PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 41--48
Tytuł artykułu

Kultura profesjonalizmu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culture of Professionalism in Human Resource Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienie kultury profesjonalnej i jej wykorzystanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaprezentowane w artykule wyzwania wobec zarządzania zasobami ludzkimi wskazują na zmiany systemów wartości, co w konsekwencji prowadzi do zmian kontraktu psychologicznego i słabnącego poczucia lojalności wobec organizacji. Zmiana kontraktu psychologicznego polega na zastąpieniu kontraktu typu relacyjnego kontraktem typu transakcyjnego, a w przypadku specjalistów lojalności wobec organizacji - identyfikowaniem się z posiadanymi kompetencjami zawodowymi. Postulowane koncepcje zarządzania przez zaangażowanie odwołują się do kultury profesjonalizmu, lecz ta odwołuje się do silnego poczucia autonomii pracy i identyfikacji z grupą zawodową. Wykorzystanie kultury profesjonalnej w organizacjach w odniesieniu do innych niż specjaliści kategorii pracowników rodzi niebezpieczeństwo wykorzystania jej do dyscyplinowania pracowników(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the issues of culture of professionalism and its application to human resource management. The challenges to human resource management, presented in the article, show the changes of value systems which in turn lead to changes of psychological contract and weakening the sense of loyalty to the organization. The change of psychological contract consists in replacing the relational type of contract by transactional and, in the case of professionals, the loyalty toward organizations by the identifications with professional competencies. The Engagement Management, proposed by Polish authors, links with a culture of professionalism but culture of professionalism entails strong feeling of work autonomy and loyalty to professional group. Adopting the culture of professionalism to management of organizations employing other employees than professionals, entails the danger of manipulation(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bohdziewicz P., 2014, Współczesne przeobrażenia psychologicznego kontraktu zatrudnienia i ich konsekwencje jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Antczak Z., Borkowska S. (red.), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Czarkowska L., 2010, Nowy profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Domański H. (red.), 2008, Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Fournier V., 1999, The appeal to "professionalism" as a disciplinary mechanism, The Sociological Review, 47(2), s. 280-307.
 • Górski P., 2008, Profesjonalizacja zarządzania a edukacja menedżerska, [w:] Pawnik W., Zbiegień--Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne i psychologiczne, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Iacocca L., Novak W., 1990, Autobiografia, z ang. przeł. Paweł Cichawa, Hanna Hartwig, Leon Karewicz, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Inglehart R., 2005, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [w:] Sztompka P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Jemielniak D., 2005, Kultura - zawody i profesje, Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, nr 32, SGH, Warszawa.
 • Jemielniak D., 2008, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek-Kurczak P., Kaczmarek M., 2012, Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii, Management and Business Administration. Central Europe, 20(4).
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kulturowe uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim, 2009, red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Marody M., 2012, Dynamika postaw wobec pracy, [w:] Jasińska-Kania A. (red.), Wartości i zmiany.
 • Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mrówka R., 2010, Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, [w:] Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przewoźna-Skowrońska A., 2013, Organizacyjne i prawne aspekty nawiązania stosunku pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 61, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438950

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.