PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.2 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma. | 89--99
Tytuł artykułu

The application of P/E Ratio for Selection of Stocks of Small Companies Listed on NewConnect Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie wskaźnika cena do zysku (p/e) do selekcji akcji małych spółek notowanych na rynku NewConnect
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel - weryfikacja czy wskaźnik cena do zysku C/Z (P/E) jest pomocny w selekcji akcji przedsiębiorstw z NewConnect do portfela i czy przy jego użyciu możliwy jest wybór akcji przynoszących wyższą stopę zwrotu. Metodologia badania - Artykuł zawiera empiryczne badanie ilościowe obejmujące notowania kilkuset akcji z alternatywnego rynku NewConnect dla małych spółek z lat 2007-2015. Hipoteza badawcza: w latach 2007-2015 akcje małych przedsiębiorstw z rynku NewConnect z niskimi wartościami wskaźnika P/E przynosiły wyższe stopy zwrotu niż akcje z wysokimi wskaźnikami P/E. W każdym przypadku uwzględniano jedynie akcje z wskaźnikiem P/E większym od zera. Notowania akcji pochodzą ze stron internetowych portali poświęconych tematyce rynku kapitałowego: gpw.pl, newconnect.pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Wartości wskaźnika P/E i stopy zwrotu z akcji w poszczególnych latach zostały pozyskane z Biuletynu Statystycznego NewConnect wydawanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla lat 2007-2015. Zakres badania obejmuje małe spółki z NewConnect, które miały dodatnie wartości wskaźnika P/E - w rezultacie miało to wpływ na liczbę spółek wziętych pod uwagę w badaniu w każdym z rocznych okresów. Wynik - Głównym wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że wskaźnik P/E jest użytecznym narzędziem do selekcji spółek z wyższym potencjałem wzrostu niż średnia rynkowa. Akcje przedsiębiorstw z najniższymi wartościami P/E na koniec danego roku oferowały wyższą stopę zwrotu w roku kolejnym niż akcje z najwyższymi wartościami P/E. Analiza potwierdziła, że wskaźnik P/E może być użyteczną metodą do wyboru akcji spółek z ponadprzeciętnymi perspektywami wzrostu. Przedsiębiorstwa notowane na NewConnect ze statystycznie niższymi wartościami P/E były relatywnie lepszymi inwestycjami. W badanym okresie, akcje z niższymi wartościami P/E dawały średnio wyższe stopy zwrotu niż akcje z wyższymi wartościami P/E. Wyraźne jest, że cena akcji spółek postrzeganych przez inwestorów na koniec roku jako "tańsze", rosła w kolejnym roku szybciej, niż cena akcji spółek postrzeganych jako droższe (z wyższymi wartościami P/E). Oryginalność/Wartość - Artykuł zawiera badanie ilościowe opracowane w całości przez autora. Dotyczy ono przydatności zastosowania wskaźnika cena do zysku do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku giełdowym dla małych spółek NewConnect. Dotychczasowe badania dotyczące wskaźnika P/E i jego zastosowań koncentrowały się głównie na jego wykorzystaniu na rynku głównym GPW. Tym samym poprzez badanie empiryczne artykuł wnosi nowy wkład do metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji małych przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że badanie oparte jest na danych z 9 lat, czyli obejmuje cały okres funkcjonowania NewConnect. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the article is to verify whether the Price/Earnings (P/E) ratio is helpful for selection of stock of small companies listed on NewConnect with higher rates of return. Design/Methodology/approach - The article embraces an empirical research - the quantitative analysis that has been based on the several hundred stocks quotations data from NewConnect in years 2007-2015. Stock market quotations derive from the websites devoted to stock exchange: gpw.pl, newconnect.pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Values of P/E ratio and rates of return of stocks in consecutive years have been used from NewConnect Statistic Bulletin from 2007-2015 placed on the NewConnect website. The scope of research embraces small companies on NewConnect which had positive values of P/E ratio. Consequently, in each year the number of companies taken into account fluctuated. The research hypothesis has been put forward: in years 2007-2015 stocks of small companies listed on NewConnect with the lowest values of P/E ratio offered higher rates of return than