PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 4--11
Tytuł artykułu

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa

Warianty tytułu
Management as a Science Discipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie jest jednym z rodzajów szeroko rozumianego kierowania. Jest działaniem zespołowym profesjonalnej działalności ludzi. Jest procesem dokonującym się w organizacji. Organ zarządzający ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Granice między zarządzaniem a innymi dyscyplinami naukowymi nie powinny być zbyt ostre. Twierdzenia nauk o zarządzaniu charakteryzują się niskim stopniem ścisłości. Drugą cechą tych nauk jest ograniczony zasięg ważności ich twierdzeń, a trzecim to, że ograniczona jest ich trwałość. Nauki o zarządzaniu jako młode znajdują się w okresie przedparadygmatycznym. Musi występować w nich wiele teorii i wiele metod badawczych. Wobec braku ogólnie przyjętej klasyfikacji kierunków w naukach o zarządzaniu i ciągłego ich wzbogacania się grozi im fragmentacja. Nauki o zarządzaniu powinny dążyć do uznania ich za samodzielną dziedzinę nauki. Nieodzowne jest ukształtowanie się w naukach o zarządzaniu subdyscyplin, w tym w pierwszej kolejności zarządzania biznesowego i zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Management is a type of widely understood government. It is a group of action, a professional activity of people. It is a process of an organization. Management staff has influence on functioning and development of an organization. The holders between management and other disciplines should not be too clear. Management sciences statements are characterized by a low level of accuracy. The second feature of management sciences is a scope limitation of their statements. The third one, is their life limitation. Management sciences, being New, are in their pre-paradigmatic stage. A lot of theories and research methods constitute them. In order to lack of general accepted classification of disciplines in management sciences and their constantly development, there is a danger of their fragmentation. Management sciences should endeavour to become an independent field of science. There is a need of formation of subdisciplines in management sciences in The first place of business management and public management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Arystoteles (1956), Etyka Nikomachejska, t. 1, PWN, Warszawa.
 • [2] Bendyk E. (2013), Powrót przyszłości, "Polityka", Nr 1 z dnia 2.01.2013 r.
 • [3] Bielski M. (1996), Organizacje - istota - struktury - procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • [4] Bogdanienko J. (2008), W pogoni za nowoczesnością. Wybrane problemy tworzenia i wprowadzania zmian, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • [5] Dolby R.G.A. (1998), Niepewność wiedzy. Obraz nauki XX wieku, Amber, Warszawa.
 • [6] Drucker PR (1963), Möglichkeiten der wirtschaftlichen Unternehmensführung, "Neue Züricher Zeitung", Nr 9.
 • [7] Drucker P.R (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • [8] Drucker P.R (2009), Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania, MIT Biznes, Warszawa.
 • [9] Eichhorn (2003), Know-how - Transfer zwischen Verwaltung und Wirtschaft, [w:] N. Thom, J. Harasymowicz-Birnbach (Hrsg), Wissenmanagement im privaten und öffentlichen Sektor, Universität Bern, s. 47-48.
 • [10] Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i Spółka, Poznań.
 • [11] GeymonatL. (1966), Filozofia ifilozofia nauki, PWN, Warszawa.
 • [12] Gorynia M" Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich kwalifikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", Nr 4.
 • [13] Hatch M. (2002), Teoria organizacji, Wyd. Nauk PWN, Warszawa.
 • [14] Hofstede G. (1994), Cultural Constraint in Management Theories, "International Review Strategic Management", Vol. 5, ed. D.E. Hussey, John Wiley 8c Sons, New York, pp. 27-48.
 • [15] Kemeny J.G. (1967), Nauka w oczach filozofa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [16] Klarke Т., Clegg S. (1998), Changing Paradigms. The Transformation of Management Knowledge for The 21s1 Century, Harper Collins Business, London.
 • [17] Koontz H. (1961), The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management", Vol. 4, No. 3, pp. 174-188.
 • [18] Koontz H. (1980), The Management Theory Jungle Revisited, "Academy of Management Review", Vol. 5, No. 2, pp. 175-187.
 • [19] Koźmiński A.M. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [20] Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • [21] Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [22] Krzyżanowski L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • [23] Kuc B.R. (2015), Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości, Ementon, Warszawa.
 • [24] Lachowski S. (2012), Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 1, s. 13-24.
 • [25] Masłyk-Musiał E. (2010), Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [26] Micklethwait J., Woolridge A. (2000), Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 • [27] Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Wyd. Nauk PWN, Warszawa.
 • [28] Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [29] Oleksyn T. (2008), Granice zarządzania, [w:] W. Kowalczewski (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa.
 • [30] Płoszajski P. (1985), Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • [31 ] Rutka R. (2001), Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [32] Steinmann H" Schreyogg G. (1992), Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [33] Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [34] Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [35] Sułkowski Ł. (2009), O potrzebie rozwoju epistemologii nauk o zarządzaniu, "Master of Business Administration", Nr 4, s. 12-19.
 • [36] Szpaderski A. (2013), Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne, WM, Warszawa.
 • [37] Szpaderski A. (2012), Problem dezintegracji nauk o zarządzaniu. Refleksje i sugestie prakseologiczne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • [38] Tatarkiewicz W. (1962), O szczęściu, PWN, Warszawa.
 • [39] Thorn N., Harasimowicz-Birnbach J. (2003), Wissenmanagement im privaten und öffentlichen Sektor. Wie Staat und Privatwirtschaft voneinnander lernen - Versuch einer Synthese, [w:] Wissensmanagement im privaten und öffentlichen Sektor, Universität Bern.
 • [40] Trzcieniecki J. (2005), Wykład doktoranta: Nauka organizacji i zarządzania - garść refleksji, "Organizacja i Kierowanie", Nr 3, s. 3-8.
 • [41] Waszkiewicz J. (1981), Jednomyślność uczonych a istnienie szkół naukowych, Ossolineum, Wrocław.
 • [42] Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • [43] Zieleniewski J. (1972), O problemach organizacji, PWN, Warszawa.
 • [44] Ziman J. (1972), Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa.
 • [45] Zimniewicz K. (2006), Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, [w:] M. Sławińska M. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.