PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 1, cz. 1 Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management | 105--128
Tytuł artykułu

Statement of Cash Flows in the Bank Accounting's Praxis - a Useful Tool or Unnecessary Obligation?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The statement of cash flows is said to present a more precise picture of the enterprise's financial situation, in comparison to the static statement of financial position (balance sheet), underlining factors contributing to the liquidity or factors generating the liquidity risk. Moreover, there can be identified the part of profit, hidden in accruals, or consequences of the dividend payment. The mandatory scheme of the cash flow statement of banks is however too general, disabling the detailed analysis of changes in volumes of particular components of assets and liabilities, especially when the absolute size or currency structure of changes is concerned. The article includes some critical comments and suggestions of improvements, to achieve a better information for external report users (shareholders, market analysts etc.), since regulatory authorities apply more sophisticated report sets in this area. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Dugen M.T., Cup B.E., Samson W.D. (1991), Teaching the Statement of Cash Flows, "Journal of Accounting Education" No. 9.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 • Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 7, Rachunek przepływów pieniężnych (w: Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości, Dz. Urz. UE nr L320 z dn. 29.11.2008 r.
 • Popowska E., Wąsowski W. (2008), Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33/2009, poz. 259).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, Dz. Urz. UE nr L191 z dn. 28.06.2014 r.
 • Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, PKO BP S.A., Warszawa, marzec 2015 r.
 • Śnieżek E. (1994), Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Przepływy pieniężne, Oficyna Ekonomiczna, Grupa Wolters Kluvers, Warszawa.
 • Uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz. Urz. NBP nr 3/2007, poz. 11.
 • Uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, Dz. Urz. NBP nr 14/2011, poz. 15, załącznik 10.
 • Uryga J., Magielski W. (2006), Rachunkowość banków komercyjnych z uwzględnieniem wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Interfin, Krakow.
 • USTAWA z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity według obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 stycznia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1995), Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalenia i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Woelfel Ch. J. (2000), Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.