PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 17--25
Tytuł artykułu

Ważkość kapitału społecznego w kształtowaniu spójności społecznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Validity of Social Capital in Shaping Social Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał społeczny stał się ostatnio podstawowym obszarem zainteresowań zarówno w polityce, jak i badaniach naukowych w kontekście miękkich czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kapitału społecznego i jego roli w kształtowaniu spójności społecznej. Choć samo pojęcie należy do neologizmów, to materia kapitału społecznego, tj. zaufanie, współpraca etc., jest znana i wykorzystywana właściwie od zawsze. Konstrukcja kapitału społecznego oparta na zaufaniu, partycypacji i zaangażowaniu obywatelskim wskazuje na dużą jego przydatność w kształtowaniu spójności społecznej, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Kategoria ta odpowiednio kreowana może wspierać politykę lokalną w walce z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i innymi obszarami w celu wzmacniania spójności społecznej. Jednak ze względu na swoistą dualność kapitału społecznego należy w sposób przemyślany tym procesem kierować.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present social capital and its role in the development of social cohesion. Social capital has recently become a fundamental area of interest for both policy and research in the context of soft factors of socio-economic development. Although the very concept belongs to neologisms, the essence of social capital, i.e. trust, cooperation, etc. has virtually always been known and used. The construction of social capital based on trust, participation and civil involvement suggests its significant usefulness in shaping social cohesion, especially at a local level. This category can adequately support the creation of local policies in the fight against unemployment, social exclusion and other areas in order to strengthen social cohesion. However, due to a peculiar duality of social capital this process should be guided in a thoughtful manner.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide, 2005, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny, [w:] Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Kraków.
 • Giddens A., 2008, Socjologia, PWN, Warszawa.
 • https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl (22.05.2015).
 • Karwacki A., 2009, Spójność - kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania), Studia Socjologiczne, nr 1(192), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • McCracken M.C., 2003, Social cohesion and macroeconomic performance, [w:] Osberg L. (ed.), The Economic Implications of Social Cohesion, University of Toronto Press, Toronto.
 • MIiR, 2014, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Warszawa.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 2009, Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, Warszawa.
 • Reimer B., Wilkinson D., Woodrow A., 2002, Social Cohesion in Rural Canada: A Book Outline and Notes.
 • Stanley D., 2001, Holding the centre: what we know about social cohesion, Strategic Research and Analysis and the Social Cohesion Network, http://www.criteres.umontreal.ca/Stanley-communication-e.pdf (15.05.2015).
 • Traktat rzymski o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej z 25 marca 1957 r. i n.
 • Wojnar K., 2011, Wpływ polityki spójności na spójność społeczną polskich miast - wnioski z badań ewaluacyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439032

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.