PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 69 | 125--139
Tytuł artykułu

Pomiarowa metoda oceny ergonomiczności w projektowaniu ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement Method to Ergonomics Evaluation in Design Process of Hand Steering Components for the Elderly
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono uzasadnienie stosowania pomiarowych metod oceny ergonomiczności w projektowaniu ręcznych elementów sterowniczych. Zestawiono wybrane urządzenia i metody pomiarowe mogące posłużyć do oceny ergonomiczności układów sterowania. Zaprezentowano koncepcje autorskiego stanowiska badawczego i metodę oceny z wykorzystaniem statywu aparatu rentgenowskiego typu Tur DS 15-1 i symulatora N. Gurari i A.M. Okamure. Dla metody pomiarowej wyszczególniono cechę mierzoną, kryterium oceny i miernik. Za mierzoną cechę wybrano koordynację wzrokowo-ruchową i percepcję bezwzrokową wyrażoną dokładnością sterowania. Kryterium oceny oparto na poszczególnych uzyskanych wynikach ergonomiczności układów sterowania o różnych wartościach repertuaru cech. Jako miernik dokładności sterowania przyjęto wskaźnik jakości regulacji wyrażony całką o charakterystyce czasowej. Artykuł zawiera charakterystykę i etapy metody badań, schemat i ogólne parametry techniczne stanowiska badawczego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji stanowiska pomiarowego do oceny ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych przeznaczonych dla osób starszych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the argumentation of the use of measurement methods to assess the ergonomic in the design process of the hand steering components. Presented selected the equipment and measurement methods that can be used to assess ergonomic the control systems. Presented the concept of the author's equipment method of evaluation, which is based on the of X-ray camera tripod type Tur DS 15-1 and the simulator hand steering components by Gurari N and A.M. Okamura. For the measurement method specified a measured feature, a measurement standard and a gauge. As measured feature selected a visual motor coordination and an blind perception expressed of controlled accuracy. The measurement standard was based on the ergonomics results control systems about different a repertoire value feature. As a gauge of control accuracy assumed a control quality indicator expressed a integral characteristic time. The article contains the characteristics and stages of testing methods, format and general technical parameters author's equipment. The purpose of this papers is presents the concept of a measuring equipment to assess the ergonomic hand steering components oriented towards the elderly. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, doktorant
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • 1. An Interactive Visualisation of Fitts' Law with JavaScript and D3. Pobrane z http://www.simonwallner.at/ext/fitts (dostęp: 28.02.2016).
 • 2. Bortolatto, S., Gasparetto, A., Trevisani, A., Zanotto, V. (2004). Towards a model of the human hand: Linear system identification of the human grasp, IASME Transactions, 1(1): 131-136.
 • 3. Branowski, B. i in. (2015). Badania właściwości antropometrycznych i biomechanicznych seniorów i osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W: Lecewicz- -Bartoszewska J., Polak-Sopińska A. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym, Aktywacja zawodowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 4. Butlewski, M. i in. (2014). Heuristics in Ergonomic design of portale control devices for The elderly, W: Stephanidis C., Antona M. (Eds.), UAHCI/HCII, 2014, Part 3, LNCS 8515. Switzerland: Springer International Publishing: 24-33.
 • 5. Dix, A., Finlay, J., Abowd G.D., Beale R. (2004). Human-Computer Interaction, 3rd edition, Harlow: Pearson Education.
 • 6. Dźwiarek, M. (2012). Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 7. Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47 (6): 381-391.
 • 8. Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Fu, L., Schmidt, K. (2001). Usability Evaluation. W: W. Karwowski (red.), International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. London: Taylor & Francis: 1187-1190.
 • 10. Gurari, N., Okamura, A.M. (2007). Human Performance in a Knob-Turning Task, World Haptics Conference: 96-101.
 • 11. Rautenberg, M. (1998). Introduction into human-computer interaction. Zurich: Swiss Federal. Pobrano z http://wweb.uta.edu/faculty/ricard/PDFs/Imrhan%202012_EMG %20on%20 Disc%20handles.pdf, dostęp: 11.11.2015.
 • 12. Juliszewski, T. (2011). Ekspertyza. Kierunki prac badawczych i najnowsze trendy w ergonomii w odniesieniu do techniki rolniczej, Kraków: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • 13. Konopczyńska, A., Tytyk E. (2011). Ergonomia i jakość urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych a zdrowie ich użytkowników, E. Tytyk (red.), Inżynieria ergonomiczna. Praktyka, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • 14. Kwiatkowska, J. (2012). Metody i techniki ewaluacji interakcji człowiek-komputer, a tradycyjny podział badań: jakościowe vs ilościowe. W: Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole.
 • 15. McCormick, E. (1964). Antropotechnika. Przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka, Warszawa: WNT .
 • 16. Michalski, R. (2008). Jakość użytkowa w procesie wytwarzania oprogramowania: przegląd metod i technik projektowych, Badania Operacyjne i Decyzje, 4.
 • 17. Mozol, A., Gdy pojawi się problem - kurs usability, cz. 9, 22 lipca 2011 r. dostęp: http://www.symetryczna.pl/usability/gdy-pojawi-sie-problem-%E2%80%93-kurs-usabili- ty-cz-ix/, dostęp: 28.02.2016.
 • 18. Biswas, P., Langdon, P. (2012). Developing Multimodal Adaptation Algorithm for Mobility Impaired Users by Evaluating Their Hand Strength, International Journal of Human-Computer Interaction, 28:9: 576-596. 19. Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons, New York.
 • 20. Rauterberg, M., (1998). Introduction into human-computer interaction, Zürich: Swiss Federal Institute of Technology. Pobrane z: http://www.zie.pg.gda.pl/~msik/ ergonomia-si/ergonomia-simaterialy.htm, dostęp: 28.02.2016.
 • 21. Schaie, K.W. (2004). Cognitive aging. W: R. Pew and S. van Hemmel (Eds). Technology for Adaptive Aging: Report and Papers. National Research Council, The National Academies Press, Washington, DC
 • 22. Schieber, F. (2003). Human factors and aging: Identifying and compensating for age-related deficits in sensory and cognitive function. W: K.W. Schaie, N. Charness (Eds.), Influences of technological change on individual aging. Springer Publishing Company, New York.
 • 23. Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 24. Stanton, N., Hedge, A., Brookhuis, K., Salas, E., Hendrick, H. (2005). Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, CRC Press Web.
 • 25. Sławińska, M. (2011). Reengineering ergonomiczny procesów eksploatacji zautomatyzowanych urządzeń technologicznych (ZUT), Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • 26. Słowikowski, J. (2000). Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 27. Słowikowski, J. (2001). Przesłanki ergonomiczne "wyczuwania" maszyny przez człowieka, Bezpieczeństwo Pracy, 7-8.
 • 28. Słowiński, B. (2014). Inżynieria eksploatacji maszyn, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • 29. Tytyk, E. (2011). Metodologiczne podstawy inżynierii ergonomicznej, Tytyk, E. (red.), Inżynieria ergonomiczna. Teoria, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • 30 VEB Transformatoren - Und Rontgenwerk Herman Matern, Bilder und Zeichnungen, Bedienung, montage und serviceanweisung, Strahlerstativ "TuR" DS 15-1.
 • 31. Wróbel, K., Stasiuk-Piekarska, A. (2015). Implementation of ergonomics Assessment Methods in designing The hand steering components orientem on the elderly, Lewandowski J., Polak-Sopińska A., Boczkowska K. (ed.), Ergonomics For People With Dis-abilities, Social and occupational integration, Łódź: Lodz University of Technology.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.