PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 (62) | 9--27
Tytuł artykułu

Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej

Warianty tytułu
The European Deposit Insurance System as the Third Pillar of the Banking Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony trzeciemu, brakującemu filarowi unii bankowej, jakim jest europejski system gwarantowania depozytów. Według założeń system ten ma być wdrażany w latach 2017-2024 i oznacza stopniowe przenoszenie finansowania i odpowiedzialności nad gwarantowaniem depozytów w strefie euro z poziomu krajowego na poziom europejski. Podobnie jak cała unia bankowa, tak i system gwarantowania depozytów są przeznaczone dla krajów strefy euro, ale Polska powinna również uczestniczyć w dyskusji i prezentować rozwiązania korzystne dla krajów spoza strefy euro, które mogą przystąpić do unii bankowej dobrowolnie, na zasadzie bliskiej współpracy (opt-in). (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the third, still missing pillar of the Banking Union, which is the European Deposit Insurance Scheme. According to the assumptions of this system, it is to be implemented in the years 2017-2024 and is associated with a gradual transfer of funding and responsibility of guaranteeing deposits in the euro zone from the national to the European level. Just as the banking union, so the system of deposit guarantees is for eurozone countries, but Poland should also participate in the discussion and present solutions that are beneficial for countries outside the euro zone which could join the banking union voluntarily, on the basis of close cooperation (opt in). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abascal M., Gómez R., Pacheco L., Proposal for a European Deposit Insurance Scheme, BBV Research, Financial Regulation Flash, 26 November 2015.
 • A European Deposit Insurance Scheme (EDIS) - Frequently Asked Questions, Strasbourg, 24 November 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6153_ en.htm (dostęp: 2.05.2016 r.).
 • A stronger banking union, Factsheet, European Commision, http://ec.europa.eu/finance/ general-policy/banking-union/european-deposit-insurance-scheme/index_en.htm (dostęp: 17.03.2016 r.).
 • Gros D., Completing the Banking Union: Deposit Insurance, Centre for European Policy Studies, CEPS Policy Brief No. 335, December 2015.
 • Juncker J.-C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M., Schulz M., Completing Europe's Economic and Monetary Union, Bruksela, 22 czerwca 2015 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "Droga do utworzenia unii bankowej" Strasburg, 24.11.2015 r., COM(2015) 587 final.
 • Lepczyński B., Założenia i dyskusja na temat projektu unii bankowej, [w:] Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.
 • Payne J., The Reform of Deposit Guarantee Schemes in Europe, "European Company and Financial Law Review", 2015, Vol. 12, issue 4.
 • Przegląd Spraw Europejskich, Narodowy Bank Polsk, listopad 2015 r.
 • Ramotowski J., Będzie trzeci filar unii bankowej, 16.01.2016 r., http://www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/bankowosc/bedzie-trzeci-filar-unii-bankowej (dostęp: 5.05.2016 r.).
 • Schoenmaker D., Wolff G.B., What options for European deposit insurance?, http://bruegel. org (dostęp: 21.03.2016 r.).
 • Schuknecht L., An insurance scheme that only ensures problems, 8 Februar 2016, http://blogs.faz.net/fazit/2016/02/08/an-insurance-scheme-that-only-ensures-problems- 7298/ (dostęp: 3.05.2016 r.).
 • Towards a European Deposit Insurance Scheme, Five Presidents' Report Series, Issue 01/2015|9 November, European Political Strategy Centre.
 • Véron N., European Deposit Insurance: a response to Ludger Schuknecht, 16 February 2016, http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludgerschuknecht/ (dostęp: 3.05.2016 r.).
 • Węcławski J., Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Lublin - Polonia 2015, Vol. XLIX, 2 Sectio H.
 • Zaleska M. (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.
 • Zaleska M. (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.