PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 8--13
Tytuł artykułu

Czynniki tworzenia polityki logistycznej Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Factors to Create the Logistics Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki. Określono cele i zakres polityki logistycznej. Przedstawiono zasadnicze czynniki wpływające na efektywność systemów logistycznych, takie jak: technologie telematyczne, kwalifikacje personelu logistycznego, stan infrastruktury i jej wykorzystanie, standaryzację czynności ładunkowych.
Omówiono również wpływ liberalizacji na kształtowanie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego oraz znaczenie transportu intermodalnego w europejskiej polityce logistycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Some essential factors deciding on creation of the logistics policy of the European Union has been discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance of the system and regulation changes in the European transport to form the policy in the domain of the logistics. It was defined also in this article the objectives and the scope for the policy of the logistics. It was also presented there some essential factors having an influence on the effectiveness of the logistics systems, such as: telematics technologies, qualification of the logistics personnel, state of the infrastructure and its utilization, standardization of the loading operations. There was also discussed in this article the influence of the liberation on the formation of effective functioning the transport system as well as the importance of the intermodal transport in the European logistics policy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska; Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Bibliografia
 • Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na decyzje, COM/2001/370.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, Intermodality and intermodal freight transport in the European Union - A system's approach to freight transport - Strategies and actions to enhance efficiency, services and sustainability, COM/97/0243.
 • Directive of the European Parliament and of the Council on intermodal loading units, COM/2004/361.
 • EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2014
 • Hat-Garncarz G., Janowska-Bucka E., Oczekiwania i wymagania pracodawców wobec logistyków, "Przegląd Komunikacyjny" nr 9/2007 s.26.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu - Przegląd średniookresowy Białej Księgi dotyczącej transportu z 2001 r., COM/2006/314.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności, COM/2006/336.
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS, COM/2005/298.
 • Krampe H., Lucke H.J., Grundlagen der Logistik: Einführung in Theorie und Praxis logistischer Systeme, München 2001.
 • Liberadzki B., Europejska polityka transportowa, [w:] Liberadzki B., Mindur L. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2007 s. 42.
 • Liberadzki B., Logistyka jako szansa wzrostu efektywności Unii Europejskiej, [w:] Najlepsze praktyki w logistyce, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 • Mindur L., Problemy rozwoju transportu w Polsce, [w:] System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja, Konferencja Naukowa TRANSLOG 2001, Szczecin 11-12.09.2001.
 • Mindur L., Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach zachodnich - wnioski dla Polski, [w:] Najlepsze praktyki w logistyce, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2006, ILiM, Poznań 2006.
 • Mindur L., Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/1998.
 • Mindur L., Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego, [w:] Tiry na tory. Towary na kolej, Wydawnictwo Instytutu Spraw Obywatelskich, Łódź 2010.
 • Mindur M., Tendencje w kształtowaniu się przewozów i transportochłonnosci w UE i w Polsce, [w:] B. Liberadzki (red.), Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, ILiM, Warszawa-Poznań 2007
 • Mindur M., Transportochłonność gospodarki we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" nr 11/2006.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki, 2007/C 97/08.
 • Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga Komisji Europejskiej, COM/2011/144 wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing second "Marco Polo" programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system ("Marco Polo II"), COM/2004/478.
 • Regulation (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and the Council on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo Programme), OJ L196 2003.
 • Technologie transportowe, L. Mindur (red.), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2014.
 • Trans-European Transport Network: TEN-T priority axes and projects 2005, EC, DG TREN, 2005.
 • www.smmart.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.