PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 197--206
Tytuł artykułu

Postawy specjalistów ZZL wobec wykorzystywania potencjału pracy zespołowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attitudes of HR Specialists Towards Utilizing A Potential of Teamwork
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było zbadanie, jakie postawy prezentują specjaliści ZZL wobec wykorzystania potencjału pracy zespołowej w zależności od rodzaju wykonywanych zadań i dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że respondenci preferowali pracę zespołową tylko gdy zadanie wymagało kreatywności, przełamywania schematów oraz dużego doświadczenia. Natomiast praca indywidualna była preferowana, gdy zadanie wymagało szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialności, pewności siebie, wnikliwej oceny, zaangażowania, podejmowania ryzyka i wytrwałości. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy posiadaniem doświadczenia w kierowaniu zespołami a preferencją do wyboru pracy indywidualnej wtedy, gdy zadanie wymaga wiedzy specjalistycznej, zaradności i odpowiedzialności. Dodatkowo stwierdzono, że kobiety w porównaniu z mężczyznami preferowały pracę indywidualną, gdy zadanie wymagało elastyczności działania oraz wytrwałości(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research regarding HR specialists' attitude to utilizing a potential of teamwork depending on the type of tasks performed and the work experience. The analysis of obtained results indicated that respondents preferred teamwork only when the task required creativity, breaking schemes and extensive experience. In contrast, individual work was preferred when the task required quick decision-making, responsibility, confidence, thorough assessment, commitment, risk-taking and perseverance. Statistically significant positive relationship was found between experience in managing teams and preference to individual work when the task required specialist knowledge, resourcefulness and responsibility. Additionally, it was found that women preferred individual work more than men when the task required flexibility and perseverance(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Adams K., Galanes G.J., 2008, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa.
 • Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Bassett-Jones N., 2005, The paradox of diversity management, creativity and innovation, Diversity, Management, Creativity and Innovation, no. 14(2), s. 169-175.
 • Blikle A.J., 2014, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Onepress, Gliwice.
 • Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., 2012, Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, e-mentor 2012, nr 4(46), s. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946 (20.02.2016).
 • Church A.H., 1998, From both sides now: The power of teamwork - fact or fiction?, Team Performance Management, no. 4(2), s. 42-52.
 • Costa A.C., 2003, Work team trust and effectiveness, Personnel Review, no. 32(5), s. 605-622.
 • Dzik B., Tyszka T., 2004, Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 • Eurobarometer, 2010, Employers' perception of graduate employability. Analytical report, European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf (20.02. 2016).
 • Gellert M., Nowak C., 2008, Zespół, GWP, Gdańsk.
 • Juchnowicz M. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K., 2001, Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kohn S.E., O'Connel V.D., 2008, 6 nawyków skutecznego zespołu, Onepress, Gliwice.
 • Kożusznik B., 2005, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 • Kożusznik B., 2014, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lawthom R., 2003, Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk, s. 417-438.
 • Lechler T., 2001, Social interaction: A determinant of entrepreneurial team venture success, Small Business Economics, no. 16, s. 263-278.
 • Manstead A., Hewstone M., Fiske S., Hogg M., Reis H., Semin G. (red.), 1996, Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 • Pfaff E., Huddleston P., 2003, Does it matter if I hate teamwork? What impacts student attitudes toward teamwork, Journal of Marketing Education, no. 25(1), s. 37-45.
 • Pitts D., 2009, Diversity management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies, Public Administration Review, no. 69(2), s. 328-338.
 • Rabl T., Triana M.C., 2014, Organizational value for age diversity and potential applicants', organizational attraction: Individual attitudes matter, Journal of Business Ethics, no. 121, s. 403-417.
 • Rico R., Alcover C.M., Tabernero M.C., 2011, Work team effectiveness:, A review of research from last decade (1999-2009), Psychology in Spain, no. 15(1), s. 57-79.
 • Roberge M.E., Dick R., 2010, Recognizing the benefits of diversity: When and how does diversity increase group performance?, Human Resource Management Review, no. 20, s. 295-308.
 • Rollinson D., 2008, Organisational Behaviour and Analysis. An integrated approach, 4th edition, Financal Times Management, Prentice Hall, London.
 • Ruiz-Ulloa B.C., Adams S.G., 2003, Attitude toward teamwork and effective teaming, Team Performance Management, no. 10 (7/8), s. 145-151.
 • Sztandar-Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Stec M., 2010, Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań Rynku Pracy, Warszawa.
 • Unsworth K.L., West M.A., 2003, Zespoły: wyzwania pracy w grupie, [w:] Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk, s. 359-380.
 • West M.A., 2012, Effective Teamwork. Practical Lessons from Organizational Research, BPS Blackwell, Chichester.
 • Wojciszke B., 2003, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zaleśkiewicz T., 2011, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.