PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 36--44
Tytuł artykułu

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań - wyniki analizy bibliometrycznej

Autorzy
Warianty tytułu
Social Responsibility as an Object of Scientific Interest - the Results of Bibliometric Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na każdym etapie cyklu rozwoju badań naukowych dotyczących określonej dyscypliny lub subdyscypliny naukowej, uwzględniając globalny charakter procesu upowszechniania wiedzy oraz dynamikę zmian, badacze zadają sobie pytania dotyczące potencjalnych obszarów badań, stopnia nasilenia dotychczas realizowanych badań, wiodących ośrodków naukowych i naukowców w danej dziedzinie badawczej. Narzędziem umożliwiającym uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania jest bibliometria. Cele artykułu było zaprezentowanie wyników analizy bibliometrycznej badań naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Na potrzeby analizy bibliometrycznej wykorzystano następujące narzędzia i techniki: analizę trendów w zakresie liczby publikacji, analizę cytowań, metodę współwystępowania słów oraz grupowania (analizę klastrów), metodę mapowania myśli. Do analizy wykorzystano oprogramowanie VOSviewer, XMind oraz narzędzia analizy danych dostępne w bazach Web of Science i SCOPUS. Przeprowadzona analiza współwystępowania słów oraz próba określenia klastrów pozwoliła na wyłonienie czterech klastrów badawczych dotyczą problematyki CSR. Należą do nich: (i) raportowania i pomiaru wyników, (ii) relacji z interesariuszami, (iii) polityki, strategii i standaryzacji oraz (iv) CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
At every stage of the development of scientific research on a specific scientific discipline or sub-discipline, taking into account the global nature of the process of knowledge dissemination and the dynamics of change, the researchers ask themselves questions concerning the potential areas of research, the scale of the research conducted so far, the leading research centers and researchers in a given field of research. The tool providing answers to these questions is bibliometrics. The objective of the article was to present the results of the bibliometric analysis of research concerning the issue of Corporate Social Responsibility - CSR. For the purposes of bibliometric analysis, the following tools and techniques were used: the analysis of trends in terms of the number of publications, citation analysis, the method of co-occurrence of words and clustering (cluster analysis), the mind mapping method. For the analysis, the VOSviewer, XMind software was used, as well as the data analysis tools available in the databases Web of Science and SCOPUS. The conducted analysis of the co-occurrence of words and the attempt to identify clusters has allowed the identification of four research clusters relating to CSR issues. These include: (i) reporting and measurement of results, (ii) relationship with stakeholders, (iii) policies, strategies and standardization as well as (iv) CSR in small and medi- um-sized enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • [1] Klincewicz К., Żemigała M, Mijał M. (2012), Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. MNiSW, Warszawa.
  • [2] Mazur B. (2015), Sustainable Human Resource Management. The Attempt Of Holistic Approach, "Ekonomia i Zarządzania", Vol. 7(2), pp. 7-12, doi: 10.12846/j.em.2015.02.01.
  • [3] Mingers J., Lipitakis E.A.E.C.G. (2010), Counting the Citations: A Comparison of Web of Science and Google Scholar in the Field of Business and Management, "Scientometrics", Vol. 85, pp. 613-625, doi: 10.1007/sl 1192-010-0270-0.
  • [4] Moed H.E (2010), Measuring Contextual Citation Impact of Scientific Journals, "Journal of Informetrics", Vol. 4, pp. 265-277.
  • [5] van Eck N.J., Waltman L., Dekker R., van der Berg J. (2010), A Comparison of Two Techniques for Bibliometric Mapping: Multidimensional Scaling and VOS, "Journal of the American Society for Information Science and Technology", Vol. 61, No. 12, pp. 2405-2416.
  • [6] Zhu S., Takigawa I., Zeng J., Mamitsuka H. (2009), Field Independent Probabilistic Model for Clustering Multi-field Documents, "Information Processing and Management", Vol. 45, No. 5, pp. 555-570.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.