PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (4) | 101--113
Tytuł artykułu

Cultural Conditions for Individual and Corporate Entrepreneurship Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na charakterystyce dwóch rodzajów przedsiębiorczości - indywidualnej i korporacyjnej. Ich rozwój jest rezultatem splotu różnorodnych czynników, zależnych zarówno od wewnętrznych (podmiotowych) predyspozycji konkretnych osób podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek (przedsiębiorczość indywidualna) oraz realizujących przedsiębiorcze przedsięwzięcia (przedsiębiorczość korporacyjna), jak również od warunków zewnętrznych wyznaczających tempo rozwoju przedsiębiorczości, wpływających na skuteczność tego typu działań. W opracowaniu szczegółowej analizie poddano kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Autorki opracowania zwracają w nim uwagę na fakt, że analiza przedsiębiorczości (zarówno teoretyczna, jak i empiryczna) nie może pomijać jej związków z kulturą, która stwarza solidne fundamenty każdego rodzaju aktywności człowieka, działalności przedsiębiorczej również. Przedsiębiorczość jest procesem społecznym bardzo silnie zdeterminowanym kulturowo. Zależy od wzorów, wartości ukształtowanych historycznie, także na szczeblu rodziny i społeczeństw lokalnych. Już J. Schumpeter wskazywał na to, że rozwój przedsiębiorczości wymaga sprzyjającego klimatu społecznego. Współcześnie uwarunkowaniom kulturowym rozwoju każdego rodzaju przedsiębiorczości przypisuje się fundamentalną rolę. Podkreśla się, że przedsiębiorczość głęboko zakorzeniona jest w kulturze oraz całkowicie przez nią kształtowana. Uwarunkowania kulturowe odgrywają bardzo ważną rolę także dlatego, że przedsiębiorczość realizowana jest w określonych realiach społecznych, wynika z ukształtowanych społecznie wzorów zachowań, sposobów myślenia oraz poznawania świata, z samej natury człowieka - przedsiębiorcy. Analiza przedsiębiorczości (także indywidualnej i korporacyjnej) nie może zatem pomijać jej związków z kulturą. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on characterizing the two kinds of entrepreneurship - individual and corporate. Their development is the result of a combination of various factors, dependent - both - on the internal (subjective) predispositions of particular individuals who themselves conduct business activities (individual entrepreneurship) and the persons realizing entrepreneurial ventures (corporate entrepreneurship), as well as on the external conditions determining the rate of entrepreneurship development and influencing the effectiveness of this kind of activities. In the study, the subject of the in-depth analysis is the issue of cultural conditions for individual and corporate entrepreneurship development. The authors of the paper draw the attention to the fact that the analysis of entrepreneurship (both - theoretical and empirical) cannot disregard its connection to culture, which creates solid foundations for any human activity, including entrepreneurial activity. Entrepreneurship is a social process which is strongly determined by culture. It depends on patterns and the values that are shaped historically on the level of a family as well as local communities. J. Schumpeter indicated that entrepreneurship development requires a favorable social climate. Presently, cultural conditions are considered to have the fundamental role in the development of all types of entrepreneurship. It is emphasized that entrepreneurship is deeply rooted in and completely shaped by culture. Hence, the analysis of entrepreneurship (also individual and corporate ones) cannot disregard its relations to culture. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
101--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Danmar Computers
 • Politechnika Rzeszowska
 • Centre for Education and Enterprise Support
autor
 • Advancis - Business Services Lda.
Bibliografia
 • Barreto H., The Entrepreneur in Microeconomic Theory: Disappearance and Explanation, Routledge, London and New York 1989
 • Barringer B. R., Bluedorn A. C., The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management, "Strategie Management Journal" 1999, No 20
 • Barrow C., The Essence of Small Business, Prentice Hall Ed., New York 1993
 • Berger B. (ed.), Kultura przedsiębiorczości, "Rój", Warszawa 1994
 • Bitzer M., Intrapreneurship - Unternehmertum In der Unternehmung, Wyd. Schaffer, Stuttgart 1991
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE w Katowicach, Katowice 2002
 • Czerska M., Wpływ kultury na zachowania organizacyjne, [in:] "Przedsiębiorczość - natura i atrybuty", K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012
 • Drucker P. F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, "Studio Emka", Warszawa 2004
 • Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWE, Warszawa 1998
 • Frey F. L., Entrepreneurship: A Planning Approach, West Publishing Company, 1993
 • Hebert R. F., Link A. N., The Enterepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Peaeger Special Studies, Praeger Scientific, New York 1982
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000
 • http://geert-hofstede.com/poland.html
 • Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, kklinc.blox.pl/resource/SeminariumReferatGlinka.doc
 • Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości, CEDOR, Warszawa 1994
 • Jasiński Z., Tworzenie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, [in:] "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości", M. Juchnowicz, ed., Poltext, Warszawa 2004
 • Kaczmarek B., Innowacje i kultura organizacyjna we współczesnym przedsiębiorstwie - zarys problemu, [in:] "Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność", K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
 • Kaliszczak L., Kształtowanie kultury przedsiębiorczości oraz próba jej empirycznej weryfikacji, [in:] "Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność", K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
 • Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008
 • Koźmiński A. K., Jamielniak D., Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 • Lewicka D., Hydzik W., Determinanty aktywności innowacyjnej: osobowość, kompetencje i styl rozwiązywania problemów, wyniki badań, [in:] "Przedsiębiorczość - natura i atrybuty", K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012
 • Piecuch T., Ewolucja teorii przedsiębiorczości - od przedsiębiorczości indywidualnej do wewnętrznej, [in:] "Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność", K. Jaremczuka, ed., PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
 • Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Pinchot G. III, Intrapreneuring. Why you don 't have to leave the Corporation to become an entrepreneur, Harper & Row Publishers, New York 1985
 • Pocztowski A., Rola systemu zarządzania kapitałem ludzkim w kształtowaniu przedsiębiorczości. Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, [in:] "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości", M. Juchnowicz, ed., Poltext, Warszawa 2004
 • Radecki E. W., Zachowania organizacyjne. Pytania i odpowiedzi, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2010
 • Rozkwitalska M., Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, "Problemy Zarządzania" 2009, nr 3
 • Saetre A. S., Intrapreneurship. An Exploratory Study of Select Norwegian Industries, Norwegian Research Concil, Trondheim 2001
 • Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, John Wiley &_Sons Publisher, San Francisco 2004
 • Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, PWE, Warszawa 2010
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002
 • Szarecki A., Przedsiębiorczość jako forma kultury", "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2
 • Turró A., Organizational resources and intrapreneurial activities: a cross-country study, http://idem.uab.es/2T urró_JPC_2012.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.