PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 126
Tytuł artykułu

Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej w obrębie harmonogramowania portfela projektów oraz przedstawienie zadania harmonogramowania portfela projektów jako problemu wielokryterialnego podejmowania decyzji, w ramach którego będzie poszukiwany taki harmonogram, który przy nałożonych ograniczeniach dostarczy rozwiązań optymalizujących czas trwania portfela projektów, wykorzystanie zasobów oraz przepływy pieniężne portfela projektów. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abbsai G. Y., Arabiat Y. A. (2001): A Heuristic to Maximize the Net Present Value for Resource-Constrained Project-Scheduling Problems. "Project Management Journal", Vol. 32, Iss. 2.
 • Ahsan M.K., Tsao De. (2003): A Heuristic Search Algorithm for Solving Resource- -constrained Project Scheduling Problems. "Asia-Pacific Journal of Operational Research", Vol. 20, Iss. 2.
 • Alcaraz J., Maroto C. (2001): A Robust Genetic Algorithm for Resource Allocation in Project Scheduling. "Annals of Operations Research", 102.
 • Arabas J. (2001 ): Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Bartusch M., Mohring R.H., Radermacher F.J. (1988): Scheduling Project Networks with Resource Constraints and Time Windows. "Annals of Operations Research", 16(1-4).
 • Bianco L., Dell'Olmo P., Speranza M.G. (1998): Heuristics for Multimode Scheduling Problem with Dedicated Resources. "European Journal of Operational Research", 107.
 • Błażewicz J., Cellary W., Słowiński R., Węglarz J. (1986): Scheduling Under Resources Constraints - Deterministic Models. Batzer, Basel.
 • Bowman E.H. (1959): The Schedule-sequencing Problem. "Operations Research", 7(5).
 • Bradley K. (2000): Podstawy metodyki PRINCE 2. CRM, Warszawa.
 • Brandenburg H. (2002): Zarządzanie projektami. Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Brandenburg H. (2010): Projekty restrukturyzacyjne. Planowanie i realizacja. Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Brilman J. (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 • British Standards (2002): Guide to Project Management. No. BS6079-1:2002. BSI.
 • Carazo A.F., Gomez T., Molina J., Hernandez-Diaz A., Guerrero F., Caballero R. (2010): Solving a Comprehensive Model for Multi-objective Project Portfolio Selection. "Computers and Operations Research", No. 37.
 • Carlier J., Chretienne P. (1988): Problemes d'ordonnancement: modelisation /complexite /algoitmes. Masson, Paris.
 • Chiu H.N., Tai D.M. (2002): An Efficient Search Procedure for the Resource-constrained multi-Project Scheduling Problem with Discounted Cash Flows. "Construction Management and Economics", 20.
 • Chtourou H., Haouari M. (2008): A Two-stage-priority-rule-Based Algorithm for Robust Resource-constrained Project Scheduling. "Computers & Industrial Engineering", 55.
 • Coello C.A., Romero C.E.M. (2002): Evolutionary Algorithma and Multiple Objective Optimization. W: M. Ehrgott, X. Gandibleux (eds.): Midtiple Criteria Optimization of the Art Annotated Bibliographic Surveys. Kluwer Academic Publishers.
 • Cytowski J. (1996): Algorytmy genetyczne. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 • Czyżak P., Jaszkiewicz A. (1998): Pareto Simulated Annealing - A Metaheuristic Technique for Multiple Objective Combinatorial Optimization. "Journal of Multicriteria Decision Making", No. 7.
 • Doersch R.H., Patterson J.H. (1977): Scheduling a Project to Maximize its Present Value: A Zero-one Programming Approach. "Management Science", 23(8).
 • Elazouni A. (2009): Heuristic Method for Multi-project finance-Based Scheduling. "Construction Management and Economics", 27.