companies with the highest values of P/E. In both cases there are only above-zero (positive) values of P/E considered. Findings - The main finding of the article is that P/E can be a useful tool to select potentially more profitable stocks. It occurred that stocks with the lowest P/E values generally offered higher rates of return in the next calendar year than stocks with the highest P/E values. The analysis confirmed that the P/E ratio can be a useful method to choose stocks with brighter prospects than average stocks. It appeared that companies quoted on NewConnect with statistically lower P/E values are relatively better investments. In the period given, companies from the first and the second group (lowest P/E ratios) had on average higher rates of return than enterprises with higher P/E values. It seems that stocks perceived at the end of the year by investors as 'cheaper' grew in the next year faster than stocks known as being 'quite expensive' or 'expensive' (high P/E values). Originality/value - the article covers the quantitative research worked out by the author. It concerns the usefullness of P/E ratio for taking investment decisions on the stock market for small companies - NewConnect. Previous studies about P/E ratio and its applications focused mainly on the main market of the Warsaw Stock Exchange. Therefore, the empirical research in the article contributes to the methods of assessment of investment attractiveness of small companies' stocks. It is important to emphasize that data is based on the quotations from 9 years, so the whole period of NewConnect functioning (since its foundation) is embraced. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bodie, Z., Merton, R.C. (2003). Finanse. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004). Fundamentals of financial management, 10th Ed. Boston: Thomson South-western, Natorp Boulevard.
 • Brigham, E.F., Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami, t. I, II. Warszawa: PWE.
 • Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dębski, W. (2011). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Flotyński, M. (2014). The exemplary application of fundamental analysis for stock portfolio selection on the Warsaw Stock Exchange. W: P. Bartkowiak, M. Sajdak (red.), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji, z. VII (15-22). Poznań.
 • Ford, D. (1997). Opcje giełdowe. Warszawa: Liber.
 • Gajdka, J., Walińska, E. (2000). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. I, II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Gruszczyńska-Brożbar, E. (2009). Analizy giełdowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kordela, D. (2012). Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVI (1).
 • Kordela, D. (2015). Nowe rynki giełdowe - analiza i ocena rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 659-669.
 • Kowalczyk, J. (red.). (1993). Finanse firmy. Warszawa: Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
 • Malkiel, B.G. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem. Warszawa: WIGPress.
 • Mayo, H. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: LIBER.
 • Mosionek-Schweda, M. (2010). Emitenci na rynku NewConnect. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, XIIV, 2 Sectio H 500.
 • NewConnect Statistic Bulletins (year: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, year 2015), yearly statistics. Pobrano z: http://www.newconnect.pl/index.php?page= statystyki_roczne.
 • O'Neill, W. (2007). Sukces na giełdzie. 24 lekcje skutecznego inwestowania. Warszawa: Liber.
 • Perez, K., Truszkowski, J. (2011). Portfel inwestycyjny. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Ritchie, J.C. (1997). Analiza Fundamentalna. Warszawa: WIG-Press.
 • Sopoćko, A. (2010). Rynkowe instrumenty finansowe, wydanie II zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepankowski, P. (2010). Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym. Współczesna Ekonomia, 1 (13), 8-9.
 • http://www.newconnect.pl/.
 • http://www.gpw.pl/.
 • http://www.gpwinfostrefa.pl/.
 • http://www.stooq.pl/.
 • Eduinwest.pl, 2008, Edukacyjno-informacyjny portal finansowy. Pobrano z: http://www.eduinwest.pl (11.12.2015).
 • Sindicator.net, 2009, Skaner rynku giełdowego. Pobrano z: http://sindicator.net/ (10.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.