PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 229--246
Tytuł artykułu

Wartościowanie kompetencji kierowników personalnych z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Valuing Competencies of HR Managers from The Perspective of The Performance Results Gained by Polish and Foreign Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania w artykule są kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, istotne z punktu widzenia zadań kierowników personalnych ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce gospodarczej wartościowane są takie kompetencje w relacji do konkretnych wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa oraz w relacji do istotności konkretnych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), jakie im towarzyszą? Osiągnięciu tego celu podporządkowano strukturę artykułu. Na wstępie autorzy wyjaśniają przedmiot zainteresowania i cel pracy. Następnie prezentowane są główne założenia o charakterze teoretycznym i terminologicznym, przyjęte w przeprowadzonych badaniach empirycznych. W dalszej części opisana zostaje metodyka zastosowana w tych badaniach; prezentowane są także wybrane wyniki wspomnianych badań. Ostatnią część stanowi podsumowanie i wnioski końcowe(abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of interest in the article make those competencies which are associated with the realization of personnel function in a company and which are critical to the tasks performed by HR managers with regard to their company's performance results. In this context the main goal of the paper is to answer the following question: In business practice,how are these competencies valued or weighted in relation to the specific performance results gained by the companies and in relation to the particular HRM issues that accompany them? To realize this goal the article is structured as follows. The main subject of interest and the goal of the article are explained in the introductory part. Next the authors present the basic theoretical and terminological principles that were assumed in the empirical research. In the further part the research methodics applied in the study and selected research findings are discussed. The final summary and conclusions make the last part of the article(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Antczak Z. (red.), 2013a, Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Antczak Z., 2013b, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Boyatzis R.E., 1982, The competent manager. The model for effective performance, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Buford J.A. Jr., Lindner J.R., 2002, Human resource management in local government: Concepts and applications for students and practitioners, Southwestern, Cincinnati.
 • Capece G., Bazzica P., 2013, A practical proposal for a "competence plan fulfillment". Key performance indication, Knowledge and Process Management, vol. 20, no. 1.
 • Chapman J.A., Lovell G., 2006, The competency model of hospitality service: Why it doesn't deliver, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 18, iss. 1.
 • Cheng M.I., Dainty A.R.J., Moore D.R., 2003, The differing faces of managerial competency in Britain and America, Journal of Management Development, vol. 22, iss. 6.
 • Draganidis F., Mentzas G., 2006, Competency based management: A review of systems and approaches, Information Management & Computer Security, vol. 14, no. 1.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J., 2004, Competency-based Human Resource Management, Davis-Black Publishing. Palo Alto.
 • Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Gangani N., McLean G.N., Braden R.A., 2006, A competency-based human resources development strategy, Performance Improvement Quarterly, vol. 19, no. 1.
 • Gonsalvez C.J., Calvert F.L., 2014, Competency-based models of supervision: Principles and applications, promises and challenges, Australian Psychologist, vol. 49.
 • Green P.C., 1999, Building Robust Competencies, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Guidelines for Competency Management Systems for Downstream and Petroleum Sites, 2011, Petroleum Industry Association Ltd, published by Cogent.
 • Guion R.M. (1991), Personnel Assessment, Selection and Placement, Consulting, Psychological Press, Palo Alto.
 • Haromszeki Ł., 2012, Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, T. 2 Problemy zarządczo-psychologiczne, red. S.A. Witkowski, M. Stor, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 249, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Haromszeki Ł., 2014, Expected features and the behavior of talented leaders in the three sectors of the Polish economy in context with other Central-Eastern European Countries, Journal of Intercultural Management, vol. 6, no. 4.
 • Hoffmann T., 1999, The meanings of competency, Journal of European Industrial Training, vol. 23, iss. 6.
 • Homer M., 2001, Skills and competency management, Industrial and Commercial Training, vol. 33, iss. 2.
 • Jackson S.E.. Schuler R.S., 2003, Managing Human Resources through Strategic Partnerships, South-Western, Mason, OH.
