PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | Niepełnosprawni w środowisku społecznym | 143--184
Tytuł artykułu

Rynek pracy osób niepełnosprawnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miejsce zajmowane przez osoby niepełnosprawne w życiu społecznym jest uzależnione od wielu czynników. Podstawę ich formułowania stanowią modele organizacji życia zbiorowego oraz zasady rządzące usytuowaniem w owym życiu poszczególnych jednostek i grup społecznych. Za pierwszą zasadę można przyjąć wszelkie działania związane z organizacją procesów produkcji i dystrybucji dóbr materialnych i wzajemnego powiązania uczestników tych procesów, za drugą-czynniki kulturowe determinujące sposób percepcji i rozpoznawania uczestników tych procesów oraz systemów normatywnych mających regulować funkcjonowanie jednostek, grup społecznych i całej populacji. Zarówno czynniki gospodarczo-organizacyjne, jak i kulturowe są wzajemnie powiązane, co sprawia, że sposób postrzegania i odnoszenia się do osób niepełnosprawnych (a zatem upowszechnione w świadomości otoczenia społecznego stereotypy, uprzedzenia i postawy) determinuje ich udział w procesach gospodarczych. Można także stwierdzić, że stan zdrowia i poziom sprawności jednostki w istotny sposób wyznaczają jej usytuowanie w życiu zbiorowości społecznej sprawiając, że osobom niepełnosprawnym przypisuje się niski status i pozycję społeczną. Sytuacja ta ulega indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych jednostek zróżnicowanych pod względem wykształcenia, pochodzenia społecznego oraz przejawianej aktywności. Radykalna zmiana tej sytuacji wymaga długofalowej polityki społecznej ukierunkowanej na zmianę społecznej percepcji osób niepełnosprawnych, zwiększanie ich obecności i czynnego udziału w życiu zbiorowym, a także aktywizację, wzrost niezależności oraz poczucia podmiotowości i autonomii tej grupy społecznej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Bleszyńska K.: Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1996, nr 2.
 • Zrałek M.: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych - udostępnianie otoczenia "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1996, nr 2.
 • Ostrowska A., Sikorska J.: Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Warszawa 1996.
 • Kozek W.: Praca w warunkach zmian rynkowych. Wybrane zagadnienia. Łódź 1994.
 • Jastrzębska-Smolaga H.: Praca - pewność czyjej brak? Studium analizy faktów. Warszawa 1994.
 • Lipka A.: Rynek pracy, praca, nowoczesne technologie: materiały ilustracyjne do wybranych zagadnień. Katowice 1997.
 • Piętek K.: Polityka społeczna a praca osób z ograniczonymi możliwościami aktywności zawodowej. Studium interdyscyplinarne na przykładzie Polski i byłego ZSRR. Toruń 1993.
 • Sprusińska E.: Psychospołeczne bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. "Polityka Społeczna" 1997, nr 7.
 • Mądry I.: Niepełnosprawność jako problem polityki społecznej. W: Polityka Społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz-Wronki i M. Zrałek. Katowice 1998.
 • Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z.: Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce. W: Badania nad niepełnosprawnością w Polsce. Praca zbiorowa pod red. A. Ostrowskiej. Warszawa 1994.
 • Kaźmierczak Z.: Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza. Łódź 1995.
 • Kostrubiec S., Kowalska A.: Aktywność zawodowa a zdrowie w 1996 roku. Warszawa 1998.
 • Sucholiński A.: Usługi a bezrobocie. "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 8.
 • Standing G., Nesporowa A., Cichoń M., Aro P., Grünewald B.: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie transformacji. Warszawa 1996.
 • Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa 1995.
 • Pasterczyk D.: Wojewódzkie programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 1995 rok. "Rynek Pracy\\' 1995, nr 8.
 • Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione. Międzynarodowe Spotkanie Ekspertów, Velni, 6-10 listopada 1990. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1992, nr 1.
 • Larkow H. : Człowiek niepełnosprawny, problemy psychologiczne. Warszawa 1987.
 • Majewski T.: Przegląd polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1995, nr 3.
 • Samoy E.: Sheltered Employment in European Communities. KU-Leuven 1992.
 • Wichniak A.: Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i Europie Zachodniej. "Polityka Społeczna" 1994, nr 2.
 • Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa w systemie służby zdrowia i opieki społecznej. Warszawa 1980.
 • Czajkowski T., Fedorowicz M., Iwankowska A.: Środowisko ludzi niepełnosprawnych w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego. W: Droga przez instytucje. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod red. M. Fedorowicza. Warszawa 1994.
 • Zabłocki J.: Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa 1994.
 • Magnuszewska-Otulak G.: GLADNET - sieć instytutów naukowo-badawczych zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1996, nr 2.
 • Frąckiewicz L.: System wspomagania osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. W: Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni. Warszawa 1994.
 • Pańko W.: Zatrudnianie i praca osób niepełnosprawnych. Kształt instytucjonalny i efekty działania. W: System rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod red. J. Mikulskiego i A. Kurzynowskiego, Warszawa 1994.
 • Piechota S.: Niepełnosprawny - niepełnosprawny? "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1993, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438206

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.