PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 267 | 78--95
Tytuł artykułu

Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej jako determinanta wyników finansowych zarządcy sieci kolejowej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rail Infastructure Charges in the Financial System of Infrastructure Managers in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej głównego zarządcy tej infrastruktury w Polsce, tj. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Problematyka opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zaprezentowana została w aspekcie kształtowania przychodów zarządcy, jego gospodarki finansowej i wpływu na wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected problems of rail infrastructure pricing in Poland with reference to the main rail infrastructure manager i.e PKP Polskie Linie Kolejowe SA. The rail infrastructure pricing issues were discussed in the context of financial system, sales revenues and financial results PKP PLK SA.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Bogdaniuk B., Massel A. (1998), Użytkowanie drogi kolejowej w strukturze sektorowej kolei, "Przegląd Kolejowy", nr 3.
 • Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA obowiązujący od 14 grudnia 2014 r.(2014), PKP PLKA SA, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.U. L 2012, nr 343.
 • ECMT (2005), Railway Reform and Charges for the Use of Infrastructure, OECD Publishing, Paris.
 • Engelhardt J. (2013), Problemy metodyczne kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, "Technika Transportu Szynowego", nr 4.
 • Grzywacz W. (1982), Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa.
 • Grupa PKP (2014), Raport roczny Grupy PKP za 2013 r., Grupa PKP, Warszawa.
 • Hanna N., Dodge M. R. (1997), Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 • Kotowska-Jelonek M. (1994), Rola infrastruktury transportowej w procesie rynkowej transformacji polskiej gospodarki, Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Radom.
 • Kotowska-Jelonek M (2007), Ekonomiczne i prawne aspekty kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w Europie, "Technika Transportu Szynowego", nr 3.
 • Kotowska-Jelonek M. (2014), Rachunek kosztów a system kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury. Aspekty metodyczne [w:] E. Załoga (red.), Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i analiza, Zeszyty Naukowe nr 813, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 25, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Milewski R. (red.) (2008), Elementarne zagadnienia ekonomii, WN PWN, Warszawa.
 • Nasiłowski M. (2013), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa.
 • Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 roku (2015), UTK, Warszawa.
 • Raport roczny 2013 (2014), PKP PLK SA, Warszawa.
 • Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 (2014), PKP PLK SA, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Dz.U. 2009, nr 35, poz. 274.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Dz.U. 2014, poz. 788.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które ponoszone są bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu. Dz.U. L 2015, nr 148.
 • Sobańska I. (1991), Koszty w kalkulacjach cenowych [w]: Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty - ceny - decyzje, PWE, Warszawa.
 • Sojak S. (2001), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Syryjczyk T. (2013), Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury, cz. 1, "Rynek Kolejowy", nr 3.
 • Syryjczyk T. (2013), Dlaczego zmieniamy system opłat za dostęp do infrastruktury, cz. 2, "Rynek Kolejowy", nr 4.
 • Teixeira P.F, Lopez Pita A., (2012), Infracharges. UIC Study on Railway Infrastructure Charges in Europe. Final Report, UIC, Paris.
 • Thompson L.S. (2008), Railway Access Charges in the EU: Current Status and Development since 2004 [w:] Charges for the Use of Rail Infrastructure, OECD/ITF OECD Publishing, Paris.
 • Transport - Wyniki działalności w 2008 r. [2009], GUS, Warszawa.
 • Transport - Wyniki działalności w 2010 r. [2011], GUS, Warszawa.
 • Transport - Wyniki działalności w 2013 r. [2014], GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz. U. 2013, poz. 1594 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Dz.U. 2014, poz. 1201 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu kolejowego.
 • Dz.U. 2005, nr 267, poz. 2251 z późn. zm.
 • Wojewódzka-Król K. (red.) (2002), Rozwój infrastruktury transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • [www 1] http://www.curia.europa.eu (dostęp 12.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.