PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.1 Opodatkowanie przedsiębiorstw | 43--53
Tytuł artykułu

Sprawność fiskalna podatków dochodowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Efficiency of Income Taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie podatków dochodowych w aspekcie warunków zapewniających sprawność i skuteczność realizacji ich fiskalnej funkcji. Metodologia badania - Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, przedstawiono cechy, zalety i wady podatków dochodowych oraz przeprowadzono analizę dochodów budżetu z tytułu podatków dochodowych na tle pozostałych podatków w latach 2006-2016. Wynik - Rzeczona analiza pokazuje, że rola podatków dochodowych we wpływach podatkowych budżetu państwa jest dominująca, dlatego też tym większa jest potrzeba dbania przez władzę publiczną o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje w sposób sprawny i skuteczny. Oryginalność/wartość - W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków oraz skoordynowane działanie służb skarbowych, które mogą ograniczać negatywne zjawiska w sferze realizacji celów polityki fiskalnej, to jest szarą strefę, stosowanie cen transferowych i inne działania w obszarze nielegalnej optymalizacji podatków, a tym samym stabilizować dochody podatkowe oraz redukować negatywny efekt ponoszenia danin publicznych przez społeczeństwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this article is to present the income tax in terms of conditions ensuring the efficiency and effectiveness of the implementation of their fiscal functions. Design/methodology/approach - For this purpose, there were made classification of taxes, discussed the importance of their fiscal function, presented the principles and techniques of tax features, advantages and disadvantages of income taxes, features, advantages and disadvantages of indirect taxes and their place in the tax system. There were also analyzed budget revenues from income taxes on the background of other taxes in the years 2006 to 2016. Findings - The said analysis shows that the role of income taxes in the tax revenues of the state budget is dominant, therefore, so the government should take care of the proper internal structure of indirect taxes in order to fulfill their functions efficiently and effectively. Originality/value - The conclusion is that only optimal and consistent form of taxes and coordinated action of the treasury services, which may limit the negative phenomena in the sphere of implementation of the objectives of fiscal policy, ie. the shadow economy, the use of transfer pricing and other activities in the area of illegal tax optimization and reduce the negative effect of incurring public levies by society. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzeziński, B., Dębowska-Romanowska, T., Kalinowski, M., Wójtowicz, W. (1997). Prawo finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
 • Easterly, W., Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation. Working Paper 4499. Cambridge: NBER.
 • Elel, L. (2000). System podatkowy. W: E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe (s. 13-26). T. 2. Warszawa: Wyd. KiK.
 • Głuchowski, J.(2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Harasimowicz, J. (1988). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE.
 • Komar, A. (1995). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 • Kuzińska, H. (2002). Rola podatków pośrednich w Polsce, Warszawa: Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • Litwińczuk, H. (red.). (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Majchrzycka-Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: LexisNexis.
 • McKenzie, R.B. (1986). Macroeconomics. Boston: HMC.
 • Musgrave, R., Krzyżaniak, M. (1963). The Shifting of the Corporation Income Tax. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
 • Novysedlák, V., Palkovičová, J. (2012). The Estimate of the Value Added Tax Revenue Loss, Institute for Financial Policy. Economic Analysis 25, The Ministry of Finance of the Slovak republic. Pobrane z: www.finance.gov. sk/ifp (24.01.2016).
 • Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Piekarz, R., Miarkowski, A. (2015). Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet. Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 1, 1-24.
 • Roskamp, T. (1963). The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growning Economy. National Tax Journal, 16, 20-35.
 • Seligman, E.R.A. (1902). The Shifting and Incidence of Taxation. London: The Macmillan Company.
 • Sobiech, J. (2000). Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim. W: E. Czerwińska (red.), Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (s. 161-174). T. 4: Opodatkowanie. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Sokołowski, J. (1991). Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce (2013). PricewaterhouseCoopers.
 • Toro, J., Jensen, A., Thackray, M., Kidd, M., Russell, B. (2015). Administracja podatkowa - wyzwania Modernizacyjne i priorytety strategiczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy Departament ds. Podatkowych. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents (15.02.2016).
 • Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.07.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych . Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 • Ustawa z 24.08.2006 o podatku tonażowym. Dz.U. nr 183, poz. 1353.
 • Wittmann, W. (1975). Einführung in die Finanzwissenschaft. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Wojciechowski, E. (1985). Systemy podatkowe. W: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 3: Instytucje budżetowe (s. 114-150). Cz. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wójtowicz, W. (2002). Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe (s. 11-43). Bydgoszcz: Branta.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.