PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 9--16
Tytuł artykułu

Idea zielonej gospodarki w UE a perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Idea of Green Economy in the EU Vs. Perspectives of Renewable Energy Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Energia odnawialna jest wiodącą i perspektywiczną technologią energetyczną. W wielu krajach polityka energetyczna w obszarze OZE stanowi ważną gałąź rozwojową, dostarczając nowych źródeł wzrostu dzięki "niskoemisyjnym" technologiom, powstaniu nowych rynków, branż i miejsc pracy. Także UE koncentruje się na rozwoju zrównoważonym, wspierając gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku i bardziej konkurencyjną. Tymczasem w Polsce sektor energii odnawialnej dopiero powstaje, a głównym źródłem energii pozostają zasoby nieodnawialne. Celem artykułu jest przybliżenie idei zielonego wzrostu w UE oraz zaprezentowanie stanu i perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Renewable energy is a leading and forward-looking energy technology In many countries energy policy in the field of renewable energy sources is a significant development branch, providing new sources of growth thanks to creating "low-carbon" technologies, new markets and jobs. Also EU focuses on sustainable development, supporting economy which is more efficient, "greener" and competitive. Meanwhile in Poland, the renewable energy sector is still being created and carbon remains the main source of energy. The aim of the article is to present the idea of green growth in the EU and also the condition and perspectives of renewable energy sources development in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alberici S. i in., 2014, Subsidies and costs of EU energy. An interim report, Ecofys, by order of European Commission.
 • Bajczuk R., 2013, Ochrona klimatu - specjalność niemieckiego eksportu i dyplomacji, Komentarz OSW, nr 104.
 • Bajczuk R., 2014, Odnawialne źródła energii w Niemczech: obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Brundtland Commission, 1987, Our Common Future, The Report of the World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE z 5.6.2009, L 140/16 PL.
 • Ecofys, 2011, Financing Renewable Energy in the European Energy Market, raport przygotowany dla Komisji Europejskiej.
 • European Commission, 2010, Communication from the Commission - Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 final, Brussels.
 • European Commission, 2014, EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2014.
 • Fiedor B., 2010, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Ekonomista, nr 4.
 • Giermek K., Włodarczyk W., 2015, Rozwój odnawialnych źródeł energii w latach 1999-2004 - ocena mechanizmów wspierania, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE, Biuletyn URE 1/2005.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2014, Stan środowiska w Polsce, Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Instytut Energetyki Odnawialnej, 2013, Komentarz Instytutu Energetyki Odnawialnej dot. przyjętej przez Senat poprawki "prosumenckiej" do nowelizacji Prawa energetycznego, Warszawa.
 • Instytut Energetyki Odnawialnej, 2015, Wstępna opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej o projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, Warszawa.
 • Kryk B., 2012, Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, Ekonomia i Prawo, t. XI, nr 4.
 • Morris C., Pehnt M., 2014, Niemiecka transformacja energetyczna. Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii, Inicjatywa Fundacji im. Heinricha Bölla, Berlin.
 • O'Sullivan M. i in., 2014, Gross employment from renewable energy in Germany in 2013, Research project commissioned by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Berlin.
 • Renewable Energy Statistics, 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Renewable_energy_statistics.
 • Sobolewski M., 2006, Mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej w wybranych krajach UE, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 976, Warszawa.
 • Swora M. (red.), 2014, W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 ze zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.