PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | nr 152 Problemy kształtowania cen i równowagi rynku | 9--16
Tytuł artykułu

Ceny a sprawność rynku

Warianty tytułu
Prices and Market Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem większości działań gospodarczych w sforze produkcji i pośrednictwa jest dążenie do zapewnienia sobie zysku przy Jednoczesnym optymalnym zaspokojeniu potrzeb społecznych, które w znacznej mierze maksymalizację go warunkują. Jeśli jednak warunki działania do tego skłaniają, przedsiębiorstwa dążą do wygodnej stabilności, nie podejmując ryzyka działania. Wychodząc z tego założenia i nie przypisując przedsiębiorstwom cech instytucji charytatywnych, których celem jest nie interes własny, lecz altruistyczne dążenie do maksymalnego .zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, trzeba sobie jednocześnie zdawać sprawę, że instrumentem, a raczej instytucją wymuszającą na przedsiębiorstwach efektywno działanie w interesie społeczeństwa, jest sprawny rynek. Na temat sprawności rynku, a raczej przejawów jego sprawnego funkcjonowania napisano w literaturze ekonomicznej wiele. Mimo tego brakuje jednoznacznej definicji określającej parametry i sposób funkcjonowania rynku sprawnego. Zwykle uważa się, że sprawny rynek to taki, który działa bez zakłóceń, dostarcza szybko i bez zafałszowań informacji zarówno producentom, jak i konsumentom o rzadkości towaru, jego popycie i podaży, transakcje na nim są zawierane po cenach oficjalnych a towar nie przedostaje się do nielegalnych kanałów. Sprawny rynek zatem skłania do racjonalnego postępowania zarówno producenta, jak i konsumenta. Na ocenę sprawności rynku składają się również warunki w jakich konsument zakupuje potrzebne towary. Chodzi tutaj zarówno o formę sprzedaży, wielkość sklepu, jak i jakość obsługi. Konsument oczekuje poza wysoką wartością użytkową i estetycznym opakowaniem towarów, także świadczenia ze strony handlu szerokiej gamy usług i związanej z tym możliwości ich wyboru. (fragment tekstu)
EN
Giving a definition of an efficient market in market functioning without disturbances, market providing quickly and without objections information both for producers and consumers, market allowing to conclude transactions at official prices, the authors of the paper tried to draw attention to prices as an element conditioning such functioning of market. Relations of prices and supply not only with its volume but also with the quality of the offered goods were presented. Relatively broad considerations were devoted to the problems of balancing function of prices. There are many restrictions and conditions here, however, it is not possible to neglect this function. As it was proved efficient market mechanism can function only when all its elements including prices are based on economic principles. Thus only influence on all elements of market end their conditioning creates a chance for making it efficient. This can be achived through consistent market oriented policy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Tymowski, Polityka cen jako wyraz preferencji społecznych, IHWiU, Warszawa 1980.
  • A. Wiśniewski, Relacje między reformę gospodarczą a konsumpcję, Referat na konferencję: Reforma rynku wewnętrznego - założenia - rzeczywistość - perspektywy, IRWiK, Warszawa 1984.
  • B. Górecki, S. Małecki-Tepicht, Bariery i zagrożenia wzrostu podaży dóbr konsumpcyjnych, referat na konferencję: Reforma rynku wewnętrznego - założenia - rzeczywistość - perspektywy, IRWiK, Warszawa 1984.
  • H. Szulce, Wpływ zmian poziomu i struktury cen na równowagę rynku żywnościowego. Handel Wewnętrzny 1980, nr 2.
  • J. Kornai, Anti-Equilibrium, PWN, Warszawa 1977.
  • R. Hicks, Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami z teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1975.
  • T. Kramer, Społeczna i ekonomiczne koszty niesprawnego rynku W: Materiały na konferencję na temat: Reforma rynku wewnętrznego - założenia - rzeczywistość - perspektywy, IRWiK, Warszawa 1984.
  • W. Jastrzębowski, Równowaga rynkowa i dwie formy jej występowania: rynek sprzedawcy i rynek nabywcy. Studia Ekonomiczne 1963, nr 9.
  • W.B. Sztyber, Teoria i polityka cen w gospodarce socjalistycznej. PWE, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.