PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 29--36
Tytuł artykułu

Podleganie w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców w świetle zasady równego traktowania wynikającej z prawa UE i umów o zabezpieczeniu społecznym

Autorzy
Warianty tytułu
Coverage by Social Insurance in Poland of Foreigners in the Light of Principle of Equal Treatment Deriving from EU Law and Social Security Agreements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zawieranie umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym przyczynia się do rozszerzania zakresu podmiotowego osób objętych polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Dokonując oceny statusu prawnego w zakresie ubezpieczeń społecznych cudzoziemca podejmującego aktywność zawodową w Polsce należy uwzględnić zarówno przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak i postanowienia łączących Polskę umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przepisy prawa UE i umów dwustronnych mogą nakazywać równe traktowanie cudzoziemców przy przystępowaniu do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wątpliwości budzi treść art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych. Zdaniem autora należałoby w przepisie tym uwzględnić jako warunek jego zastosowania fakt bycia objętym przez cudzoziemca innym niż polski systemem zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Signing of international social security agreements results in extension of personal scope of persons covered by the Polish social insurance system. Analysing legal status in social insurance of foreigner taking up activity in Poland we must take into consideration Social Insurance Act and provisions of social security agreements in force in Poland. EU law and bilateral agreements may force to treat equally foreigners for affiliation to the Polish social insurance system. There are some doubts on art. 5 par. 2 of Social Insurance Act in the light of international and constitutional standards, so this provisions should be changed in order to take into account, as a condition of its application, fact that a foreigner is covered by social security system in other country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antonów, К. (red.). Bartnicki, M. Suchacki, В. (2009). Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Warszawa.
 • Banaszak, B. Jabłoński, M. (1998). Art. 67. W: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Wrocław.
 • Bartoszewska, M. Brzezicki, T. Lachowski, J. Laskowska-Hulisz, A. Łabanowski, M. Morawski, W. Radzisław, A. Ramio, L. Wantoch-Rekowski, J. (red.). (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dziubińska-Lechnio, E. Kostrzewa, M. Kostrzewa, P. Kowalczyk, E. Skowrońska, E. Ślązak, A. Kaleta, J. (2012). Ubezpieczenia społeczne 2012. Warszawa.
 • Gudowska, B. Strusińska-Zukowska, J. (red.) Gudowska, B. Lach, D.E. Prasolek, Ł. Strusińska-Zukowska, J. Wajda, D. Wilczyński, W. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jabłoński, M. (2010). Zasada różnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Тот I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP. Warszawa.
 • Knyżewska, J. (2010). Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Republiką Korei. Służba Pracownicza, 4,5-10.
 • Kwapisz, K. (2013). Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz elektroniczny. LexisNexis.
 • Myszkę, M. (2006). Zasada równego traktowania obywateli UE w dostępie do systemów zabezpieczenia społecznego. Europejski Przegląd Sądowy, 11, 37.
 • Turczynowska, H. Olszewska, M. Łabanowski, M. Kostrzewa, P. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z komentarzem. Serwis Prawno-Pracowniczy. Warszawa: INFOR.
 • Ślebzak, K. (2011). Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji. W: Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Warszawa.
 • Ślebzak, K. (2012). Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Uścińska, G. (2013). Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.