 • Frączkowski K. (2004): Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Galas Z., Nykowski G., Żółkiewicz Z. (1987): Programowanie wielokryterialne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gantt H.L. (1903): A Graphical Daily Balance in Manufacture. "ASME Transactions" 24.
 • Glover F. (1986): Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence. "Journal Computers and Operations Research" - Special issue: Applications of integer programming, No. 13.
 • Goldberg D. (2003): Algoiytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa.
 • Goncalves J.F., Mendes J.J., Resende M.G.C. (2004): A Genetic Algorithm for the Resource Constrained Multi-project Scheduling Problem. AT and T Labs, Technical Report TD-668 LM4.
 • Griffin R.W. (2004): Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.
 • Hajela P., Lin C.-Y. (1992): Genetic Search Strategies in Multicriterion Optimal Design. "Structural Optimization", 4.
 • Hans E.W., Herroelen W., Leus R., Wullink G. (2007): A Hierarchical Approach to Multi-project Planning Under Uncertainty. "ScienceDirect. Omega", 35.
 • Hapke M., Jaszkiewiecz A., Słowiński R. (1998): Interactive Analysis of Multiple-criteria Project Scheduling Problems. "European Journal of Operational Research", 107.
 • Hartmann A. (2002): A Self-Adapting Genetic Algorithm for Project Scheduling under Resource Constraints. "Naval Research Logistics", 4.
 • Hartmann S. (1998): A Competitive Genetic Algorithm for Resource-constrained Project Scheduling. "Naval Research Logistics", No. 45-7.
 • Icmeli O., Erenguc S. S. (1996): A Branch and Bound Procedure for the Resource Constrained Project Scheduling Problem with Discounted Cash Flows. "Management Science", 42(10).
 • Icmeli O., Rom W.O. (1997): Ensuring Quality in Resource Constrained Project Scheduling. "European Journal of Operational Research", 103.
 • Icmeli O., Erenguc S.S., Zappe C.J. (1993): Project Scheduling Problems: A Survey. "International Journal of Operations & Production Management", 13(11).
 • Ignasiak E. (1982): Teoria grafów i planowanie sieciowe. PWE, Warszawa.
 • Iwanek J., Kuźniak S., Szweda F. (2011): System Impuls 5 jako przykład systemu klasy MRP 11/ERP. W: T. Trzaskalik (red): Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Impuls 5. Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Jaszkiewicz A., Słowiński R. (1993): Integration and Tests of Non-linears Solvers GRG and DIDAS with the Microcpomputer Implementation of the Light Beam Search Over a Non-dominated Surface. "Foundations of Computing and Decision Sciences", 18(2).
 • Jaszkiewicz A., Słowiński R. (1995): The Light Beam Serach - Outranking Based Interactive Procedure for Multiple-objective Mathematical Programming. W: P.M. Pardalos, Y. Siskos, D. Zopounidis (red.): Advances in Multiplecriteria Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Jaszkiewicz A., Słowiński R. (1997): The LBS-discrete Interative Procedure for Multiple-criteria Analysis of Decision Problems. W: J. Climaco (red.): Multicriteria Analysis. Springer, Berlin.
 • Jaszkiewicz A., Słowiński R. (1999): The 'Light Beam' Approach - An Overview of Methodology and Applications. "European Journal of Operational Research", 113.
 • Józefowska J., Mika M., Różycki R., Waligóra G., Węglarz J. (2001): Simulated Annealing for Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling. "Annals of Operations Research", No. 102, Iss. 1-4.
 • Jupowiecka U., Krzywiecka E. (1978): Algorytm wyznaczania optymalnej realizacji przedsięwzięcia złożonego z otwartej listy projektów przy braku ograniczenia zasobu. "Przegląd Statystyczny", R. XXV, z. 3.
 • Jupowiecka-Mieszała U. (1979): Algorytm wyznaczania optymalnej realizacji przedsięwzięcia złożonego z N projektów z uwzględnieniem wielowariantowego przydziału zasobu w jednostce czasu w każdym z projektów. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 3/81.