 • Kupczyk T., 2013, Relations between management competences and organizational success considering gender issues - research results, China-USA Business Review, vol. 12, no. 3, March.
 • Liao H., Toya K., Lepak D., Hong Y., 2009, Do they see eye to eye? Management and employee perspectives of high-performance work systems and influence processes on service quality, Journal of Applied Psychology, vol. 94, no. 2.
 • Listwan T., 2010, Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ljungquist U., 2007, Core competency beyond identification: Presentation of a model, Management Decision, vol. 45, iss. 3.
 • Mirabile R.J., 1997, Implementation planning: Key to successful competency strategies, Human Resource Professional, vol. 10, no. 4.
 • Molek-Winiarska D., 2007, Stres w procesach innowacyjnych - źródła, skutki, sposoby redukcji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Moore D.R., Cheng M., Dainty A., 2002, Competence, competency and competencies: Performance assessment in organisations, Work Study, vol. 51, iss. 6.
 • Ngo H., Jiang C.Y., Loi R., 2014, Linking HRM competency to firm performance: An empirical investigation of Chinese firms, Personnel Review, vol. 43, iss. 6.
 • Page E., Hood C., Lodge M., 2005, Conclusion: Is competency management a passing fad?, Public Administration, vol. 83, no. 4.
 • Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Przytuła S., 2011, Human capital as a source of competitive advantage of East Asian corporation (Chinese, Japanese), [w:] Faces of Competitiveness in Asia Pacific, red. B. Skulska, A. Jankowiak, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 191, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Rausch E., Sherman H., Washbush J.B., 2002, Defining and assessing competencies for competency-based, outcome-focused management development, Journal of Management Development, vol. 21, iss. 3.
 • Rodriguez D., Patel R., Bright A., Gregory D., Gowing M.K., 2002, Developing competency models to promote integrated human resource practices, Human Resource Management, vol. 41, no. 3, Fall.
 • Rostkowski T., 2014, Podmioty zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rowe C., 1995, Clarifying the use of competence and competency models in recruitment, assessment and staff development, Industrial and Commercial Training, vol. 27, iss. 11.
 • Sienkiewicz Ł., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Soderquist K.E., Papalexandris A., Ioannou G., Prastacos G., 2010, From task-based to competency-based. A typology and process supporting a critical HRM transition, Personnel Review, vol. 39, iss 3.
 • Spencer L.M. Jr., Spencer S.M., 1993, Competencies at Work: Models for superior performance, John Wiley & Sons, New York.
 • Stor M., 2014a, Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. M. Stor, T. Listwan, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 349, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stor M., 2014b, Reconceptualizing strategic international human resources management in pursuing sustainable competitive advantage of MNCs, Human Resource Management, no. 6 (10).
 • Suchodolski A., 2008, Doskonalenie i rozwój kadry menedżerskiej, [w:] Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Suchodolski A., 2014, Closer or further? Comparison of employee development trends in Polish and international companies operating in Poland, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, no 3 (33), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Sutton A., Watson R., 2013, Can competencies at selection predict performance and development needs?, Journal of Management Development, vol. 32, iss. 9.
 • Teodorescu T., 2006, Competence versus competency. What is the difference?, Performance Improvement, vol. 45, no. 10, November/December.
 • The Manager Competency Model, 2001, Hay Acquisition Company I, Inc., Hay Resources Direct, Boston.
 • Ulrich D., Brockbank W., Johnson D., Younger J., 2007, Human resource competencies: Responding to increased expectations, Employment Relations Today, vol. 34, iss. 3,
 • Ulrich D., Younger J., Brockbank W., Ulrich M., 2011, Competencies for HR Professionals, White Paper Series, The RBL Group, Provo.
 • Ulrich D., Younger J., Brockbank W., Ulrich M., 2012, HR talent and the new HR competencies, Strategic HR Review, vol. 11, iss. 4.
 • Woodruffe C., 1993, What Is meant by a competency?, Leadership & Organization Development Journal, vol. 14, iss. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.