PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 91--115
Tytuł artykułu

Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Folkloristic Events as a Form of Folk-Tourism/Ethno-Tourism and Forms of Organization and Management of Intangible Heritage. The Perspective of Folkorganizers and Folktourists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska, które mimo tego, iż posiada już dość długą tradycję/historię nie doczekało się (przynajmniej w Polsce) kompleksowych badań z perspektywy dziedzictwa i turystyki. Artykuł należy traktować jako wstęp do analizy turystyki folklorystycznej/folkturystyki i etnoturystyki posiadających szczególne miejsce w turystyce kulturowej. Jest to bowiem forma turystyki skoncentrowana przede wszystkim na dziedzictwie niematerialnym (a dokładniej na jego widowiskowych formach). Intencją autorki jest aby propozycje interpretacyjne zawarte w tekście stanowiły punkt wyjścia dla bardziej wnikliwej, interdyscyplinarnej dyskusji w kręgach tak teoretyków, jak i praktyków, akademików, jak i touroperatorów, zarówno tych zajmujących się z różnych perspektyw aspektami dziedzictwa niematerialnego i turystyki, jak i tych, którzy koncentrują się bezpośrednio na widowiskowym ruchu folklorystycznym rozumianym jako: działalność artystyczna (muzyka, taniec, śpiew, sztuka, rękodzieło, etnodizajn i inne formy ekspresji opierające się na szeroko pojętym folklorze), działalność marketingowa (rodzaj atrakcji promocyjnej - produktu regionalnego, etnicznego lub/i narodowego) ale także szerzej jako regionalizm i etnicyzm. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to introduce the phenomenon, which, despite the fact that it already has a fairly long tradition/history,is passed over (at least in Poland) comprehensive research, critical multi-faceted analysis, classifications and studies from the perspectives on which focus this issue of the magazine (heritage and tourism). The paper should be regarded as a contribution/introduction to folkloristic tourism/folk-tourism and ethno-tourism having a specific and even intra-individual place in cultural tourism. It is in fact a form of tourism focused (within the tourists, as well as managers and tour operators), primarily on performative intangible heritage. The author's intention is to interpretive proposals contained in the text were the starting point for more in-depth, interdisciplinary discussion in the circles as theorists and practitioners, academics, and tour operators, both those dealing with different perspectives aspects of intangible heritage and tourism, as well as those who focus directly on the folk and folkloristic movement understood as: artistic activities (music, dance, singing, arts, crafts, ethno design and other forms of expression based on the wider folklore), marketing activities (type of promotional attraction-regional, ethnic and/or national product), but also more broadly as regionalism and ethnicism (folklore as a culture of the group, the expression of cultural identity, resulting from tradition, the roots or the passion, inspiration and fashion). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
91--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Adorno T. W., 1990, O tradycji, [w:] tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył wstępem K. Sauerland, Warszawa
 • Bausinger H., 1966, Zur Kritik der Folklorismuskritik, (in) K. Bausinger, Populs revisus. Beiträge zur Erforschung der Gegenwart, Tübingen, s. 61-75
 • Bausinger H., 1971, Volkskunde, Darmstadt
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań
 • Burszta J., 1974, Kultura ludowa - kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa
 • Burszta W. J., 1992, Wymiary antropologicznego poznania, Poznań
 • Cooley T. J., 2001, Repulsion to Ritual: Interpreting Folk Festivals in the Polish Tatras, "Ethnologies", 23/1, s. 233-253
 • Ćwikła M., 2012, Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych, "Turystyka Kulturowa", Nr 10, s. 5-17
 • Domańska E., 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Kultura Współczesna, Nr 3, s. 9-21
 • Deleuze G., Guattari F., 1988, Kłącze, przeł. Bogdan Banasik, "Colloquia Communia", Nr 1-3
 • Derrida J., 1992, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] H. Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej, Kraków
 • Dorson R. M., 1976, Folklore and Fakelore: Essays toward a Discipline of Folk Studies, Cambridge
 • Dundes A., 1965, The Study of Folklore, New Jersey
 • Dundes A., 1989, Folklore Matters, Knoxville
 • Dzięglewski M., Juza M., 2013, Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego. Raport metodologiczny, Kraków, s. 4-24
 • Goffman E., 1981 i wydania następne, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa
 • Goodenough W. H., Folklife Study and Social Change, (in) American Folklife, D. Yoder (ed.), Austin 1976, s. 19-26
 • Greenwood D. J., 1989, Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization, (in) V. L. Smith (ed.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 171-185
 • Hall E. T., 2001, Poza kulturą, Wyd. PWN, Warszawa
 • Jarnecki M., 2012, Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", Nr 5, s. 89-92
 • Jessa M., Wyszowska I., 2011, Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej, "Turystyka kulturowa" Nr 10, s. 13-45
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, "Geografia Turyzmu", tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii I Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 36-49
 • Kowalczyk A., 2011, Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" I "turystyka" wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka Kulturowa", Nr 10, s. 60-64
 • Łuniewska L., Santa Claus przynosi dynie, fragment wywiadu z Waldemarem Kuligowskim, "Newsweek" 1 (2008), s. 93
 • MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa
 • Madej T., 2005, Imprezy folklorystyczne jako produkt turystyczny. Doniesienia z badań terenowych na Kurpiach, "Turystyka i Rekreacja", t. I, s. 265-268
 • Maffesoli M., 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mokras-Grabowska J., 2009a, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, "Turystyka kulturowa", Nr 1, s. 14-31
 • Mokras-Grabowska J., 2009b, Wykorzystanie kultury ludowej w turystyce - nieuchronna komercjalizacja czy "ostatnia deska ratunku"?,[w:] Andrzej Stasiak (red.), Kultura i turystyka: razem, ale jak?, Łódź, s. 139-162
 • Mokras-Grabowska J., 2013, Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej, "Turyzm", 23/2, s. 47-53
 • Mokras-Grabowska J., 2014, Komercjalizacja kultury ludowej pod wpływem turystyki. Wybrane przykłady w Polsce, "Warsztaty z Geografii Turyzmu", s. 207-223
 • Nahodil O., 1991, Tradycja jako definiens kultury, "Lud" t. 74, , s. 5-21
 • Newall V. J., 1987, The Adaptation of Folklore and Tradition (Folklorismus), "Folklore" 2, s. 131-151
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. S., 2009, Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obszar rzeczywistości społecznej, [w:] E. Nieroba, A. Czerner, M. S. Szczepański (red.), Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Opole, s. 17-36
 • Ossowski S., 1966, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] Tenże, Dzieła, t. II, Warszawa
 • Pomian K., 2010, Narodziny i przemiany dziedzictwa europejskiego, [w:] N. Dołowy-Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, P. Rodak (red.), Sploty kultury, Warszawa, s. 38
 • Ratkowska P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, "Turystyka Kulturowa" Nr 6, s. 26-46
 • Ratkowska P., 2011, Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej?, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", Nr 3, s. 43-47
 • Schechner R., 2006, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, red. przekł. M. Rochowski, Wrocław
 • Sumner W.G., 1906, Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Boston
 • Wieczorkiewicz A. 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.