized interview. Research area of this study includes 57 communities in front of the administrative reform of 1999 the province of Częstochowa. The results indicate that despite the benefits of establishing cooperation with other units of local government authorities of local governments take a minor extent such cooperation in the field of infrastructure investment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • [1] Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • [2] Dziarski G., Kłosowski W., Usługi publiczne, w tym usługi komunalne, Wyd. FRDL, Warszawa 2003.
 • [3] Imiołczyk B., Puzyna W., Poradnik dla radnych. Gmina-powiat-województwo, Wyd. FRDL, Warszawa 2002.
 • [4] Kościelniak H., Capital Support to Company's Operation for Environmental Protection, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, nr 3A.
 • [5] Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • [6] Otola I., Synergy effects in the aspect of local development of communities, "Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe" 2007, Nr 1.
 • [7] Rulińska M., Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, Wyd. FRDL, Warszawa 2003.
 • [8] Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • [1] Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2003.203.1966 z późn. zm.).
 • [2] Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U.2000.91.1009 z późn. zm.).
 • [3] Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U.2000.48.550 z późn. zm.).
 • [4] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.1998.91.578 z późn. zm.).
 • [5] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U.1998.142.1590 z późn. zm.).
 • [6] Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.1996.13.74 z późn. zm.).
 • [7] Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989.20.104 z późn. zm.).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U.2001.121.1307).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.