PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 31--39
Tytuł artykułu

Szkolenia pracowników i ich wpływ na awanse i odejścia z organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employees Training And Its Influence On Promotion And Leaving An Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników analizy wewnętrznych źródeł pisanych, przeprowadzonych w jednej z globalnych organizacji oferujących outsourcing usług IT w Polsce, zatrudniającej ponad 5 tys. pracowników. Empiryczna część została oparta na analizie istniejących raportów i list dotyczących szkoleń i awansów pracowniczych oraz odejść z pracy, a także wywiadu pogłębionego z pracownikiem organizacji. Do rozważań teoretycznych dokonano przeglądu literatury oraz zasobów internetowych dotyczących rozwoju pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi. Podjęte rozważania skupione będą na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy szkolenia pracowników mają wpływ na odejścia i awanse pracowników(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the results of the analysis of internal written sources, carried out in one of the global IT outsourcing organizations in Poland, employing over 5000 employees. Empirical part is based on an analysis of existing reports and lists of training, promotion of employees and departure from work, as well as an in-depth interview with one of the employees. A survey of literature and on-line resources, regarding the development of the staff and human resources management, has been done for a theoretical review. Taken considerations will be focused on the search for answers to the question whether training affects the departure and promotions of the staff(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bartkowiak-Stawska J., 2014, EVP na przykładzie Orange Polska SA, [w:] Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chełpa S., 2010, Metody badań problematyki kadrowej, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Crozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Drzewiecki A., Sońta M., Zaborek M., 2016, 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2016, Personel i Zarządzanie, nr 2, s. 24-29
 • Griffin R.W., 2009, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Jabłoński M., 2009, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kawka T., Listwan L., 2010, Dobór pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kopeć J., Piwowarczyk J., 2008, Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Listwan T., 1999, Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marzec I., 2015, Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Miś A., 2002, Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, [w:] Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Miś A., 2007, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Outsourcing siłą napędową polskiego rynku pracy, Forbes 2015, http://www.forbes.pl/outsourcingsila-napedowa-polskiego-rynku-pracy,artykuly,200198,1,1.html (12.04.2016).
 • Outsourcing w Polsce 2011-2012 - Polska umacnia się na pozycji globalnego lidera, Instytut Outsourcingu, http://www.instytut-outsourcingu.pl/raporty-i-badania,outsourcing-w-polsce-2011-2012-polska-umacnia-sie-na-pozycji-globalnego-lidera.html (12.04.2016)
 • Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rybak M., 2003, Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 • Sadler P., 1997, Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Senge P., 2006, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Suchodolski A., 2010, Rozwój pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Trendy HR 2015, Deloitte, http://www2.deloitte.com/pl/trendyhr2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.