PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 429 Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne | 269--279
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital Management at Polish Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce trendy w zawodzie nauczyciela akademickiego są zgodne z jego najważniejszymi kierunkami transformacji na świecie. Innym ważnym problemem są zarobki w uniwersytetach, które, choć relatywnie niższe niż w biznesie, są kompensowane przez wysoki status zawodowy i relatywnie niskie ryzyko. Krótka analiza globalnych trendów związanych ze zmianami w zawodach akademickich skłania do podjęcia refleksji nad zmianą systemu zarządzania kapitałem ludzkim w polskich uczelniach. Celem artykułu jest analiza kierunków zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na uniwersytetach w Polsce. Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim wskazują na pogłębiające się zróżnicowanie uczelni, a co za tym idzie, jak zarządzać personelem. Jednak widać niektóre dominujące tendencje w kierunku tworzenia uniwersytetów przedsiębiorczych, w miejsce tradycyjnych struktur akademickich i kultur. To pociąga za sobą zasadniczą zmianę etosu naukowca, który przestaje być misją(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, the trends in the condition of the academic profession are in line in its most important directions with the transformation of the world. Another important problem are the salaries in the universities, which, though relatively lower than those in business, are compensated by high professional status and a relatively low risk. A brief analysis of global trends related to changes in academic professions tends to take reflection on changing the system of human capital management in Polish universities. This article aims to analyze the direction of changes in human resources management in universities in Poland. The change in the management of human capital indicates a deepening diversification of the university and, consequently, how to manage staff. However, some dominant trends towards the direction of creating entrepreneurial universities can be seen, in place of the traditional academic structures and cultures. This involves a fundamental change of ethos of researcher which ceases to be a mission and becomes a project carried out in a competitive market ventures(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Altbach P., 2009, The Intricacies of Academic Remuneration, International Higher Education, no. 54.
 • Altbach P., 2012, Paying the Professoriate: A global comparison of compensation and contracts, Routledge, London.
 • Altbach P., 2015, Perspectives on internationalizing higher education, International Higher Education, no. 27.
 • Amaral A., Magalhăes M., 2007, Market competition, public good, and state interference, [w:] Enders J., Jongbloed B. (eds.), Public-private Dynamics in Higher Education: Expectations, developments and outcomes, Transcript, Bielefield.
 • Czarnecki K., 2013, Nowe zarządzanie publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, Praktyka Teoretyczna, tom 7, nr 1, s. 85-106.
 • Enders J., 2000, Academic staff in Europe: Changing employment and working conditions, [w:] Tight M. (ed.), Academic Work and Life, JAI, Amsterdam, s. 7-32.
 • Finkelstein M.J., Seal R.K., Schuster J.H., 1998, The New Academic Generation: A Profession in Transformation, John Hopkins University Press, Baltimore, MD.
 • Hryniewicz J., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, Warszawa.
 • Kościelniak C., 2013, Unijne wyzwania polskiego szkolnictwa wyższego, [w:] Tereszkiewicz F. (red.), 2013, Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta, Warszawa.
 • Kwiek M., 2012, Uniwersytet jako "wspólnota badaczy"? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(40).
 • Kwiek M., 2015, Różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, UAM w Poznaniu, 24 czerwca 2015.
 • Kwiek M., Antonowicz D., 2015, The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor steps and major milestones, academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, Springer International Publishing, London 2015.
 • Neave G., Rhoades G., 1987, The academic estate in Western Europe, [w:] Clark B.R. (ed.), The Academic Profession: National, disciplinary, and institutional settings, University of California Press, Berkeley, CA, s. 211-212.
 • Roland M.C., 2007, Publish and perish, EMBO Reports, 8(5), s. 424-428.
 • Strużyna J., 2002, Obraz kapitału całkowitego firmy, Organizacja i Kierowanie, 1, 99-106.
 • Sułkowski Ł., 2001, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Absolwent, Łódź.
 • Sułkowski Ł., 2016, Kultura akademicka - koniec utopii?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Thieme J.K., 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2011, nr 84 poz. 455.
 • Welch A., 2012, Academic Salaries, Massification, and the Rise of an Underclass in Australia, [w:] Altbach P. et al., Paying the Professoriate. A global comparison of compensation and contracts, Routledge, New York-London.
 • Zakowicz I., 2012, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch?, "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.