PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 49--59
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Intellectual Capital as a New Challenge for Enterprises Operating in The Knowledge-Based Economy Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autor podjął tematykę związaną z kapitałem intelektualnym w polskich przedsiębiorstwach, które funkcjonują na rynku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i właśnie zasoby niematerialne, decydujące w dużym stopniu o ich pozycji konkurencyjnej. W tym celu zostały określone determinanty współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz dokonano charakterystyki komponentów składowych kapitału intelektualnego. Zaprezentowano również opis prowadzonych badań własnych dotyczących istoty i roli kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach. Dokonane analizy materiałów źródłowych i wyników badań jednoznacznie ukazały rolę kapitału intelektualnego w organizacjach oraz konieczność wdrożenia nowych metod zarządzania. Głównymi barierami, które piętrzą się na drodze wdrożenia tej koncepcji, są: brak środków finansowych czy narzędzi i dość długi czas oczekiwania na ewentualne korzyści i profity(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author raised the issues related to intellectual capital in Polish enterprises operating on a market dominated by globalization, technological progress and non-material resources, which largely determine their competitive position. For this purpose there have been identified determinants of modern knowledge-based economy and made the characteristics of the constituent components of intellectual capital. The article also presents a description of own research concerning the essence and role of intellectual capital in Polish enterprises. The analysis of source materials and research results showed the role of intellectual capital in organizations and the need to implement new management methods. The main barriers to implement this concept are: lack of financial resources and tools, and quite a long time to wait for possible benefits and profits(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bell D., 1973, The Doming of Post-industrial Society, Basic Books, New York.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Drucker P., 1985, Management, Tasks, Responsibilities, Harper Business, New York.
 • Edvinsson L., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Koźmiński A.K., 2006, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Liberda B., Tokarski T., 2004, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 16.
 • Prusak L., 1994, Characterizing Intellectual Capital Multi - Client Program Working Paper, Ernst & Young, Warszawa.
 • Roos G., Roos J., 1997, Measuring your company's intellectual performance, Long Range Planning, no. 6, s. 17.
 • Sokołowska A., 2006, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa.
 • Skrzypek E., 2011, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Toffler A., 1999, Trzecia fala, PWN, Warszawa.
 • Wronowska G., 2012, Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, [w:] Manikowski A., Pysk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438966

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.