PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 57--68
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty funkcjonowania klastrów w świetle teorii i praktyki (na przykładzie regionu świętokrzyskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Clusters in Theory and in Practice (Using the Świętokrzyskie Region as an Example)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Jego głównym celem była ocena wpływu uwarunkowań panujących w województwie świętokrzyskim na rozwój klastrów. Uwaga została skupiona na formach i zakresie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a: dostawcami, odbiorcami, otoczeniem naukowym oraz instytucjami otoczenia biznesu. Zaprezentowane w artykule wyniki badań były podstawą do konfrontacji korzyści zaprezentowanych w literaturze przedmiotu z rzeczywistością gospodarczą oraz pozwoliły na sformułowanie wniosków w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w klastrach w aspekcie odnoszonych przez nich korzyści, wzrostu poziomu innowacyjności oraz wpływu relacji otoczenia naukowego i biznesu na ich dalszy rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
This article assembles the results of studies conducted among companies belonging to clusters located in the Kielce province. Attention has been focused on the forms and scopes of cooperation between enterprises and their suppliers, customers, scientific environments and business institutions. The study results presented in the article were the basis of the confrontational benefits mentioned in literature on economic reality, and made it possible to draw conclusions with respect to the activities of enterprises in clusters in terms of their implemented benefits, increases in innovation level, and the impact of scientific relations and business environment to further their development. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
57--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Świętokrzyska
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagella M., Becchetti L., Phisica (red.) (2000), The competitive Advantage of Industrial Districts - Theoretical and Empirical Analysis, Verlag Heidelberg.
 • Becattini G. (2004), Industrial District. A New Approach to Industrial Change. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" nr 29.
 • Bojar E., Olesiński Z. (red.) (2007), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa.
 • Brett R. (2002), Creating Intelligent Oraganizaton, The Journal for Quality & Participation.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M. K., Materna G. (2013), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer Polska S. A., Warszawa.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Guerrieri P., Iammarino S., Pietrobelli C. (red.) (2001), The global Challenge to Industrial Districts, Small and Medium-sized Enterprises in Italy and Taiwan, Edward Edgar Publishing Cheltenham, UK - Northampton, USA.
 • Jewtuchowicz A. (red.) (2004), Wiedza innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kazimierski J. (2011), Klastry jako źródło efektów synergicznych i instrument zarządzania regionalnego, "Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica" nr 251.
 • Ketels C.H.M (2005), The development of the cluster concept - present experiences and further developments, paper prepared for NRW conference on clusters, Duisburg. Germany.
 • Kot J., Kraska E. (2014), Klastry jako nowa forma organizacji działalności gospodarczej w aspekcie motywacji i korzyści dla przedsiębiorstw, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" nr 4.
 • Kot J., Kraska E. (2014), Współpraca jako element działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach (na przykładzie regionu świętokrzyskiego), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 347.
 • Kot J., Kraska E. (2015), Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego, "Przedsiębiorczość Edukacja" nr 11, Kraków.
 • Kot J., Kraska E. (2015), Współpraca przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach z otoczeniem naukowym w procesach rozwoju regionalnego (na przykładzie regionu świętokrzyskiego, "Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica" (materiał w druku).
 • Mariussen A. (red.) (2001), Cluster Policies - Cluster Development? Nordregio Report, Stockholm.
 • Morosini P. (2004), Industrial Cluster. Knowledge Integration and Performance, World Development, Vol. 32, No. 2.
 • Olejniczak K. (2003), Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia regionalne i lokalne" nr 2/12.
 • Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pyke F., Becattini G., Sengenberger W. (red.) (1990), Industrial Districts and Inter - Firm Cooperation in Italy, International Institute for Labour Studies, Geneva.
 • Rabelotti R. (1995), Is there an "Industrial District Model?" Footwear District in Italy and Mexico Compared, World Development, Vol. 23, N. 1.
 • Rosenfeld S. (1997), Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", vol. 5, No. 1.
 • Stępień B. (red.) (2011), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.