 • Kasperek M. (2011): Zarządzanie projektem. Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Kerzner H. (2005): Advanced Project Management. Edycja Polska. Helion, Gliwice.
 • Kim J., Ellis R.D. (2009): Robust Global and Local Search Approach to resource-constrained Project Scheduling. "Canadian Journal of Civil Engineering", No. 36, Iss. 3.
 • Kirkpatrick S., Gelatt C.D., Vecchi M.P. (1983): Optimization by Simulated Annealing. "Science", 220.
 • Kolisch R., Padman R. (2001): An Integrated Surrey of Deterministic Project Scheduling. "The International Journal of Management Science OMEGA", No. 29.
 • Kopańska D. (1977): Optymalny harmonogram pracy przedsiębiorstwa wielozakładowego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 4/72.
 • Kopańska D., Mika J. (1979): O pewnych własnościach skoordynowanych harmonogramów w wieloprojektowym planowaniu sieciowym. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 3/81.
 • Kotarbiński T. (1982): Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław.
 • Kozakiewicz A. (2007): Proces zarządzania portfelami projektów. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11(694).
 • Kruger D., Scholl A. (2007): A Heuristic Solution Framework for the Resource Constrained Multi-project Scheduling Problem with Sequence-dependent Transfer Times. Working and discussion paper series, School of economics and business administration, Friedrich-Schiller University Jena.
 • Kumanan S., Jose G.J., Raja K. (2006): Multi-project Scheduling Using an Heuristic and a Genetic Algorithm. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology" No. 31.
 • Kurtulus I., Davis E.W. (1982): Multi-project Scheduling: Categorization of Heuristic Rules Performance. "Management Science", No. 28.
 • Leu S.S., Yang C.H. (1999): Ga-based Multicriteria Optimal Model for Construction Scheduling. "Journal of Construction Engineering and Management", 125(6).
 • Lofts N.R. (1974): Multiple Allocation of Resources in a Network - An Optimal Scheduling Algorithm. "INFOR", 12(1).
 • Lova A., Maroto C., Tormos P. (2000): A Multicriteria Heuristic Method to Improve Resource Allocation in Multiproject Scheduling. "European Journal of Operational Research", 127.
 • Metropolis N., Rosenbluth A.W., Rosenbluth M.N., Teller A.H., Teller E. (1953): Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. "Journal of Chemical Physics", 21(6).
 • Michalewicz Z. (1996): Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. WNT, Warszawa.
 • Michalewicz Z., Fogel D. (2006): Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Mika J.O. (1978): zagadnieniu koordynacji harmonogramów w wieloprojektowym planowaniu sieciowym. "Przegląd Statystyczny", R. XXV, z. 3.
 • Norberciak M. (2002): Przegląd metod automatycznego planowania - przykład wykorzystania algorytmu genetycznego w rozwiązaniu prostego problemu planowania. Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Zeszyt Sztuczna Inteligencja Nr 1, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław.
 • Ozdamar L., Dundar H. (1997): A Fexible Heuristic for a Multi-mode Capital Constrained Project Scheduling Problem with Probabilistic Cash Inflows. "Computers & Operations Research", 24(12).
 • Pietras P., Szmit M. (2003): Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź.
 • Pinedo M. (1995): Scheduling - Theory. Algorithms and Systems. Prentice Hall Englewood Cliffs.
 • [PMI] Project Management Institute (2013): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Edycja piąta.
 • Russell R.A. (1970): Cash Flows in Networks. "Management Science", 16(5).
 • Schaffer J.D. (1984): Multiple Objective Optimization with Vector Evaluated Genetic Algorithms. PhD thesis. Vanderbilt University, Nashville, TN.
 • Shouman M.A., Ibrahim M.S., Khater M" Forgani A.A. (2006): Genetic Algorithm Constraint Project Scheduling. "Alexandria Engineering Journal", No. 45-3.
