PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 42--55
Tytuł artykułu

Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Touristic Exploration of an Alternative Heritage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza miejskiej eksploracji jako 1) elementu alternatywnej turystyki kulturowej (szczególnie jako turystyki aktywnej, przeciwstawianej w klasycznej literaturze przedmiotu turystyce masowej), 2) próby poszukiwania alternatywnego, zapomnianego i zdegradowanego dziedzictwa. Wzrastająca liczba stron internetowych poświęconych eksploracji świadczy o tym, że zjawisko to rozwija się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Nie bez przyczyny zatem, w narracjach współczesnych eksploratorów wielokrotnie używa się terminu "zwiedzanie", charakterystycznego dla dyskursu turystycznego i zastępującego "odkrywanie", "eksplorację", czy "infiltrację". Do analizy wybrane zostały jedynie strony internetowe tworzone przez polskojęzycznych eksploratorów, głównie w celu zarysowania obszaru miejskiej eksploracji w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The main inquiry of the article is the analysis of urban exploring as 1) an element of the alternative cultural tourism (especially as an active, adventure and qualified tourism as opposed to the massive tourism), 2) an attempt to search for an alternative, forgotten and abandoned heritage. The increasing number of the Internet websites dedicated to the urban exploration bespeaks about the fact, that this phenomenon develops very dynamically. In the narratives created by modern explorers, the term "sightseeing", characteristic for the classic discourse of tourism, is used very often, in spite of the terms "exploring", "striking on something" or "infiltrating". The analysis is based upon the Internet discourse created by Polish explorers, to approximate the Polish field of urban exploration. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowski J., Smyk K. (red.), 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła wartości ochrona, Wydawnictwo UMCS, Lublin-Warszawa
 • Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury
 • Assmann, A. 2009, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa, Universitas, Kraków, s. 101-142
 • Brzozowska, B., Wieczorkiewicz, A., 2010, Wyobraźnia turystyczna, "Kultura Współczesna", nr 3, s. 5-7
 • Christopher M., 2014, Abandoned America: The Age of Consequences, Jonglez Publishing
 • Dillon, B., 2011, Introduction. A short history of decay, (in:) B. Dillon (ed.), Ruins. Documents of contemporary art, The MIT Press, Cambridge, s. 10-14
 • Edensor, T., 2007, Sensing the ruin, "Senses and Society", vol. 2, issue 2, s. 217-232
 • Edensor, T., 2005a, Industrial ruins. Spaces, aesthetics and materiality. Oxford: Berg
 • Edensor, T., 2005b, The ghosts of industrial ruins: ordering and disordering memory in excessive space, "Environment and Planning D: Society and Space", volume 23, s. 829,849
 • Ellis W., 2015, Abandoned NYC, Schiffer Publishing
 • Ferenc T., 2010, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, "Kultura Współczesna", nr 3, s.37-47
 • Ginsberg R., 2004, The Aesthetic of Ruins, Rodopi, Amsterdam-New York
 • Góral A., 2014a, Cultural Heritage in the Cobweb of Meanings, (in:) R. Amoêda, S. Lira and C. Pinheiro, (eds.), Heritage 2014. Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Barcelos, s. 43-53, dostępne na https://www.academia.edu/9672032/Cultural_heritage_in_the_cobweb_of_meanings (04.11.2015)
 • Góral A., 2014b, Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, "Zarządzanie w kulturze", 15, z. 3, s. 277-286
 • Göbel, H. K., 2015, The re-use of urban ruins. Atmospheric inquiries of the city, Routledge, New York
 • Harrison R., 2013, Heritage. Critical approaches, Routledge, New York
 • Hell, J., Schönle, A. (red.), 2010, Ruins of modernity, Duke University Press, Durham & London
 • Jorgensen A., Keenan R. (eds.), 2011, Urban Wildscapes, Routledge, NY, London
 • Kirshenblatt-Gimblet, B.,1998, Destination culture: tourism, museums, and heritage, University of California Press, Los Angeles
 • Lachmann R., 2009, Mnemotechnika i symulakrum, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa I kulturowa, Universitas, Kraków, s. 285-321
 • Łobożewicz, T., Kogut R. (red.), 1999, Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, DrukTur, Warszawa
 • MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa
 • Marek A., Lewandowski W., 2011, Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na podstawie wspinaczki, "Słupskie Prace Geograficzne", 8, s. 47-56
 • Margaine, S., Margaine D., 2009, Forbidden Places: Exploring our Abandoned Heritage, Jonglez Edition
 • Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
 • Mokras-Grabowska J., 2015, Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej, [w:] B. Włodarczyk (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117-129
 • Murzyn-Kupisz M. A., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Nieszczerzewska M., 2015a, Derelict architecture. Aesthetics of an unaesthetic space, "ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal", t.5, nr 2, s. 387-397
 • Nieszczerzewska M., 2015b, Vanitas. Ruina jako przestrzeń (bez)graniczna, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica", III, s. 69-80
 • Nieszczerzewska M., 2014, Erasure of time. Photographs of abandoned places, (in:) A. Markowska (ed.) Politics of Erasure. From "damnatio memoriae" to alluring void, Wyd. TAKO, Toruń, s. 337-345
 • Pijarski K., (red.), 2013, Ruina(cja), "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej", nr 4
 • Purchla J., 2005, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • RomanyWG, 2011, Beauty in Decay. The Art of Urban Exploration, Carpet Bombing Culture
 • Smith, L., 2006, Uses of heritage, Routledge, New York
 • Solis J., 2013, Stages of Decay, NY, Prestel, New York & London
 • Su, X., 2010, The Imagination of Place and Tourism Consumption: A Case Study of Lijiang Ancient Town, China, "Tourism Geographies", vol. 12, no. 3, s. 412-434
 • Thomas D. J., 2013, Urban and Rural Decay Photography: How to Capture the Beauty in the Blight, Focal Press, Burlington
 • Timothy D. L., 2011, Cultural Heritage and Tourism: An Introduction, Channel View Publications, Bristol, Toronto
 • Trigg D., 2006, The aesthetics of decay. Nothingness, nostalgia and the absence of reason, "New Studies in Aesthetics", vol. 37, Peter Lang Publishing, New York
 • Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
 • Woodward Ch., 2002, In Ruins, Vintage, London
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.