PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (4) | 27--44
Tytuł artykułu

Social Clusters - Open Space for Social Innovations Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Klastry społeczne - otwarta przestrzeń dla rozwoju innowacji społecznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article was to show the characteristics of the social clusters role in solving social problems, includeing the development of social innovations, which can meet nowadays and futire social needs. The article is based on the results of theoretical research and desk research. It consists of three parts, describing the essence of social clusters, selected experiences and good practices of NGOs encouraging social cluster initiatives in Poland and the process of co-creation of social innovation among social clusters. This type of clusters is inspired by the model of corporate (business) clusters and its concept is still developing. It can be defined as the concentration of entities in a given space, representing non-governmental organizations (NGOs), businesses, universities and public administration, that work together to achieve common social goals. The authors emphasize that social clusters provide excellent conditions for the development of social innovation. They indicate that those conditions depend on a number of factors, including mutual, formal and informal relationships based on trust and commitment among cluster partners. Furthermore, they admit that despite the importance of social clusters for the social economy, especially in the creation and diffusion of social innovation, Poland still lacks a systemic approach to the promotion and development of such structures. (original abstract)
Celem artykułu była charakterystyka roli klastrów społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym w tworzeniu innowacji społecznych, które mogą zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby społeczne. Artykuł powstał na podstawie wyników badań teoretycznych oraz badań typu deskresearch. Składa się z trzech części, w których przedstawiono istotę klastrów społecznych, wybrane doświadczenia i dobre praktyki NGOs w zakresie stymulowania społecznych inicjatyw klastrowych w Polsce, proces współtworzenia innowacji społecznych w klastrach społecznych. Ten typ klastrów inspirowany jest modelem klastrów gospodarczych (biznesowych), a jego koncepcja znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Może być on zdefiniowany jako koncentracja podmiotów w danej przestrzeni, reprezentujących organizacje pozarządowe (NGO), przedsiębiorstwa, uczelnie i administrację publiczną, które współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych celów społecznych. Autorzy podkreślają, że klastry społeczne zapewniają doskonałe warunki do rozwoju innowacji społecznych. Wskazują, że o warunkach tych decyduje szereg czynników, w tym w szczególności wzajemne, formalne i nieformalne powiązania oparte na zaufaniu i zaangażowaniu pomiędzy klastrowymi partnerami. Ponadto konstatują, że pomimo istotnego znaczenia klastrów społecznych dla ekonomii społecznej, w tym powstawania i dyfuzji innowacji społecznych, w Polsce wciąż brakuje systemowego podejścia do wspierania i rozwoju tego typu struktur. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
27--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Poland
 • Warsaw School of Economics, student
Bibliografia
 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., Polskie organizacje pozarządowe 2015, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2015.
 • Bock B.B., Social innovation and sustainability; how to disentangle the buzzword and its application in the field of agriculture and rural development, "Studies in Agricultural Economics" 2012, vol. 114, pp. 57-63.
 • Brandeleer C., Social economy in Poland, Working Paper - Pour la Solidarite, Bruxelles 2013.
 • Bulut C., Eren H., Halac D., Social innovation and psychometric analysis, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2013, vol. 82, pp. 122-130.
 • Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D.F., The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation, "Journal of Innovation and Entrepreneurship - a Springer Open Journal" 2012, no. 1-2, pp. 1-12.
 • Carayannis E.G., Campbell D.F., "Mode 3" and "Quadruple Helix": toward a 21st century fractal innovation ecosystem, "International Journal of Technology Management" 2009, vol. 46, no. 3/4, pp. 201-234.
 • Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W., Defining social innovation. A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe, European Commission - 7th Framework Programme, Brussels 2012.
 • Chesbrough H., Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • European Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels 2010.
 • European Commission, Guide to social innovation, European Commission, Brussels 2013, P. 6.
