PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (51) | 31--47
Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy regresji w reprezentacyjnych badaniach społeczno-gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Regression Analysis in Socio-Economic Sample Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym jest zaprezentowanie, w jaki sposób przeprowadzać analizy regresji klasycznej i logistycznej w badaniach reprezentacyjnych, opisujących zjawiska społeczno-gospodarcze, do których wylosowano próbę złożoną. Obiektem badań są gospodarstwa domowe w Polsce, ankietowane w badaniu budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanym co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Istota stosowanych metod analizy prób złożonych polega na uwzględnianiu odpowiedniego schematu losowania próby w estymacji, który obejmuje warstwowanie, ważenie, wielostopniowość losowania i korekty wynikające z błędów nielosowych. Oszacowania parametrów oraz oszacowania ich wariancji, mierzącej precyzję oszacowań tych parametrów, różnią się przy zastosowaniu odpowiednich procedur dla prób złożonych od wyników, które otrzymano by, gdyby zastosować procedury dla próby prostej. W artykule wykorzystano procedury SAS do regresji z prób złożonych. Było to możliwe ze względu na znaczny postęp w technikach obliczeniowych, w tym rozwój oprogramowania do modelowania, a także wzrost jego dostępności dla użytkowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present how to carry out the classical and logistic regression analyses in sample surveys, describing the socio-economic phenomena, to which complex a sample was drawn. The object of the study are households in Poland, surveyed in the household budgets survey, conducted annually by the Central Statistical Office. The essence of the methods analysis of complex samples is based on taking into account an appropriate design sampling scheme in the estimation which includes stratification, weigh-ing, multistage sampling and adjustments for non-sampling errors. Parameters' estimates and their variances' estimates which measure the precision of the parameters' estimates are different when using appropriate procedures for complex samples from the results which would be obtained if the procedures for simple sample were used. The SAS procedures for regression from complex samples were applied. It was possible due to the significant advances in computational techniques including the development of modeling software as well as increase its availability to users.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bracha C., 1983, Regresja liniowa w badaniach reprezentacyjnych, SGPiS, Warszawa.
 • Bracha C., 1996, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, WN PWN, Warszawa.
 • GUS, 2011, Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfika-cje, Warszawa.
 • Jakubowski J., Bracha C., 2001, Przybliżone szacowanie wariancji w przypadku złożonych schematów losowania, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, zeszyt 273, GUS, Warszawa.
 • Kish L., 1996, Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne, Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 3-16.
 • Koninj H.S., 1962, Regression analysis in sample surveys, Jasa, vol. 57, no. 299, s. 590-606.
 • Kott P.S., 2007, Clarifying some issues in the regression analysis of survey data, Survey Research Methods, vol. 1, no. 1, s. 11-18.
 • Lohr S.L., 2010, Sampling: Design and Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning.
 • Materiały SAS Institute dostępne na stronie: support.sas.com, SAS, 2014.
 • Pfeffermann D., 1993, The role of sampling weights when modeling survey data, International Statis-tical Review, vol. 61, no. 2, s. 317-337.
 • Wolter K.M., 1985, Introduction to Variance Estimation, Springer-Verlag, New York Berlin Heidel-berg Tokyo.
 • Zasępa R., 1962, Badania statystyczne metodą reprezentacyjną, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.