PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.2 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma. | 215--223
Tytuł artykułu

Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Economic Situation on the Interperiod Income Tax Allocation with Focus on Deferred Tax Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą poziom aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzonych w okresie kryzysu gospodarczego różni się od ich poziomu w latach po kryzysie. Rola aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw jest szczególnie interesująca w okresie słabnącego tempa wzrostu gospodarczego. Można przypuszczać, że część podmiotów wykorzystuje podatek odroczony do korygowania wyników finansowych. Metodologia badania - Zastosowana metodologia badania obejmuje nieparametryczne testy istotności różnic między próbkami. Badaniu empirycznemu poddano informacje z bilansów 250 przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W analizie dokonano podziału na podgrupę małych i średnich oraz dużych firm. Badanie objęło pięć lat, z których dla celów porównawczych wyodrębniono okres kryzysu gospodarczego i okres po nim. Wynik - Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa w różny sposób kształtują poziom APO w okresie kryzysu i po nim, w zależności od skali swojej działalności. Dla podmiotów małych i średnich nie wykazano statystycznie istotnej różnicy między APO w dwóch analizowanych okresach, wykazano ją natomiast dla dużych firm. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje oryginalne badanie problemu odroczonego podatku dochodowego, który nie był dotąd analizowany w ten sposób w literaturze. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the paper is to verify the hypothesis that there is a difference in value of deferred tax assets during financial crisis and after it. In order to verify the research hypothesis nonparametric tests for differences between two groups are carried out. It is particularly interesting to know what role deferred tax assets play in financial statements in times of economic downturn. It is supposed that there are firms that use deferred tax assets in order to adjust their financial outcomes. Design/Methodology/approach - The empirical approach is based on the information from balance sheets of 250 enterprises active in Poland. These companies are divided into two groups according to their size: small and medium as well as large. The data cover five years, out of which, for the sake of comparison, the period of the economic downturn and the period after it are identified. Findings - The findings show that the way deferred tax assets are disclosed during the crisis and after it depends on firm's size. For small and medium companies there are no statistically significant differences between the value of deferred tax assets in the both periods. However, for the group of large entities such differences can be observed. Originality/value - The article presents an original investigation of the research problem related to deferred tax, which has not been conducted before. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aczel, A. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gabrusewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12. Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 • Górowski, I. (2007). Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 752, 95-109.
 • Kamieniecka, M. (2009). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 87-98.
 • Narodowy Bank Polski. Pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (1.02.2016).
 • Olchowicz, I. (2005). Rachunkowość podatkowa. Warszawa: Difin.
 • Wencel, A. (2011). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w warunkach kryzysu gospodarczego. W: I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu (109-125). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wencel, A. (2012). Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
 • Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438812

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.