 • Ferraris A., Grieco C., The role of the innovation catalyst in social innovation - an Italian case study, "Sinergie. Italian Journal of Management" 2015, vol. 33, no. 97, pp. 127-144.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argiles R., Guide to research and innovation strategies for smart specializations (RIS 3), European Commission, Luxembourg 2012.
 • Fujisawa Y., Ishida Y., Nagatomi S., Iwasaki K., A study of social innovation concepts: a Japaneseperspective, "Japan Social Innovation Journal" 2015, vol. 5, no. 1, pp. 1-13.
 • Gabriel M., Making it big. Strategies for scaling social innovations, Nesta, London 2014.
 • Giza-Poleszczuk A., Hausner J., Introduction - the social economy and growth, In: The social economy in Poland: achievements, barriers to growth, and potential in light of research results, ed. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, Foundation for Social and Economic Initiatives, Warszawa 2008.
 • Gould R.W., Open innovation and stakeholder engagement, "Journal of Technology Management & Innovation" 2012, vol. 7, issue 3, p. 1-11.
 • Hansson J., Bjork F., Lundborg D., Olofsson L-E., An ecosystem for social innovation in Sweden, Lund University, Lund 2014.
 • Ionescu C., About the conceptualization of social innovation, "Theoretical and Applied Economics" 2015, vol. 3 (604), pp. 53-62.
 • Kinder T., Social innovation in services: technologically assisted new care models for people with dementia and their usability, "International Journal of Technology Management" 2010, vol. 51, no. 1, pp. 106-120.
 • Kowalski A.M., Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" 2010, no. 5-6, pp. 1-12.
 • Mulgan G., Tucker S., Rushanara A., Sanders B., Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated, SAID Business School Working Paper, Oxford University, Oxford 2007.
 • Mulyaningsih H.D., Yudoko G., Rudito B., Initial conceptual model of knowledge-based social innovation, "World Applied Sciences Journal" 2014, vol. 30, pp. 256-262.
 • Panek-Owsiańska M., Innowacje społeczne, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, ed. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
 • Phills J., Deiglmeier K., Miller D.T., Rediscovering social innovation, "Stanford Social Innovation Review", Fall 2008, pp. 34-43.
 • Porter M.E., Location, competition and economic development: local clusters in a global economy, "Economic Development Quartely" 2000, vol. 14, no. 1, pp. 15-34.
 • Reinstaller A., An evolutionary view on social innovation and the process of economic change, Working Paper, no. 43, Austrian Institute of Economic Research, Vienna 2013.
 • Rueede D., Lurtz K., Mapping the various meanings of social innovation: towards a differentiated understanding of an emerging concept, EBS Business School Research Paper Series, no. 12-03, Oestrich-Winkel 2012.
 • Sgaragli F. (ed.), Enabling social innovation ecosystems for community-LED territorial development, Fondazione Giacomo Brodolini, Rome 2014.
 • Tanimoto K., A conceptual framework of social entrepreneurship and social innovation cluster: a preliminary study, "Hitotsubashi Journal of Commerce and Management" 2008, vol. 42, pp. 1-16.
 • Tanimoto K., Doi M., Social innovation cluster in action: a case study of the San Francisco Bay Area, "Hitotsubashi Journal of Commerce and Management" 2007, vol. 41, pp. 1-17.
 • Tanimoto K., The emergent process of social innovation: multi-stakeholders perspective, International Journal of Innovation and Regional Development 2012, vol. 4, no. 3/4, pp. 267-280.
 • Weber Ch., Wallace J., Tuschke A., Social capital, social innovation and social impact, "Frontiers of Entrepreneurship Research" 2013, vol. 33, issue 18, pp. 1-15.
 • West J., Salter A., Vanhaverbeke W., Chesbrough H., Open innovation: the next decade, "Research Policy" 2014, vol. 43, pp. 805-811.
 • Westley F., Antadze N., Making a difference: strategies for scaling social innovation for greater impact, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal" 2010, vol. 15 (2), pp. 1-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438976

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.