PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 | 9--16
Tytuł artykułu

Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji

Warianty tytułu
New Economy - Knowledge and Innovation Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia "nowa gospodarka" w kontekście wykorzystania wiedzy i innowacji jako najbardziej charakterystycznych jej cech. Termin "nowa gospodarka" jest interpretowany jako nadrzędna struktura ekonomiczna, zasilana przez innowacje w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, która wpływając na wszystkie gałęzie gospodarki, przyspiesza wzrost wydajności i tempo wzrostu gospodarczego. To dzięki wiedzy powstają nowe gałęzie gospodarki oparte na technologiach informacyjnych, które, służąc do szybkiego zbierania, przechowywania, przetwarzania i co najważniejsze wykorzystania informacji, spowodowały zmianę reguł funkcjonowania podmiotów, a także determinują wyznaczniki skuteczności i powodzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the concept of "new economy" in the context of knowledge and innovation application, being its most characteristic features. The term "new economy" is interpreted as the main economic structure powered by innovations in the scope of Information & Communication Technologies (ICT), which through its influence on all the economy branches accelerates the increase of productivity and rate of economic growth. This is knowledge that stimulates formation of new branches of the economy based on information technologies, which being used for fast gathering, storage, processing and most importantly use of information, have changed the principles of enterprise functioning. They also determine efficiency and success indicators of business activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Andrew J.P., Sirkin H.L. (2004), Innowacyjność jako źródło dochodów, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 • [2] Baruk J. (2002), Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa", Nr 11-12.
 • [3] Borowiecki R. (2010), Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [4] Brzozowski M., Kopczyński Т., Przeniczka J. (2001), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • [5] Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • [6] Dziura M., Kaczmarek J. (2003), Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków.
 • [7] Dziura M. (2009), Innowacyjność a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce, [w:] S. Chomątowski (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [8] Dziura M., Krzemiński P. (2010), Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • [9] European Innovation Scoreboard 2015, European Union, 2015.
 • [10] Flejterski S., Wahl P.T. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • [11] Geodecki Т., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Raport, Warszawa.
 • [12] Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • [13] Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • [14] Kay J. (1986), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • [15] Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Krawiec F. (2005), Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa.
 • [17] Matczewski A. (red.), (2001), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [18] Matejuk J. (2005), Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zmianami", Nr 2.
 • [19] Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • [20] Pawłowski A. (2002), Część władzy w ręce rad. Partycypacyjny model zarządzania, "Personel", Nr 7.
 • [21] Penc J. (1999), Innowacje i zmiany V firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • [22] Piątkowski M. (2002), Infrastruktura instytucjonalna "nowej gospodarki" a nadrabianie zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych, [w:] G. Kołodko, M. Piątkowski (red.), "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, materiały pokonferencyjne, TIGER, Warszawa.
 • [23] Platonoff A.L., Małaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. (2006), Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 1(672).
 • [24] Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • [25] Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • [26] Porwit K. (2001), Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 • [27] Poznańska K. (2006), Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj, numer specjalny.
 • [28] Stalmach R. (2005), Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 • [29] Szuba M. (2006), Międzynarodowa konkurencyjność. MSP w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 2.
 • [30] Ściborek Z. (2004), Ludzie - cenny kapital organizacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • [31] Świadek A. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997- -2002, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • [32] The IMD World Competitiveness Yearbook 2010, The International Institute for Management Development (IMD), 2011.
 • [33] The Global Competitiveness Index 2009-2010, World Economic Forum, 2011.
 • [34] The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005- -2015, World Economic Forum, 2015.
 • [35] Wojtyna A. (2001), Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę? Referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 • [36] Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistości Doktryna, praktyka, optyka OECD, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 • [37] Perechuda K. (red.) (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [38] Żelazny R. (2003), Nowa gospodarka. Mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, [w:] T. Bernata (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439248

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.