 • Silverman B.W. (1986): Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, London.
 • Słownik języka polskiego (1979): PWN, Warszawa.
 • Srinivas N., Deb K. (1994): Multiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic Algorithms. "Evolutionary Computation", 2(3).
 • Stabryła A. (2006): Zarządzanie projektami ekonomicznymi o organizacyjnymi. PWN, Warszawa.
 • Stork F., Uetz M. (2001): On the Representation of Resource Constraints in Project Scheduling. Raport instytutowy 693/2000. Technische Universit, Berlin.
 • T'Kind V., Billaut J.C. (2006): Multicriteria Scheduling. Theory, Models and Algorithms. Springer, Berlin.
 • Talbot T.B. (1982): Resource-constrained Project Scheduling with Time-resource Tradeoffs: The Non-preemptive. "Management Science", No. 28-10.
 • Taylor F.W. (1903): Shop Management. "ASME Transactions", 24.
 • Trzaskalik T. (1980): Metody ustalania harmonogramów dla pewnego przedsięwzięcia wieloprojektowego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach", nr 2/85.
 • Trzaskalik T. (2008): Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa.
 • Tsai D.M., Chiu H.N. (1996): Two Heuristics for Scheduling Multiple Projects with Resource Constraints. "Construction Management and Economics", 14(16),.
 • Tseng C.C. (2008): Two Heuristic Algorithms for Multi-mode Resource-constrained Multi-project Scheduling Problem. "Journal of Science and Engineering Technology", No. 4-2.
 • Turner J.R. (2009): The Handbook of Project-based Management. Leading Strategic Change in Organizations. Third edition. The McGraw-Hill Companies.
 • Vails V., Quintima S., Balllestin F. (2003): Resource-Constrained Project Scheduling: A Critical Activity Reordering Heuristic. "European Journal of Operational Research", 255.
 • Vanhoucke M., Demeulemeester E., Herroelen W. (2001): On Maximizing the Net Present Value of a Project Under Renewable Resource Constraints. "Management Science", No. 47-8.
 • Vanhoucke M., Demeulemeester E., Herroelen W. (2002): Progress Payments in Project Scheduling Problems. "European Journal of Operational Research", 148.
 • Viana A., de Sousa J.P. (2000): Using Metaheuristic in Multiobjective Resource Constrained Project Scheduling. "European Journal of Operational Research", 120.
 • Wilson J.M. (2003): Gantt Charts: A Centenaiy Appreciation. "European Journal of Operational Research", 149.
 • Wróblewski K.J., Krawczyński R. (1985): Zastosowanie reguł priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Wysocki R.K., McGary R. (2003): Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III. Helion, Gliwice.
 • [WWW 1] http://www.tik.ee.ethz.ch/pisa/ (dostęp: 15.08.2012).
 • Yassine A., Browning T. (2008): Resource-constrained Multi-project Scheduling: Priority Ride Performance Revisited. Texas Christian Univeristy Neeley School of Business. Working paper.
 • Yassine A., Meier C., Browning T. (2007): Midti-project Scheduling Using Competent Genetic Algorithms. PDRL working paper PDL-2007-01.
 • Zitzler E. (1999): Evolutionaiy Algorithms for Multiobjective Optimization: Methods and Applications. PhD Thesis. Swiss Federal Institute of Technology, Zurych.
 • Zitzler E., Thiele L. (1998): An Evolutionaiy Algorithm for Multiobjective Optimization: The Strength Pareto Approach. Computer Engineering and Communication Network Lab (TOK). Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich.
 • Zitzler E., Laumanns M., Thiele L. (2001): SPEA2 Improving the Strength Pareto Evolutionary Approach. Technical Report 103. Computer Engineering and Communication Networks Lab (TIK). Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich. Gloriastrasse 35. CH-8092 Zurich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439114

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.