PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.2 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma. | 41--52
Tytuł artykułu

Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Innovation of SMEs in Creating Competitive Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Ukazanie związku przyczynowo-skutkowego między innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, a ich otoczeniem regionalnym. Metodologia badania - Badanie empiryczne MSP w subregionie oraz analiza wyników innych badań dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw. Wynik - Wnioski dotyczące wzmacniania konkurencyjności badanego subregionu. Oryginalność/Wartość - Wysoka dla badanego subregionu. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - To show the causal link between innovation of SMEs and their regional surroundings. Design/Methodology/approach - Empirical study of SMEs in the subregion and analysis of the results of other studies on enterprise innovation. Findings - Proposals for strengthening the competitiveness of the tested subregion. Originality/value - High for the tested subregion. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adamik, A. (2013). Rola współpracy międzyorganizacyjnej MSP w procesach kształtowania konkurencyjności regionu na przykładzie firm regionu świętokrzyskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1, 25-38. Pobrano z: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/320_2adamik.pdf (17.11.2015).
 • Akman, G., Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12 (1), 69-111.
 • Atzei, A., Groepper, P., Novara, M. (1999). Innovations for Competitiveness: European Views on "Better- Faster-Cheaper", Acta Astronautica, 55 (7-12), 745-754.
 • Bristow, G. (2010). Critical Reflections on Regional Competitiveness. London-New York: Routledge.
 • Castells, M. (2009). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 68-70.
 • Florida, R. (2008). Who's Your City. How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. Nowy Jork: Basic Books.
 • Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe nr 57. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Goksoy, A., Vayvay, O., Ergenel,i N. (2013). Gaining Competitive Advantage through Innovation Strategies: An Application in Warehouse Management Process. American Journal of Business and Management, 2, (4), 304-321.
 • Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (11), 37-59.
 • https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Przeglady_regionalne/Documents/Przegl ad_regionalny_3_na_strone.pdf (14.09.2014).
 • Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy /sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf (3.11.2015).
 • Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
 • Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łaźniewska, E., Chmielewski, R. (2012). Historyczne podłoże regionalnej konkurencyjności. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łaźniewska, E., Chmielewski, R., Nowak, P. (2012). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcjestrategie- przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Makać, W. (2010). Statystyka ekonomiczna. Wybrane mierniki makroekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
 • Meyer-Stamer, J. (2008). Systemic Competitiveness and Local Economic Development. W: S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices. Pobrano z: http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf (4.11.2015).
 • Noorani, I. (2014). Service Innovation and Competitive Advantage. European Journal of Business and Innovation Research, 2 (1), 12-38.
 • OECD, EUROSTAT. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż 2005, wersja polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Olejniczak, K. (2015). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Olejniczak, K. (2014). Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • PKPP Lewiatan, Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe (2011). Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2011_12/Raport_MSP.pdf (12.11.2015).
 • Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
 • Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008. Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/publikacje/Ranking _firm innowacyjnych.pdf (5.11.2015).
 • Weresa, M.A. (2009). Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. W: E. Mińśka-Struzik, T. Rynarzewski (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH (3926/B/H03/2011/40). Pobrano z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Weresa_311.pdf (5.11.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438484

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.