PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 171--199
Tytuł artykułu

Godność człowieka. Ujęcie prawno-filozoficzne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Dignity. Legal and Philosophical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie o gwarancję poszanowania godności osoby ludzkiej w prawie pozytywnym. W trakcie analizy nawiązano do prawa naturalnego, personalizmu, moralności prawa oraz zasad obywatelskości, aby w ten sposób wyeksponować godność, jako wartość przyrodzoną człowiekowi naturalnie i pozytywnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to find answers to the question of the guarantee of respect for human dignity in statutory law. The analysis refers to natural law, personalism, morality, law and the principles of citizenship, in order to highlight the dignity inherent to man as a natural and positive value.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • [1]. Aptacy J., Pojecie osoby ludzkiej i jej godności, [w:] Jan Paweł II - obrońca godności człowieka, (red.) J. M. Lipniak, Usługi Poligraficzne Bogdan Kokociński, Świdnica 2008.
 • [2]. Atamańczuk K., Problemy ochrony praw człowieka w polityce społecznej państwa, [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) S. Pikulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • [3]. Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2000.
 • [4]. Brodecki Z., Ochrona praw jednostki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [5]. Buckle S., Prawo naturalne, Przekład Łuków P., [w:] Przewodnik po etyce, (red.) Singer P., redakcja naukowa wydania polskiego Górnicka J., Książka i Wiedza, Warszawa 1998, 2002.
 • [6]. Chmaj M., Źródło wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) Chmaj M., Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2006.
 • [7]. Chudy W., Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II, [w:] Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, (red.) Kornas-Biela D., Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988.
 • [8]. Drzewicka B., Nowy kierunek myślenia, [w:] Ochrona praw jednostki. (red.) Brodecki Z., LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [9]. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • [10]. Gorzkowska N., Filozoficzne i teologiczne aspekty godności człowieka w ujęciu wybranych myślicieli, [w:] Wartości społeczne w służbie publicznej, (red.) Dziewięcka-Bokun L., Kędzior J., Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu, Toruń 2009.
 • [11]. Grat I. S. , Filozofia prawa w ujęciu filozofów tomistycznych, [w:] Filozofia prawa, (red.) Szyszkowska M., Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • [12]. Hart H. L. A., Eseje z filozofii prawa, tłumaczenie i wstęp Woleński J., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • [13]. Hoffmann M., Oblicza Praw Człowieka, [w:] Wybrane problemy praw człowieka, Zeszyty Naukowe Koła "Forum Badań ONZ", Gdańsk 2005.
 • [14]. Hołda J. et al., Prawa człowieka. Zarys wykładu, ZAKAMYCZE, Kraków 2004
 • [15]. Hoye W. J., Demokracja a chrześcijaństwo, przekład S. Jopek SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
 • [16]. Jastrzębski B., Obywatel a demokratyczne państwo prawa, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, (red.) Filipek J., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.
 • [17]. Jastrzębski B., Zagrożenia praw obywatela i człowieka a zasada praworządności, [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) Pikulski S., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • [18]. Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Dom Organizatora, Toruń 1997.
 • [19]. Jasudowicz T., Geneza ochrony praw człowieka, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, (red.) Gronowska B. et al., Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • 20]. Jasudowicz T., Zagadnienia wstępne, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, (red.) Gronowska B. et al., Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • [21]. Jurczyńska-McCluskey E., Jednostka - obywatel czy samotny myśliwy w demokratycznym państwie prawa. Dylematy społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy socjologicznej, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, (red.) Filipek J., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.
 • [22]. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydanie II poprawione, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2009.
 • [23]. Kowalczyk S., U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.
 • [24]. Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.
 • [25]. Krąpiec M. A., Kim jest człowiek, [w:]. Krąpiec M. A et al., Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • [26]. Kuryłowicz M., A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne zarys wykładu, ZAKAMYCZE, Kraków 1999.
 • [27]. Kuźniar R., Prawa człowieka, Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 • [28]. Lyons D., Etyka i rządy prawa, tłumaczenie Maciejko P., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • [29]. Maryniarczyk A., Aktualność Tomizmu, [w:] Krąpiec M. A. et al., Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • [30]. Meandry etyki, (red.) Sareło Z., Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001
 • [31]. Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • [32]. Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • [33]. Nitecki S., Prawo pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2008.
 • [34]. Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • [35]. Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa, ZAKAMYCZE, Kraków 2005.
 • [36]. Siedliński R., Człowiek - mit - kultura. Filozofia społeczna i historiozofia Jana Stachniuka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • [37]. Sozańska D., Wpływ osobowościowych uwarunkowań jednostki na akceptację systemu demokratycznego, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, (red.) Filipek J., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2003.
 • [38]. Stadniczeńko S. L., Człowiek - wartości - prawo, [w:] Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, (red.) Morciniec P., Stadniczeńko S. L., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • [39]. Szewc A., Jyż G., Rzymskie prawo prywatne (zarys wykładu), Andrzej Szewc and Gabriela Jyż, Katowice 1993.
 • [40]. Szyszkowska M., Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych, [w:] Filozofia prawa, (red.) Szyszkowska M., Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • [41]. Szyszkowska M., Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
 • [42]. Tokarczyk R., Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • [43]. Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki. Do współczesności, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • [44]. Ura E., Prawo administracyjne, Wydanie 1, LexisNexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010.
 • [45]. Ura E., Prawo urzędnicze, Wydanie 3, LexisNexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011
 • [46]. Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997.
 • [47]. Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Wojskowa Drukarnia w Gdyni, Gdańsk 2001.
 • [48]. Zajadło J., Normatywne funkcje pojęcia "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka" (na marginesie art. 30 Konstytucji RP), [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) Pikulski S., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • [49]. Ziembiński Z., Teoria prawa, PWN, Warszawa - Poznań 1977.
 • [50]. Zięba-Załucka H., Godność człowieka i jej ochrona wobec działań administracji publicznej, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) Ura E., Mitel, Rzeszów 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.